“အြန္လိုင္းမွာ ခ်က္ခ်င္း ေငြ ရေအာင္လုပ္မယ္”

အြန္လိုင္းမွာ ပုိက္ဆံရွာလိုသူမ်ား ဒီမွာရွာႏုိင္ပါတယ္။
အရင္ဆံုး ဒီကို၀င္လိုက္ေနာ္
ျပီးရင္အေကာင့္တစ္ခု Register လုပ္ပါ။ G-Mail အေကာင့္နဲ႕လုပ္လို႕ရပါတယ္။
အေကာင့္လုပ္ျပီးရင္ Log in ျပန္၀င္ခိုင္းပါလိမ့္မယ္ ။၀င္လိုက္ပါ။၀င္ျပီးရင္ သူက Link တစ္ခု ခ်ေပးပါလိမ့္မယ္။
Copy ယူလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ မိမိ ရလာတဲ႕ Link ကို သူမ်ားကိုေပးလိုက္ပါ။
ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္က အဲဒီလင့္နဲ႕ အေကာင့္တစ္ခုလုပ္ပါ။
အဲဒါဆိုရင္ Link ေပးလိုက္တဲ႕သူက 1 ေဒၚလာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အေကာင့္လုပ္လုပ္ျခင္းကို 3 ေဒၚလာေပးထားပါတယ္။ေဒၚလာ 20 ျပည့္သြားရင္ သယ္ရင္းတို႕ ေငြထုတ္လို႕ ရပါျပီ။
ထုတ္ယူရမွာကေတာ့ Paypal အေကာင့္နဲ႕ပါ။ကဲသူေဌးျဖစ္နည္းေလးေတာ့ေပးလိုက္ပါျပီ။ စျပီး ရွယ္လိုက္ ရေအာင္ဗ်ာ။
ဒီမွာ၀င္လိုက္ေနာ္ 

“အြန္လိုင္းမွာ ခ်က္ခ်င္း ေငြ ရေအာင္လုပ္မယ္”

Posted 2:52 AM by Nai Nai in Labels:
အြန္လိုင္းမွာ ပုိက္ဆံရွာလိုသူမ်ား ဒီမွာရွာႏုိင္ပါတယ္။
အရင္ဆံုး ဒီကို၀င္လိုက္ေနာ္
ျပီးရင္အေကာင့္တစ္ခု Register လုပ္ပါ။ G-Mail အေကာင့္နဲ႕လုပ္လို႕ရပါတယ္။
အေကာင့္လုပ္ျပီးရင္ Log in ျပန္၀င္ခိုင္းပါလိမ့္မယ္ ။၀င္လိုက္ပါ။၀င္ျပီးရင္ သူက Link တစ္ခု ခ်ေပးပါလိမ့္မယ္။
Copy ယူလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ မိမိ ရလာတဲ႕ Link ကို သူမ်ားကိုေပးလိုက္ပါ။
ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္က အဲဒီလင့္နဲ႕ အေကာင့္တစ္ခုလုပ္ပါ။
အဲဒါဆိုရင္ Link ေပးလိုက္တဲ႕သူက 1 ေဒၚလာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အေကာင့္လုပ္လုပ္ျခင္းကို 3 ေဒၚလာေပးထားပါတယ္။ေဒၚလာ 20 ျပည့္သြားရင္ သယ္ရင္းတို႕ ေငြထုတ္လို႕ ရပါျပီ။
ထုတ္ယူရမွာကေတာ့ Paypal အေကာင့္နဲ႕ပါ။ကဲသူေဌးျဖစ္နည္းေလးေတာ့ေပးလိုက္ပါျပီ။ စျပီး ရွယ္လိုက္ ရေအာင္ဗ်ာ။
ဒီမွာ၀င္လိုက္ေနာ္ 

0 comment(s) to... “ “အြန္လိုင္းမွာ ခ်က္ခ်င္း ေငြ ရေအာင္လုပ္မယ္””

0 comments:

Post a Comment