လိုင္းဆြဲအားေကာင္းဖို႕2Gကေန3G ေျပာင္းမယ္

မိမိဖုန္းကို အင္တာနက္သံုးလို႔ေကာင္းလာေအာင္ 2G မွ3Gစနစ္ကိုေျပာင္းၾကည့္၇ေအာင္။။။။။တခ်ဳိ႕ဖုန္းေတြမွာေတာ့ setting ထဲမွာပါျပီးသားပါ။set preferred network type ဆိုျပီး။WCDMA only ကိုေျပာင္းလိုက္၇ုံပါပဲ။။ခါတိုင္း Eေပၚေနတာကေန H ေျပာင္းသြားျပီးလိုင္းဆြဲအားပိုေကာင္းလာမွာပါ။။
ခုေျပာျပေပးမွာကေတာ့ setting မွာ ေျပာင္းဖို႔ပါမလာတဲ့သူေတြအတြက္ပါ။။
ဖုန္းေခၚတဲ့keypad မွာ
*+*+4636+*+* ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။sim cardslot 2ခုပါတဲ့ဖုန္းဆို၇င္sub 1,2 ဆိျပီးေပၚလာပါမယ္။ကိုယ္သံုးေနတဲ့slot က2မွာဆို၇င္ sub2,1 မွာဆို၇င္sub1ကိုေ၇ြးလိုက္ပါ။Testing ဆိုျပီးေပၚလာ၇င္ ေအာက္ကိုဆင္းပါ။set preferred network type ေအာက္ကboxကို၀င္ျပီး WCDMA only ကိုေ၇ြးလိုက္ပါ။၇ပါျပီ။H ေပၚလာျပီး 3G network ကို၀င္သြားပါျပီ။။
ခုနက boxမွာ EvDo only ကိုေ၇ြး၇င္လဲ လိုင္းအတက္အက် မ်ားေနတဲ့သူေတြအတြက္လိုင္းျငိမ္ေစပါတယ္။။တခုမေကာင္းတာကေတာ့ အင္တာနက္ဖြင့္ထားခ်ိန္မွာဖုန္းေျပာလို႔မ၇ပါဘူး။။။

WCDMA only ကေတာ့ 3G စနစ္၇တဲ့ေန၇ာေတြမွာပဲအဆင္ေျပမွာပါ။။စမ္းျကည့္ပါ။အဆင္မေျပေတာ့လဲ ခုနကလိုျပန္၀င္ျပီး GSM only ကိုျပန္ေျပာင္းလိုက္ေပါ့ေနာ။။။

လိုင္းဆြဲအားေကာင္းဖို႕2Gကေန3G ေျပာင္းမယ္

Posted 10:18 AM by Nai Nai in Labels:
မိမိဖုန္းကို အင္တာနက္သံုးလို႔ေကာင္းလာေအာင္ 2G မွ3Gစနစ္ကိုေျပာင္းၾကည့္၇ေအာင္။။။။။တခ်ဳိ႕ဖုန္းေတြမွာေတာ့ setting ထဲမွာပါျပီးသားပါ။set preferred network type ဆိုျပီး။WCDMA only ကိုေျပာင္းလိုက္၇ုံပါပဲ။။ခါတိုင္း Eေပၚေနတာကေန H ေျပာင္းသြားျပီးလိုင္းဆြဲအားပိုေကာင္းလာမွာပါ။။
ခုေျပာျပေပးမွာကေတာ့ setting မွာ ေျပာင္းဖို႔ပါမလာတဲ့သူေတြအတြက္ပါ။။
ဖုန္းေခၚတဲ့keypad မွာ
*+*+4636+*+* ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။sim cardslot 2ခုပါတဲ့ဖုန္းဆို၇င္sub 1,2 ဆိျပီးေပၚလာပါမယ္။ကိုယ္သံုးေနတဲ့slot က2မွာဆို၇င္ sub2,1 မွာဆို၇င္sub1ကိုေ၇ြးလိုက္ပါ။Testing ဆိုျပီးေပၚလာ၇င္ ေအာက္ကိုဆင္းပါ။set preferred network type ေအာက္ကboxကို၀င္ျပီး WCDMA only ကိုေ၇ြးလိုက္ပါ။၇ပါျပီ။H ေပၚလာျပီး 3G network ကို၀င္သြားပါျပီ။။
ခုနက boxမွာ EvDo only ကိုေ၇ြး၇င္လဲ လိုင္းအတက္အက် မ်ားေနတဲ့သူေတြအတြက္လိုင္းျငိမ္ေစပါတယ္။။တခုမေကာင္းတာကေတာ့ အင္တာနက္ဖြင့္ထားခ်ိန္မွာဖုန္းေျပာလို႔မ၇ပါဘူး။။။

WCDMA only ကေတာ့ 3G စနစ္၇တဲ့ေန၇ာေတြမွာပဲအဆင္ေျပမွာပါ။။စမ္းျကည့္ပါ။အဆင္မေျပေတာ့လဲ ခုနကလိုျပန္၀င္ျပီး GSM only ကိုျပန္ေျပာင္းလိုက္ေပါ့ေနာ။။။


0 comment(s) to... “လိုင္းဆြဲအားေကာင္းဖို႕2Gကေန3G ေျပာင္းမယ္”