ကြန္ပ်ဳတာ လက္ကြက္က်င့္နည္းနဲ ့ စာရိုက္ျမန္ေစႏိုင္တဲ့ Game


ကြန္ပ်ဳတာ လက္ကြက္က်င့္နည္းနဲ ့ စာရိုက္ျမန္ေစႏိုင္တဲ့ Game 7MB

ဒီေဆာ့၀ဲေလးကအင္စေတာလုပ္စရာမလိုပဲတန္းသံုးလို ့ရတဲ့ဟာပါ portable

ေလးမလို ့ အားလံုးအဆင္ေျပမွာပါ အားတဲ့အခါ စာစီစာရိုက္က်င့္ရင္းGame

ေဆာ့လို ့ရတယ္ေနာ Game ေဆာ့တာကလဲ Abc ေပၚလာတဲ့ ဟာရိုက္ရင္

အမွတ္ရတဲ့ဟာ သူေပၚေပးတဲ့ဟာ အျမန္ရိုက္ရင္ လက္ကြက္ကျမန္လာမွာ

ပါအမ်ားၾကီး စာရွည္မွာစိုးလို ့ဒီေဆာ့၀ဲယူသင္တဲ့သူေတြကို ေျပာျပမယ္ေနာ

(၁) စာစီစာရိုက္အေျခခံသင္တန္း မတက္ဖူးေသတဲ့အေျခခံသူမ်ား

(၂)အခုမွကြန္ပ်ဳတာကိုစတင္ေလ့လာမည္အေျခခံပညာသင္သူမ်ား

(၃)စာရိုက္ပံုရိုက္နည္းကိုစနစ္တက်မသိသူမ်ား

(၄)သင္တန္းတက္ဖူးေသာ္လည္းအျမန္မရိုက္တတ္သူမ်ား

အတြက္အရမ္းအဆင္ေျပတယ္ေနာ္....လိုခ်င္ရင္ေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းသြားလိုက္ေနာ္

ဒီမွာေဒါင္းမယ္ေနာ္

ကြန္ပ်ဳတာ လက္ကြက္က်င့္နည္းနဲ ့ စာရိုက္ျမန္ေစႏိုင္တဲ့ Game

Posted 2:05 AM by Nai Nai in Labels:

ကြန္ပ်ဳတာ လက္ကြက္က်င့္နည္းနဲ ့ စာရိုက္ျမန္ေစႏိုင္တဲ့ Game 7MB

ဒီေဆာ့၀ဲေလးကအင္စေတာလုပ္စရာမလိုပဲတန္းသံုးလို ့ရတဲ့ဟာပါ portable

ေလးမလို ့ အားလံုးအဆင္ေျပမွာပါ အားတဲ့အခါ စာစီစာရိုက္က်င့္ရင္းGame

ေဆာ့လို ့ရတယ္ေနာ Game ေဆာ့တာကလဲ Abc ေပၚလာတဲ့ ဟာရိုက္ရင္

အမွတ္ရတဲ့ဟာ သူေပၚေပးတဲ့ဟာ အျမန္ရိုက္ရင္ လက္ကြက္ကျမန္လာမွာ

ပါအမ်ားၾကီး စာရွည္မွာစိုးလို ့ဒီေဆာ့၀ဲယူသင္တဲ့သူေတြကို ေျပာျပမယ္ေနာ

(၁) စာစီစာရိုက္အေျခခံသင္တန္း မတက္ဖူးေသတဲ့အေျခခံသူမ်ား

(၂)အခုမွကြန္ပ်ဳတာကိုစတင္ေလ့လာမည္အေျခခံပညာသင္သူမ်ား

(၃)စာရိုက္ပံုရိုက္နည္းကိုစနစ္တက်မသိသူမ်ား

(၄)သင္တန္းတက္ဖူးေသာ္လည္းအျမန္မရိုက္တတ္သူမ်ား

အတြက္အရမ္းအဆင္ေျပတယ္ေနာ္....လိုခ်င္ရင္ေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းသြားလိုက္ေနာ္

ဒီမွာေဒါင္းမယ္ေနာ္


0 comment(s) to... “ကြန္ပ်ဳတာ လက္ကြက္က်င့္နည္းနဲ ့ စာရိုက္ျမန္ေစႏိုင္တဲ့ Game”

0 comments:

Post a Comment