ဒီဆိုဒ္ေလးအတြက္ေနာ္ဒါေလးက  Nai Nai  ၀က္ဆုိဒ္ကို ဖုန္းနဲ႕သံုးဖို႕အတြက္ apk ေလးေနာ္....လိုခ်င္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းသြားလိုက္ေနာ္...
ဆင္ေျပေအာင္လို႕က်ေနာ္ဖန္တီးေပးထားတာပါေနာ္......

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္ 

ဒီဆိုဒ္ေလးအတြက္ေနာ္

Posted 11:26 AM by Nai Nai in Labels:


ဒါေလးက  Nai Nai  ၀က္ဆုိဒ္ကို ဖုန္းနဲ႕သံုးဖို႕အတြက္ apk ေလးေနာ္....လိုခ်င္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းသြားလိုက္ေနာ္...
ဆင္ေျပေအာင္လို႕က်ေနာ္ဖန္တီးေပးထားတာပါေနာ္......

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္ 

0 comment(s) to... “ဒီဆိုဒ္ေလးအတြက္ေနာ္”

0 comments:

Post a Comment