မိုဘိုင္းဖုန္းေတြမွာပါ၀င္တဲ့ Touch Screen နဲ႕ LCD ေတြရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားခ်က္

        
Touch Screen ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕အေပၚယံမွာ လူေတြလက္နဲ႕
ထိတို႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ LCD ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းေတြမွာ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ေတြ
၊ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းသံုးစနစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုဟာ ၾကားခံအလႊာပါးေလးနဲ႔တင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနခဲ့ပါတယ္။ LCD ေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ဖုန္းတြင္းစနစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Mirror လို႔ေခၚတဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာင္စံုအလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ LCD ကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Touch Screen ကေတာ့LCD ကေနေဖာ္ျပေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖုန္းတြင္းစနစ္ပိုင္းေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ထိေတြ႕ၿပီး ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Touch Screen ဟာ LCD နဲ႔မတူညီပါဘူး။ LCD ရဲ႕အေပၚဘက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အလႊာပါးေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္တစ္ခုကို Touch Screenလို႔ေခၚတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ Touch Screen ပ်က္တယ္ဆိုတာ LCD ရဲ႕အေပၚယံမွာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Touch Screen အပါးေလးပ်က္သြားတာမ်ိဳးပါပဲ။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ Touch Sensor စနစ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Touch Screen ဟာ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းလြတ္က်ျခင္း အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Touch Screen ဟာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ အေပၚဆံုးဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ထိရွပ်က္ရွလြယ္တဲ့သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ LCD ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလင္းအေမွာင္ေတြလာေသးတယ္၊ ပံုရိပ္ေတြထင္ေသးတယ္၊ စနစ္ေတြကို ျမင္ရေသးတယ္ဆိုရင္ LCD မပ်က္စီးေသးပါဘူး။ Touch စနစ္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Touch
Sensor နဲ႔ Touch Screen အလႊာပါးေလးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကဆိုၾကပါတယ္။Touch Screen ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕အေပၚယံမွာ လူေတြလက္နဲ႕ ထိတို႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ LCD ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းေတြမွာ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ေတြ၊ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းသံုးစနစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုဟာ ၾကားခံအလႊာပါးေလးနဲ႔တင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနခဲ့ပါတယ္။ LCD ေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ဖုန္းတြင္းစနစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Mirror လို႔ေခၚတဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာင္စံုအလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ LCD ကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Touch Screen ကေတာ့ LCD ကေနေဖာ္ျပေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖုန္းတြင္းစနစ္ပိုင္းေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ထိေတြ႕ၿပီး ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Touch Screen ဟာ LCD နဲ႔မတူညီပါဘူး။ LCD ရဲ႕အေပၚဘက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အလႊာပါးေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္တစ္ခုကို Touch Screen လို႔ေခၚတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ Touch Screen ပ်က္တယ္ဆိုတာ LCD ရဲ႕အေပၚယံမွာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Touch Screen အပါးေလးပ်က္သြားတာမ်ိဳးပါပဲ။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ Touch Sensor စနစ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Touch Screen ဟာ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းလြတ္က်ျခင္း အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Touch Screen ဟာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ အေပၚဆံုးဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ထိရွပ်က္ရွလြယ္တဲ့သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ LCD ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလင္းအေမွာင္ေတြလာေသးတယ္၊ ပံုရိပ္ေတြထင္ေသးတယ္၊ စနစ္ေတြကို ျမင္ရေသးတယ္ဆိုရင္ LCD မပ်က္စီးေသးပါဘူး။ Touch စနစ္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Touch
Sensor နဲ႔ Touch Screen အလႊာပါးေလးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကဆိုၾကပါတယ္။Touch Screen ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕အေပၚယံမွာ လူေတြလက္နဲ႕ ထိတို႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ LCD ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းေတြမွာ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ေတြ၊ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းသံုးစနစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုဟာ ၾကားခံအလႊာပါးေလးနဲ႔တင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနခဲ့ပါတယ္။ LCD ေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ဖုန္းတြင္းစနစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Mirror လို႔ေခၚတဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာင္စံုအလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ LCD ကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Touch Screen ကေတာ့ LCD ကေနေဖာ္ျပေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖုန္းတြင္းစနစ္ပိုင္းေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ထိေတြ႕ၿပီး ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Touch Screen ဟာ LCD နဲ႔မတူညီပါဘူး။ LCD ရဲ႕အေပၚဘက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အလႊာပါးေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္တစ္ခုကို Touch Screen လို႔ေခၚတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ Touch Screen ပ်က္တယ္ဆိုတာ LCD ရဲ႕အေပၚယံမွာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Touch Screen အပါးေလးပ်က္သြားတာမ်ိဳးပါပဲ။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ Touch Sensor စနစ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Touch Screen ဟာ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းလြတ္က်ျခင္း အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Touch Screen ဟာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ အေပၚဆံုးဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ထိရွပ်က္ရွလြယ္တဲ့သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ LCD ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလင္းအေမွာင္ေတြလာေသးတယ္၊ ပံုရိပ္ေတြထင္ေသးတယ္၊ စနစ္ေတြကို ျမင္ရေသးတယ္ဆိုရင္ LCD မပ်က္စီးေသးပါဘူး။ Touch စနစ္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Touch
Sensor နဲ႔ Touch Screen အလႊာပါးေလးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကဆိုၾကပါတယ္။Touch Screen ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕အေပၚယံမွာ လူေတြလက္နဲ႕ ထိတို႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ LCD ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းေတြမွာ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ေတြ၊ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းသံုးစနစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုဟာ ၾကားခံအလႊာပါးေလးနဲ႔တင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနခဲ့ပါတယ္။ LCD ေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ဖုန္းတြင္းစနစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Mirror လို႔ေခၚတဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာင္စံုအလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ LCD ကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Touch Screen ကေတာ့ LCD ကေနေဖာ္ျပေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖုန္းတြင္းစနစ္ပိုင္းေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ထိေတြ႕ၿပီး ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Touch Screen ဟာ LCD နဲ႔မတူညီပါဘူး။ LCD ရဲ႕အေပၚဘက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အလႊာပါးေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္တစ္ခုကို Touch Screen လို႔ေခၚတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ Touch Screen ပ်က္တယ္ဆိုတာ LCD ရဲ႕အေပၚယံမွာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Touch Screen အပါးေလးပ်က္သြားတာမ်ိဳးပါပဲ။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ Touch Sensor စနစ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Touch Screen ဟာ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းလြတ္က်ျခင္း အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Touch Screen ဟာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ အေပၚဆံုးဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ထိရွပ်က္ရွလြယ္တဲ့သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ LCD ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလင္းအေမွာင္ေတြလာေသးတယ္၊ ပံုရိပ္ေတြထင္ေသးတယ္၊ စနစ္ေတြကို ျမင္ရေသးတယ္ဆိုရင္ LCD မပ်က္စီးေသးပါဘူး။ Touch စနစ္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Touch
Sensor နဲ႔ Touch Screen အလႊာပါးေလးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကဆိုၾကပါတယ္။Touch Screen ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕အေပၚယံမွာ လူေတြလက္နဲ႕ ထိတို႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ LCD ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းေတြမွာ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ေတြ၊ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းသံုးစနစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုဟာ ၾကားခံအလႊာပါးေလးနဲ႔တင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနခဲ့ပါတယ္။ LCD ေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ဖုန္းတြင္းစနစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Mirror လို႔ေခၚတဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာင္စံုအလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ LCD ကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Touch Screen ကေတာ့ LCD ကေနေဖာ္ျပေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖုန္းတြင္းစနစ္ပိုင္းေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ထိေတြ႕ၿပီး ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Touch Screen ဟာ LCD နဲ႔မတူညီပါဘူး။ LCD ရဲ႕အေပၚဘက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အလႊာပါးေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္တစ္ခုကို Touch Screen လို႔ေခၚတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ Touch Screen ပ်က္တယ္ဆိုတာ LCD ရဲ႕အေပၚယံမွာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Touch Screen အပါးေလးပ်က္သြားတာမ်ိဳးပါပဲ။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ Touch Sensor စနစ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Touch Screen ဟာ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းလြတ္က်ျခင္း အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Touch Screen ဟာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ အေပၚဆံုးဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ထိရွပ်က္ရွလြယ္တဲ့သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ LCD ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလင္းအေမွာင္ေတြလာေသးတယ္၊ ပံုရိပ္ေတြထင္ေသးတယ္၊ စနစ္ေတြကို ျမင္ရေသးတယ္ဆိုရင္ LCD မပ်က္စီးေသးပါဘူး။ Touch စနစ္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Touch
Sensor နဲ႔ Touch Screen အလႊာပါးေလးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကဆိုၾကပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ --- ကၽႊန္ေတာ္ေတာင္ သူမ်ားေၿဟလို႕သိတာဗ်

မိုဘိုင္းဖုန္းေတြမွာပါ၀င္တဲ့ Touch Screen နဲ႕ LCD ေတြရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားခ်က္

Posted 3:02 PM by Nai Nai in Labels:
        
Touch Screen ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕အေပၚယံမွာ လူေတြလက္နဲ႕
ထိတို႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ LCD ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းေတြမွာ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ေတြ
၊ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းသံုးစနစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုဟာ ၾကားခံအလႊာပါးေလးနဲ႔တင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနခဲ့ပါတယ္။ LCD ေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ဖုန္းတြင္းစနစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Mirror လို႔ေခၚတဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာင္စံုအလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ LCD ကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Touch Screen ကေတာ့LCD ကေနေဖာ္ျပေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖုန္းတြင္းစနစ္ပိုင္းေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ထိေတြ႕ၿပီး ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Touch Screen ဟာ LCD နဲ႔မတူညီပါဘူး။ LCD ရဲ႕အေပၚဘက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အလႊာပါးေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္တစ္ခုကို Touch Screenလို႔ေခၚတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ Touch Screen ပ်က္တယ္ဆိုတာ LCD ရဲ႕အေပၚယံမွာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Touch Screen အပါးေလးပ်က္သြားတာမ်ိဳးပါပဲ။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ Touch Sensor စနစ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Touch Screen ဟာ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းလြတ္က်ျခင္း အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Touch Screen ဟာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ အေပၚဆံုးဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ထိရွပ်က္ရွလြယ္တဲ့သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ LCD ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလင္းအေမွာင္ေတြလာေသးတယ္၊ ပံုရိပ္ေတြထင္ေသးတယ္၊ စနစ္ေတြကို ျမင္ရေသးတယ္ဆိုရင္ LCD မပ်က္စီးေသးပါဘူး။ Touch စနစ္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Touch
Sensor နဲ႔ Touch Screen အလႊာပါးေလးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကဆိုၾကပါတယ္။Touch Screen ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕အေပၚယံမွာ လူေတြလက္နဲ႕ ထိတို႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ LCD ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းေတြမွာ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ေတြ၊ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းသံုးစနစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုဟာ ၾကားခံအလႊာပါးေလးနဲ႔တင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနခဲ့ပါတယ္။ LCD ေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ဖုန္းတြင္းစနစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Mirror လို႔ေခၚတဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာင္စံုအလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ LCD ကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Touch Screen ကေတာ့ LCD ကေနေဖာ္ျပေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖုန္းတြင္းစနစ္ပိုင္းေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ထိေတြ႕ၿပီး ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Touch Screen ဟာ LCD နဲ႔မတူညီပါဘူး။ LCD ရဲ႕အေပၚဘက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အလႊာပါးေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္တစ္ခုကို Touch Screen လို႔ေခၚတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ Touch Screen ပ်က္တယ္ဆိုတာ LCD ရဲ႕အေပၚယံမွာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Touch Screen အပါးေလးပ်က္သြားတာမ်ိဳးပါပဲ။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ Touch Sensor စနစ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Touch Screen ဟာ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းလြတ္က်ျခင္း အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Touch Screen ဟာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ အေပၚဆံုးဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ထိရွပ်က္ရွလြယ္တဲ့သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ LCD ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလင္းအေမွာင္ေတြလာေသးတယ္၊ ပံုရိပ္ေတြထင္ေသးတယ္၊ စနစ္ေတြကို ျမင္ရေသးတယ္ဆိုရင္ LCD မပ်က္စီးေသးပါဘူး။ Touch စနစ္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Touch
Sensor နဲ႔ Touch Screen အလႊာပါးေလးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကဆိုၾကပါတယ္။Touch Screen ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕အေပၚယံမွာ လူေတြလက္နဲ႕ ထိတို႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ LCD ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းေတြမွာ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ေတြ၊ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းသံုးစနစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုဟာ ၾကားခံအလႊာပါးေလးနဲ႔တင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနခဲ့ပါတယ္။ LCD ေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ဖုန္းတြင္းစနစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Mirror လို႔ေခၚတဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာင္စံုအလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ LCD ကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Touch Screen ကေတာ့ LCD ကေနေဖာ္ျပေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖုန္းတြင္းစနစ္ပိုင္းေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ထိေတြ႕ၿပီး ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Touch Screen ဟာ LCD နဲ႔မတူညီပါဘူး။ LCD ရဲ႕အေပၚဘက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အလႊာပါးေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္တစ္ခုကို Touch Screen လို႔ေခၚတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ Touch Screen ပ်က္တယ္ဆိုတာ LCD ရဲ႕အေပၚယံမွာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Touch Screen အပါးေလးပ်က္သြားတာမ်ိဳးပါပဲ။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ Touch Sensor စနစ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Touch Screen ဟာ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းလြတ္က်ျခင္း အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Touch Screen ဟာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ အေပၚဆံုးဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ထိရွပ်က္ရွလြယ္တဲ့သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ LCD ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလင္းအေမွာင္ေတြလာေသးတယ္၊ ပံုရိပ္ေတြထင္ေသးတယ္၊ စနစ္ေတြကို ျမင္ရေသးတယ္ဆိုရင္ LCD မပ်က္စီးေသးပါဘူး။ Touch စနစ္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Touch
Sensor နဲ႔ Touch Screen အလႊာပါးေလးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကဆိုၾကပါတယ္။Touch Screen ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕အေပၚယံမွာ လူေတြလက္နဲ႕ ထိတို႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ LCD ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းေတြမွာ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ေတြ၊ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းသံုးစနစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုဟာ ၾကားခံအလႊာပါးေလးနဲ႔တင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနခဲ့ပါတယ္။ LCD ေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ဖုန္းတြင္းစနစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Mirror လို႔ေခၚတဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာင္စံုအလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ LCD ကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Touch Screen ကေတာ့ LCD ကေနေဖာ္ျပေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖုန္းတြင္းစနစ္ပိုင္းေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ထိေတြ႕ၿပီး ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Touch Screen ဟာ LCD နဲ႔မတူညီပါဘူး။ LCD ရဲ႕အေပၚဘက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အလႊာပါးေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္တစ္ခုကို Touch Screen လို႔ေခၚတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ Touch Screen ပ်က္တယ္ဆိုတာ LCD ရဲ႕အေပၚယံမွာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Touch Screen အပါးေလးပ်က္သြားတာမ်ိဳးပါပဲ။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ Touch Sensor စနစ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Touch Screen ဟာ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းလြတ္က်ျခင္း အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Touch Screen ဟာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ အေပၚဆံုးဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ထိရွပ်က္ရွလြယ္တဲ့သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ LCD ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလင္းအေမွာင္ေတြလာေသးတယ္၊ ပံုရိပ္ေတြထင္ေသးတယ္၊ စနစ္ေတြကို ျမင္ရေသးတယ္ဆိုရင္ LCD မပ်က္စီးေသးပါဘူး။ Touch စနစ္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Touch
Sensor နဲ႔ Touch Screen အလႊာပါးေလးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကဆိုၾကပါတယ္။Touch Screen ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းရဲ႕အေပၚယံမွာ လူေတြလက္နဲ႕ ထိတို႔ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္ကိုဆိုလိုပါတယ္။ LCD ဆိုတာကေတာ့ ဖုန္းေတြမွာ ေနာက္ခံျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ အလင္းအေမွာင္ေတြ၊ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ ျမင္ကြင္းသံုးစနစ္တစ္ခုကို ဆိုလိုတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုဟာ ၾကားခံအလႊာပါးေလးနဲ႔တင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနခဲ့ပါတယ္။ LCD ေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ဖုန္းတြင္းစနစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Mirror လို႔ေခၚတဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ပံုစံမ်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ခံမီးအလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ေရာင္စံုအလင္းအေမွာင္ေတြနဲ႔ ပံုရိပ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ LCD ကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ Touch Screen ကေတာ့ LCD ကေနေဖာ္ျပေပးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဖုန္းတြင္းစနစ္ပိုင္းေတြထဲကို ကိုယ္တိုင္ထိေတြ႕ၿပီး ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Touch Screen ဟာ LCD နဲ႔မတူညီပါဘူး။ LCD ရဲ႕အေပၚဘက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အလႊာပါးေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Screen စနစ္တစ္ခုကို Touch Screen လို႔ေခၚတယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းတစ္လံုးမွာ Touch Screen ပ်က္တယ္ဆိုတာ LCD ရဲ႕အေပၚယံမွာဖံုးအုပ္ထားတဲ့ Touch Screen အပါးေလးပ်က္သြားတာမ်ိဳးပါပဲ။ Touch Screen ဟာအလႊာပါးေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ Touch Sensor စနစ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Touch Screen ဟာ ပြန္းပဲ့ျခင္း၊ ဖုန္းလြတ္က်ျခင္း အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Touch Screen ဟာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ အေပၚဆံုးဘက္မွာရွိေနတဲ့အတြက္ ထိရွပ်က္ရွလြယ္တဲ့သေဘာမွာ ရွိေနပါတယ္။ LCD ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလင္းအေမွာင္ေတြလာေသးတယ္၊ ပံုရိပ္ေတြထင္ေသးတယ္၊ စနစ္ေတြကို ျမင္ရေသးတယ္ဆိုရင္ LCD မပ်က္စီးေသးပါဘူး။ Touch စနစ္မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Touch
Sensor နဲ႔ Touch Screen အလႊာပါးေလးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကဆိုၾကပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ --- ကၽႊန္ေတာ္ေတာင္ သူမ်ားေၿဟလို႕သိတာဗ်

0 comment(s) to... “မိုဘိုင္းဖုန္းေတြမွာပါ၀င္တဲ့ Touch Screen နဲ႕ LCD ေတြရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားခ်က္”

0 comments:

Post a Comment