ဖုန္းတစ္လံုးမွာပါတဲ့ RAM နဲ႔ ROM ဆိုတာ

         

RAM နဲ႔ ROM စနစ္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေနနဲ႔ ဖုန္းေတြရဲ႕မွတ္ဉာဏ္ Memory စနစ္ေတြထဲမွာ RAM နဲ႔ ROM ဆိုၿပီး စနစ္ႏွစ္ခုကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားတာကို ျမင္ဖူးသိဖူးၾကမွာပါ။

MyanmariT Admin Hein Thu ေရးထားတဲ့ Post ပါ ခင္ဗွာ ရွယ္ပဲဆိုတာနဲ႕ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္

ဒီစနစ္ႏွစ္ခုထဲက ROM ဆိုတာကေတာ့ Read Only Memory လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ Read Only Memory ကို အတိုေကာက္အေနနဲ႔ ROM လို႔ သတ္မွတ္သံုးစြဲေခၚဆိုတာျဖစ္ၿပီး ROM စနစ္ဟာ ေသးငယ္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္စနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္း Device ေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီမွတ္ဉာဏ္စနစ္ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ Smart ဖုန္းေတြရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒီမွတ္ဉာဏ္စနစ္ဟာ မိုဘုိင္းဖုန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ ပါ၀ါစနစ္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စနစ္ေတြအတြက္ OS တစ္ခုကို သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ေပးထားတဲ့ မွတ္ဉာဏ္စနစ္ပိုင္း ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ROM ထဲမွာတင္ ေနာက္ထပ္မွတ္ဉာဏ္ကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးထားျခင္းရွိၿပီး ROM ထဲမွာ Flash Memory ကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ROM ကို ႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ပထမအပိုင္းကိုေတာ့ ဖုန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါတဲ့ မွတ္ဉာဏ္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ OS ပိုင္းဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ထက္ အပိုင္းတစ္ပိုင္းကေတာ့ Application ပိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္က်န္ရွိတဲ့ အပိုင္းတစ္ပိုင္းက ဖုန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းပါ၀င္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ Application စနစ္ပိုင္းေတြအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ROM ရဲ႕မွတ္ဉာဏ္စနစ္ပိုင္းကို ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခားေပးထားသလိုပဲ ROM ထဲမွာရွိေနတဲ့ မွတ္ဉာဏ္ႏွစ္ခုကို ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲ ပံုစံခ်င္းလည္း ခြဲျခားထားပါတယ္။ ဖုန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ OS ကိုထည့္သြင္းထားတဲ့ ROM ရဲ႕မွတ္ဉာဏ္စနစ္ပိုင္းကိုေတာ့ တကယ့္ ROM အစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး အသံုးျပဳတဲ့သူေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္းကို Root ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာင္ OS ထည့္သြင္းထားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းဟာ ROM ပဲျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ROM ထဲမွာပဲ Application ပိုင္းအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ မွတ္ဉာဏ္ေနရာကိုေတာ့ xda ရဲ႕ Developer ေတြက ROMs လို႔ ေခၚဆိုသတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ေတာ့ ဒီေနရာဟာ တကယ့္ ROM အစစ္ကေန ခြဲထြက္ေပးထားတဲ့ ပံုရိပ္တစ္ခုလို႔ သတ္မွတ္ထားလို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဆုိၾကပါတယ္။

ဖုန္းတစ္လံုးမွာပါတဲ့ RAM နဲ႔ ROM ဆိုတာ

Posted 3:13 PM by Nai Nai in Labels:
         

RAM နဲ႔ ROM စနစ္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေနနဲ႔ ဖုန္းေတြရဲ႕မွတ္ဉာဏ္ Memory စနစ္ေတြထဲမွာ RAM နဲ႔ ROM ဆိုၿပီး စနစ္ႏွစ္ခုကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားတာကို ျမင္ဖူးသိဖူးၾကမွာပါ။

MyanmariT Admin Hein Thu ေရးထားတဲ့ Post ပါ ခင္ဗွာ ရွယ္ပဲဆိုတာနဲ႕ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္

ဒီစနစ္ႏွစ္ခုထဲက ROM ဆိုတာကေတာ့ Read Only Memory လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ Read Only Memory ကို အတိုေကာက္အေနနဲ႔ ROM လို႔ သတ္မွတ္သံုးစြဲေခၚဆိုတာျဖစ္ၿပီး ROM စနစ္ဟာ ေသးငယ္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္စနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္း Device ေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ မွတ္ဉာဏ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီမွတ္ဉာဏ္စနစ္ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ Smart ဖုန္းေတြရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒီမွတ္ဉာဏ္စနစ္ဟာ မိုဘုိင္းဖုန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ ပါ၀ါစနစ္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စနစ္ေတြအတြက္ OS တစ္ခုကို သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ေပးထားတဲ့ မွတ္ဉာဏ္စနစ္ပိုင္း ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ROM ထဲမွာတင္ ေနာက္ထပ္မွတ္ဉာဏ္ကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးထားျခင္းရွိၿပီး ROM ထဲမွာ Flash Memory ကို ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ROM ကို ႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ပထမအပိုင္းကိုေတာ့ ဖုန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါတဲ့ မွတ္ဉာဏ္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ OS ပိုင္းဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ထက္ အပိုင္းတစ္ပိုင္းကေတာ့ Application ပိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္က်န္ရွိတဲ့ အပိုင္းတစ္ပိုင္းက ဖုန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းပါ၀င္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ Application စနစ္ပိုင္းေတြအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ROM ရဲ႕မွတ္ဉာဏ္စနစ္ပိုင္းကို ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခားေပးထားသလိုပဲ ROM ထဲမွာရွိေနတဲ့ မွတ္ဉာဏ္ႏွစ္ခုကို ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲ ပံုစံခ်င္းလည္း ခြဲျခားထားပါတယ္။ ဖုန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ OS ကိုထည့္သြင္းထားတဲ့ ROM ရဲ႕မွတ္ဉာဏ္စနစ္ပိုင္းကိုေတာ့ တကယ့္ ROM အစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး အသံုးျပဳတဲ့သူေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ဖုန္းကို Root ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာင္ OS ထည့္သြင္းထားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းဟာ ROM ပဲျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ROM ထဲမွာပဲ Application ပိုင္းအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ မွတ္ဉာဏ္ေနရာကိုေတာ့ xda ရဲ႕ Developer ေတြက ROMs လို႔ ေခၚဆိုသတ္မွတ္ထားတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ေတာ့ ဒီေနရာဟာ တကယ့္ ROM အစစ္ကေန ခြဲထြက္ေပးထားတဲ့ ပံုရိပ္တစ္ခုလို႔ သတ္မွတ္ထားလို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဆုိၾကပါတယ္။


0 comment(s) to... “ဖုန္းတစ္လံုးမွာပါတဲ့ RAM နဲ႔ ROM ဆိုတာ”

0 comments:

Post a Comment