ေဒါက္တာ ဘာမီတြန္


ဟိုးတုန္းက ..ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ရိွသတဲ႔။

အဲဒီဆရာဝန္က ဘယ္လိုလူနာလာလာ ဘာမီတြန္သာ(Burmeton) ေပးတတ္သတဲ႔။

တစ္ေန႔ အဲဒီၿမိဳ႕က အမ်ိဴးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ဆရာဝန္ကို ပညာစမ္းလိုတဲ႔

စိတ္နဲ႔ သူရဲ႕ သမီးၿဖစ္သူကုိေခၚၿပီး ဆရာဝန္ဆီသြားတာေတာ႔တာပဲ…
အမိ်ဳးသမီး….ဆရာ ကၽႊန္မသမီးေလး ဗိုက္ေတြအရမ္းနာေနလို႔ပါ..
ဆရာဝန္….ဘာမွမပူပါနဲ႔ဗ်ာ ေရာ႔ ဘာမီတြန္ေလးေသာက္လိုက္..
အမ်ိဳးသမီးကေတာ႔ မေက်နပ္တ႔႔ဲ မ်က္နွာနဲ႔ ၿပန္ထြက္လာေလရဲ႕။

ဒါနဲ႔ ေနာက္တစ္ေန႕ထပ္သြားၿပန္ေတာ႔တာပဲ..။

အမ်ိဳးသမီး…..ဆရာ ကၽႊန္မ ဓမၼတာ လာတာ ရက္မမွန္လို႔ ဆရာ။
ဆရာဝန္…. ဘာမွမပူပါနဲ႔ဗ်ာ ေရာ႔ ဘာမီတြန္ေလးေသာက္လိုက္။

ဒီတစ္ခါလည္း အမ်ိဳးသမီးက မေက်မနပ္နဲ႔ဘဲ ၿပန္ခဲ႔ တယ္။ ေနာက္တစ္ရက္

အမ်ိဳးသမီး….ဆရာ ကၽႊန္မအမ်ိဳးသား အရက္ေသာက္မ်ားၿပီး အိပ္ရာထဲလဲေနလို႔ပါ။
ဆရာဝန္….ဘာမွမပူပါနဲ႔ဗ်ာ ေရာ႔ ဘာမီတြန္ေလးေသာက္ ခိုင္းလိုက္။

ဒီတစ္ခါေတာ႔ ဘယ္လိုမွ သည္းမခံနိုင္ေတာ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသမီး က

…..ဆရာ ကၽႊန္မ ကေလးမလိုခ်င္လို႕ သားဆက္ၿခားခ်င္လို႔ပါ။

ဒီတစ္ခါေတာ႔ ဆရာဝန္ေခါင္းေတာ္ေတာ္စားသြားၿပီး ဟိုေတြးဒီေတြးလုပ္ေနပါတယ္။

ဒါကိုႀကည္႕ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ကေတာ႔ အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ေနတာေပါ႔။
ဒါေပမယ္႔ သူ႔ရဲ႕အေပ်ာ္ေတြဟာ ဆရာဝန္ရဲ႕စကားေႀကာင္႔ ဆိတ္သုဥ္းသြားေလရဲ႕။
ဆရာဝန္ေၿပာလိုက္တာက”ခင္ဗ်ားအမ်ိဳးသားကို ဘာမီတြန္ တိုက္လိုက္” ဟူ သတည္း။

ေဒါက္တာ ဘာမီတြန္

Posted 1:58 PM by Nai Nai in Labels:

ဟိုးတုန္းက ..ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ရိွသတဲ႔။

အဲဒီဆရာဝန္က ဘယ္လိုလူနာလာလာ ဘာမီတြန္သာ(Burmeton) ေပးတတ္သတဲ႔။

တစ္ေန႔ အဲဒီၿမိဳ႕က အမ်ိဴးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ဆရာဝန္ကို ပညာစမ္းလိုတဲ႔

စိတ္နဲ႔ သူရဲ႕ သမီးၿဖစ္သူကုိေခၚၿပီး ဆရာဝန္ဆီသြားတာေတာ႔တာပဲ…
အမိ်ဳးသမီး….ဆရာ ကၽႊန္မသမီးေလး ဗိုက္ေတြအရမ္းနာေနလို႔ပါ..
ဆရာဝန္….ဘာမွမပူပါနဲ႔ဗ်ာ ေရာ႔ ဘာမီတြန္ေလးေသာက္လိုက္..
အမ်ိဳးသမီးကေတာ႔ မေက်နပ္တ႔႔ဲ မ်က္နွာနဲ႔ ၿပန္ထြက္လာေလရဲ႕။

ဒါနဲ႔ ေနာက္တစ္ေန႕ထပ္သြားၿပန္ေတာ႔တာပဲ..။

အမ်ိဳးသမီး…..ဆရာ ကၽႊန္မ ဓမၼတာ လာတာ ရက္မမွန္လို႔ ဆရာ။
ဆရာဝန္…. ဘာမွမပူပါနဲ႔ဗ်ာ ေရာ႔ ဘာမီတြန္ေလးေသာက္လိုက္။

ဒီတစ္ခါလည္း အမ်ိဳးသမီးက မေက်မနပ္နဲ႔ဘဲ ၿပန္ခဲ႔ တယ္။ ေနာက္တစ္ရက္

အမ်ိဳးသမီး….ဆရာ ကၽႊန္မအမ်ိဳးသား အရက္ေသာက္မ်ားၿပီး အိပ္ရာထဲလဲေနလို႔ပါ။
ဆရာဝန္….ဘာမွမပူပါနဲ႔ဗ်ာ ေရာ႔ ဘာမီတြန္ေလးေသာက္ ခိုင္းလိုက္။

ဒီတစ္ခါေတာ႔ ဘယ္လိုမွ သည္းမခံနိုင္ေတာ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသမီး က

…..ဆရာ ကၽႊန္မ ကေလးမလိုခ်င္လို႕ သားဆက္ၿခားခ်င္လို႔ပါ။

ဒီတစ္ခါေတာ႔ ဆရာဝန္ေခါင္းေတာ္ေတာ္စားသြားၿပီး ဟိုေတြးဒီေတြးလုပ္ေနပါတယ္။

ဒါကိုႀကည္႕ၿပီး အမ်ိဳးသမီး ကေတာ႔ အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ေနတာေပါ႔။
ဒါေပမယ္႔ သူ႔ရဲ႕အေပ်ာ္ေတြဟာ ဆရာဝန္ရဲ႕စကားေႀကာင္႔ ဆိတ္သုဥ္းသြားေလရဲ႕။
ဆရာဝန္ေၿပာလိုက္တာက”ခင္ဗ်ားအမ်ိဳးသားကို ဘာမီတြန္ တိုက္လိုက္” ဟူ သတည္း။


0 comment(s) to... “ေဒါက္တာ ဘာမီတြန္”

0 comments:

Post a Comment