ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္ခ်က္စားၾကည့္ရေအာင္ေနာ္ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား
- ကန္ဇြန္းရြက္
- ၾကက္သြန္ၿဖဴ
- ငရုတ္သီး
- Oyster Sauce
ခ်က္နည္း
- ဆီပူလာလွ်င္ အားလံုးပစ္ထည္.လုိက္ပါ။(ကန္ဇြန္းရြက္၊ ၾကက္သြန္ၿဖဴ၊ငရုတ္သီး)
ဒီေနရာမွာ လက္ၿမန္ဖုိ.လုိပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ကန္ဇြန္းရြက္ေတြ စိမ္းစိမ္းေလး မၿဖစ္ေတာ.ဘူး။
- ခ်က္ခ်င္းပဲ Oyster Sauce၊ ဆား၊ အခ်ိဳမုန္.ထည္.ၿပီး ၁မိနစ္ေလာက္ ေမြေပးလုိက္ရင္ရပါၿပီ။
အၾကားၾကီးေၾကာ္စရာမလုိပါ။
(သတိ- Oyster sauce က အနည္းငယ္ ငန္သည္.အတြက္ ဆားကုိ အနညး္ငယ္သာထည္.ပါ....

http://sandarlamin.multiply.com  မွျပန္လည္ေ၀မွ်ထားပါသည္.......

ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္ခ်က္စားၾကည့္ရေအာင္ေနာ္

Posted 11:05 AM by Nai Nai in Labels:


ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား
- ကန္ဇြန္းရြက္
- ၾကက္သြန္ၿဖဴ
- ငရုတ္သီး
- Oyster Sauce
ခ်က္နည္း
- ဆီပူလာလွ်င္ အားလံုးပစ္ထည္.လုိက္ပါ။(ကန္ဇြန္းရြက္၊ ၾကက္သြန္ၿဖဴ၊ငရုတ္သီး)
ဒီေနရာမွာ လက္ၿမန္ဖုိ.လုိပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ကန္ဇြန္းရြက္ေတြ စိမ္းစိမ္းေလး မၿဖစ္ေတာ.ဘူး။
- ခ်က္ခ်င္းပဲ Oyster Sauce၊ ဆား၊ အခ်ိဳမုန္.ထည္.ၿပီး ၁မိနစ္ေလာက္ ေမြေပးလုိက္ရင္ရပါၿပီ။
အၾကားၾကီးေၾကာ္စရာမလုိပါ။
(သတိ- Oyster sauce က အနည္းငယ္ ငန္သည္.အတြက္ ဆားကုိ အနညး္ငယ္သာထည္.ပါ....

http://sandarlamin.multiply.com  မွျပန္လည္ေ၀မွ်ထားပါသည္.......


0 comment(s) to... “ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္ခ်က္စားၾကည့္ရေအာင္ေနာ္”

0 comments:

Post a Comment