Feature news

ပိဋကတ္(၃)ပံု..ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္...၀ိနည္း
၀ိနည္း........

၁။ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္ 

၂။ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ 

၃။ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ (ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း)

၄။ပရိ၀ါပါဠိေတာ္ 

၅။စူဠ၀ဂ္ပါဠိေတာ္

၆။မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ 
Learn more »

Coreal Video Studio X5 Proဗြီဒီယိုတည္းျဖတ္ခ်င္သူေတြအတြက္...ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသံုးလို႕ေကာင္းပါတယ္..
Effects ေတြလည္းစံုတယ္ေနာ္.......
လိုခ်င္ရင္ေတာ့ဒီမွာေဒါင္းလုိက္ေနာ္ 

cracts နည္းေလးကဒီမွာေနာ္... 
Learn more »

Pixlr Express apkဒါေလးကလည္းEffects ေပါင္း၆၀၀ေလာက္ပါ၀င္တာမို႕..
ၾကိဳက္သလို...ျပဳျပင္လို႕ရတယ္ေနာ္...

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္
Learn more »

SNAPSEED ANDROID APK
Photo ေတြကိုေကာင္းေလးျပဳျပင္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္..
color level, saturation, brightness, white blance,contrast ေတြကိုလိုသလိုျပဳျပင္လို႕ရတယ္ေနာ္...

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ပါ 
Learn more »

Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း၏ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ားSamsung မိုဘိုင္းဖုန္း၏ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား

Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း user မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ကုဒ္နံပါတ္ မ်ားကို ရွာေဖြ မွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္။


*#9125# : Smiley
*#9999# : Software Version


*#06# : IMEI Number
*#0001# : Serial Number


*#9998*523# : LCD Contrast
*#0228# or *#8999*228# : Battery Info


*#8999*636# : Display Storage Capacity
*#8999*778# : Display SIM Card Information


*#8999*782# : Show Date And Alarm Clock
*#8999*786# : The Display During Warning


*#8999*837# : Samsung Hardware Version
*#0523# - *#8999*523# : Display Contrast


*#8999*638# : Show Network Information
*#9998*246# : Battery Status- Memory Capacity


*#9998*324# - *#8999*324# : Debug Screen
*#9998*842# - *#8999*842# : Vibration Test


*#9998*289# - *#8999*289# : Alarm Beeper - Ringtone Test
*#8999*9266# : Display Received Channel Number And Received Intensity
*#8999*364# : Watchdog ON/OFF
*#8999*427# : WATCHDOG Signal Route Setup


*2767*3855# : Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)
*2767*2878# : Custom Reset


*2767*927# : Wap Reset
*2767*226372# : Camera Reset (deletes photos)


*2767*688# : Reset Mobile TV
#7263867# : RAM Dump (On or Off)


#*4773# : Incremental Redundancy
#*7785# : Reset wake-up & RTK Timer Variables


#*7200# : Tone Generator Mute


#*3888# : BLUETOOTH Test Mode
#*7828# : Task Screen


#*2562# : Restarts Phone
#*2565# : No Blocking? General Defense.


#*3353# : General Defense, Code Erased.
#*3837# : Phone Hangs on White screen.


#*3849# : Restarts Phone
#*7337# : Restarts Phone (Resets Wap Settings)


#*2886# : Auto Answer ON/OFF
#*7288# : GPRS Detached/Attached


#*7287# : GPRS Attached
#*2077# : GPRS Switch


#*22671# : AMR REC START
#*22673# : Pause REC


#*22674# : Resume REC
#*22675# : AMR Playback


#*22676# : AMR Stop Play
#*22677# : Pause Play


#*22678# : Resume Play
#*77261# : PCM Rec Req


#*77262# : Stop PCM Rec
#*77263# : PCM Playback


#*77264# : PCM Stop Play
#*22679# : AMR Get Time


#*7666# : White Screen


#*7693# : Sleep Deactivate/Activate
#*2286# : Data Battery


#*2679# : Copycat Feature Active/Deactivate
#*3940# : External Loop-Test 9600 bps


#*4263# : Hands Free Mode Activate/Deactivate
#*2558# : Time ON


#*3941# : External Loop-Test 115200 bps
#*5176# : L1 Sleep


#*7462# : SIM Phase
#*7983# : Voltage/Freq


#*7986# : Voltage
#*8466# : Old Time


#*2255# : Call Failed


#*5376# : Delete All Sms!!!!
#*2337# : Permanent Registration Beep


#*2474# : Charging Duration
#*2834# : Audio Path (Hands-free)


#*3270# : DCS Support Activate/Deactivate
#*3282# : Data Activate/Deactivate


#*3476# : EGSM Activate/Deactivate
#*3676# : Format Flash Volume!!!


#*4760# : GSM Activate/Deactivate
#*4864# : White Screen


#*7326# : Accessory
#*7683# : Sleep Variable


#*3797# : Blinks 3D030300 In RED
#*7372# : Resetting The Time To DPB Variables


*#8999*667# : Debug Mode
*#92782# : Phone Model (Wap)


#*5737425# : JAVA Mode
*#2255# : Call List


*#232337# : Bluetooth MAC Address
*#5282837# : Java Version


*#8999*8376263# : All Versions Together
*#8999*8378# : Test Menu


*#4777*8665# : GPSR Tool
*#8999*523# : LCD Brightness


*#8999*377# : Error LOG Menu
*#8999*327# : EEP Menu


*7465625*228# : Active Lock ON
#7465625*228# : Active Lock OFF


*7465625*28638# : Auto Network Lock ON
#7465625*28638# : Auto Network Lock OFF


*7465625*28782# : Auto Subset Lock ON #7465625*28782# : Auto Subset Lock OFF


*7465625*2877# : Auto SP Lock ON
#7465625*2877# : Auto SP Lock OFF


*7465625*2827# : Auto CP Lock ON
#7465625*2827# : Auto CP Lock OFF


*7465625*28746# : Auto SIM Lock ON
#7465625*28746# : Auto SIM Lock OFF


*#7465625# : Check the phone lock status
*7465625*638*Code# : Enables Network lock


#7465625*638*Code# : Disables Network lock
*7465625*782*Code# : Enables Subset lock


#7465625*782*Code# : Disables Subset lock
*7465625*77*Code# : Enables SP lock


#7465625*77*Code# : Disables SP lock
*7465625*27*Code# : Enables CP lock


#7465625*27*Code# : Disables CP lock
*7465625*746*Code# : Enables SIM lock


#7465625*746*Code# : Disables SIM lock

႔ကုဒ္မ်ား မွားယြင္းႏိုင္သျဖင့္ သတိထား အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။
Learn more »

ဆယ္ေက်ာ္သက္တို ့အတြက္ အက်င့္ေကာင္း(၇)ရပ္

Photo: ဆယ္ေက်ာ္သက္တို ့အတြက္ အက်င့္ေကာင္း(၇)ရပ္
The 7 Habits Of Highly Effective Teens [Sean Covey]

(၁)တာ၀န္ယူစိတ္ [Be Proactive]

ျပႆနာတစ္ခုခုရွိလာရင္"ငါဘာမွားေနလဲ"ဆိုတာက,စ,စဥ္းစားပါမယ္။
ျပီးမွက်န္တာေတြကိုျဖန္ ့ေတြးတယ္။"ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာ့လြတ္ေစ၊ သူမ်ား ကိုေတာ့တရားခံ"ဒါမ်ိဳးမလုပ္ဘူး။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတာ၀န္ယူတဲ့စိတ္ပါ။

(၂)ပစ္ကြင္းကိုခ်ိန္ပစ္ (Begin with the End in Mind)

ငါဘာျဖစ္ခ်င္လဲ၊ငါ့ရည္မွန္းခ်က္ဘာလဲဆိုတာကိုပထမဆံုးပိုင္းျဖတ္တယ္။
"မစ္ရွင္"[Mission]စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)အေရးၾကီးတာအရင္လုပ္ [Put First Thing First]

ၾကံဳသလိုက်ပန္းမလုပ္ဘူး။အစီအစဥ္ရွိရွိနဲ ့တဆင့္ျပီးတဆင့္ေဆာင္ရြက္တတ္တယ္။

(၄)သူမနာ၊ ကိုယ္မနာ ဆက္ဆံေရး [Think Win-Win]

ကိုယ္ႏိုင္ေစ၊သူရႈံးေစသေဘာမထားပါ။ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရွိေစမယ့္ "ၾကားအေျဖ"ကိုႏွလံုးသြင္းပါတယ္။

(၅)နားလည္မႈရွိ [Seek First to Understand,Then to be understood]

ပထမဆံုးသူမ်ားကိုနားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားတယ္။
ကိုယ့္ကိုလည္း သူမ်ားက နားလည္ေအာင္တံခါးဖြင့္ထားတယ္။

(၆)လက္တြဲၾကိဳးပမ္း[Synergize]

ငါတေကာမလုပ္ဘူး။အမ်ားနဲ ့လက္တြဲၾကိဳးပမ္းႏိုင္ဖို ့အားထုတ္တယ္။

(၇)ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္ ,သ, [Sharpen the Saw]

စိတ္တံခါးကိုပိတ္မထားဘူး။အေတြးသစ္၊အျမင္သစ္ေတြအတြက္အျမဲတံခါး
ဖြင့္ထားတယ္။ကိုယ့္အသိ၊ကိုယ့္အက်င့္ကိုအျမဲခြ်န္ျမေနေစဖို ့မျပတ္ "သ"ေန ပါ။

ဒီအက်င့္ေတြ မင္းမွာရွိေနျပီဆိုရင္ ဘ၀တိုက္ပြဲမွာ ေအာင္ပြဲအလီလီရမွာ
ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ပါျပီ။

(၁)တာ၀န္ယူစိတ္ [Be Proactive]

...
ျပႆနာတစ္ခုခုရွိလာရင္"ငါဘာမွားေနလဲ"ဆိုတာက,စ,စဥ္းစားပါမယ္။
ျပီးမွက်န္တာေတြကိုျဖန္ ့ေတြးတယ္။"ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာ့လြတ္ေစ၊ သူမ်ား ကိုေတာ့တရားခံ"ဒါမ်ိဳးမလုပ္ဘူး။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတာ၀န္ယူတဲ့စိတ္ပါ။

(၂)ပစ္ကြင္းကိုခ်ိန္ပစ္ (Begin with the End in Mind)

ငါဘာျဖစ္ခ်င္လဲ၊ငါ့ရည္မွန္းခ်က္ဘာလဲဆိုတာကိုပထမဆံုးပိုင္းျဖတ္တယ္။
"မစ္ရွင္"[Mission]စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)အေရးၾကီးတာအရင္လုပ္ [Put First Thing First]

ၾကံဳသလိုက်ပန္းမလုပ္ဘူး။အစီအစဥ္ရွိရွိနဲ ့တဆင့္ျပီးတဆင့္ေဆာင္ရြက္တတ္တယ္။

(၄)သူမနာ၊ ကိုယ္မနာ ဆက္ဆံေရး [Think Win-Win]

ကိုယ္ႏိုင္ေစ၊သူရႈံးေစသေဘာမထားပါ။ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရွိေစမယ့္ "ၾကားအေျဖ"ကိုႏွလံုးသြင္းပါတယ္။

(၅)နားလည္မႈရွိ [Seek First to Understand,Then to be understood]

ပထမဆံုးသူမ်ားကိုနားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားတယ္။
ကိုယ့္ကိုလည္း သူမ်ားက နားလည္ေအာင္တံခါးဖြင့္ထားတယ္။

(၆)လက္တြဲၾကိဳးပမ္း[Synergize]

ငါတေကာမလုပ္ဘူး။အမ်ားနဲ ့လက္တြဲၾကိဳးပမ္းႏိုင္ဖို ့အားထုတ္တယ္။

(၇)ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္ ,သ, [Sharpen the Saw]

စိတ္တံခါးကိုပိတ္မထားဘူး။အေတြးသစ္၊အျမင္သစ္ေတြအတြက္အျမဲတံခါး
ဖြင့္ထားတယ္။ကိုယ့္အသိ၊ကိုယ့္အက်င့္ကိုအျမဲခြ်န္ျမေနေစဖို ့မျပတ္ "သ"ေန ပါ။

ဒီအက်င့္ေတြ မင္းမွာရွိေနျပီဆိုရင္ ဘ၀တိုက္ပြဲမွာ ေအာင္ပြဲအလီလီရမွာ
ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ပါျပီ
Learn more »

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ သတုိ႔သား၊ သတုိ႔သမီးတုိ႔ သိထားသင့္သမွ်

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ သတုိ႔သား၊ သတုိ႔သမီးတုိ႔ သိထားသင့္သမွ် ........

ႀကဳိတင္စိတ္ေမာ
လက္ထပ္ေတာ့မယ္လို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ရတာက တစ္ဖက္၊ ပင္ပန္းရတာက တစ္ဖက္ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဝတ္စုံအပ္တာ၊ ဖိတ္စာမွာတာ၊ မဂၤလာခန္းမ ငွားတာ.. ဘယ္အရာကိုမွ အေလာတႀကီး လုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ အရာရာတုိင္းကို အခ်ိန္ယူၿပီး စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွသာ မဂၤလာအခ်ိန္မွာ အစစအရာရာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ သြားပါလိမ့္မယ္။ မဂၤလာခန္းမမွာ အ...
ဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕႐ံုနဲ႔ေတာ့ တစ္ဘဝလံုး သာယာမယ္လုိ႔ မဆုိႏိုင္ပါဘူး။ မဂၤလာေဆာင္ၿပီးခ်ိန္မွာ တစ္ဘဝလံုး သာယာခ်မ္းေျမ႕ ေစေရးအတြက္ အေျခခံက်တဲ့ လုိအပ္ခ်က္ဟာ သတုိ႔သားနဲ႔ သတုိ႔သမီးရဲ႕ က်န္းမာေရးအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

လက္မထပ္ခင္ ေဆးစစ္ျခင္း
လက္မထပ္ခင္မွာ သတို႔သားေရာ သတို႔သမီးပါ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈကို ခံယူ သင့္ပါတယ္။ ေဆးစစ္ရာမွာ တစ္ဦးမွ တစ္ဦးကို လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြ ရိွ၊ မရိွနဲ႔ မ်ိဳး႐ိုးလုိက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြ ရိွ။ မရိွ ဆိုတာကိုစစ္ေဆးသင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးစစ္ၾကည့္လုိ႔ လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြ ရိွမွန္းသိခဲ့ရင္ ကုသေပ်ာက္ကင္းၿပီးမွသာ လက္ထပ္သင့္တာျဖစ္လုိ႔ပါ။ လက္မထပ္ခင္ ေဆးမစစ္ဘဲ ေပါင္းသင္းၿပီးခါမွ ေရာဂါ ကူးစက္ခံရတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ေတြ (အမ်ားအားျဖင့္ ဇနီးမယားေတြ)ကို အေတြ႕ရမ်ားေနတဲ့အတြက္ ေဆးစစ္ျခင္းဟာ အေလးထားသင့္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေရာဂါေတြ႕ခဲ့လွ်င္
ေဆးစစ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ တစ္ဦးဦးမွာ ေရာဂါတစ္ခုခု ရိွေနခဲ့ရင္ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး လက္ထပ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ အဆင္ေျပေျပ ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါကို လက္မထပ္ခင္ ကုသေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုႏိုင္ဖုိ႔ ဆရာဝန္နဲ႔ ညိႇႏႈိင္းတာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ အၿပီးတုိင္ မေပ်ာက္ႏုိင္ဘဲ ထိန္းထားႏိုင္တဲ့ HIV ပိုးရိွခဲ့ရင္ အကာအကြယ္သံုးၿပီး ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ထပ္ၿပီးမွ ေရာဂါရိွမွန္း သိခဲ့ရင္ေတာ့ “ဆုပ္လည္းစူး၊ စားလည္း႐ူး”လုိ အျဖစ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး မကူးစက္ႏုိင္ေပမယ့္ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ရိွခဲ့ရင္ မ်ိဳး႐ိုးလုိက္ႏုိင္ေျခမ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြ (ဥပမာ - ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါ) ရိွခဲ့ရင္လည္း ဆရာဝန္နဲ႔ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ လက္ထပ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

သားသမီးရယူေရး
အိမ္ေထာင္သားေမြးဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးရင္ ကေလးယူျခင္းကပါ တဲြပါလာပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္း ကေလးမယူခ်င္ေသးဘူးဆုိရင္ ကာကြယ္တားဆီးထားဖုိ႔နဲ႔ ကေလးယူမယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားရင္လည္း ေဆာင္သင့္၊ ေရွာင္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးအေနနဲ႔ အားျဖည့္ေဆး ႀကိဳတင္မွီဝဲထားႏိုင္ဖုိ႔) ဆရာဝန္နဲ႔ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြး ထားသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သတုိ႔သမီးနဲ႔ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေနရင္ ျမန္ျမန္ ကေလးယူဖုိ႔ ဆရာဝန္ေတြက တုိက္တြန္းေလ့ ရိွပါတယ္။

သားသမီးဦးေရ
ဒီေန႔ေခတ္မွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အလုပ္အကုိင္စတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ကေလးအမ်ားႀကီး မယူလုိၾကေတာ့ပါဘူး။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကေလးယူတဲ့အခါမွာ သားသမီး တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးၾကား အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္ေလာက္ ျခားသင့္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တစ္ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ ကေလးေမြးေနရင္ မိခင္မွာ ပင္ပန္းႏိုင္သလို ေမြးလာတဲ့ ကေလးတုိင္းကို အျပည့္အဝ ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္ဖုိ႔ မလြယ္ပါ။

ေစာင့္ထိန္းမႈ
အိမ္ေထာင္မျပဳခင္က ေဆးစစ္လိုက္ေတာ့ ေဆးေအာင္ပါရဲ႕။ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးက ထင္သလို စိုင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ ကိုယ့္က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစႏိုင္႐ံု သာမက စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုပါ ထိခုိက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဂၤလာေဆာင္ ၿပီးခ်ိန္မွာလည္း ခင္ပြန္းက်င့္ဝတ္နဲ႔ ဇနီးက်င့္ဝတ္တုိ႔ကို လုိက္နာၿပီး သစၥာရိွရိွ ေပါင္းသင္းေနထိုင္သြားဖုိ႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။
Learn more »

အရပ္ရွည္ေစမည့္ အစားအစာမ်ား

Photo: အရပ္ရွည္ေစမည့္ အစားအစာမ်ား  .........
   
 အရပ္ရွည္ျခင္းဟာ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇနဲ႔ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ သက္ဆုိင္ ေပမယ့္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိမႈ အေပၚမွာလည္း အဓိက မူတည္ေနပါတယ္။ အရပ္ရွည္ဖုိ႔အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေနတဲ့အရြယ္ျဖစ္တဲ့ ကေလးဘဝနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ အာဟာရ လံုေလာက္ေအာင္ ရရွိဖို႔ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။

ပ႐ိုတင္း၊ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြဟာ အရပ္ရွည္ျခင္းနဲ႔ အဓိကသက္ဆုိင္တဲ့ ႀကီးထြားေဟာ္မုန္း (Growth Hormone) ကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

သုေတသနေတြအရ ဗီတာမင္ေအ၊ ပ႐ုိတင္းနဲ႔ ဇင့္ဓာတ္ေတြဟာ အရပ္ရွည္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအာဟာရဓာတ္ေတြကိုခ်ည္း စားရမွာမဟုတ္ဘဲ တျခားဗီတာမင္ေတြ၊ သတၱဳဓာတ္ေတြ၊ ကယ္လ္စီယမ္၊ အဆီနဲ႔အမွ်င္ဓာတ္ေတြအပါအဝင္ မွ်တတဲ့ အစာအာဟာရေတြကို စားေသာက္ေပးတာက ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔နဲ႔ အရပ္ရွည္ဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါတုိ႔ဟာ အရပ္ရွည္ေစဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အစာအာဟာရေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ ေအ
ဗီတာမင္ေအဟာ အရပ္ရွည္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ တြန္းအားေပးႏုိင္႐ံု သာမက မ်က္စိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြနဲ႔ ခုခံအားစနစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာလည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေရျပား၊ အခၽြဲေျမႇးလႊာနဲ႔ အျမင္အာ႐ံုဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္ ေတြကို ထိန္းသိမ္းရာမွာလည္း ကူညီေပးပါတယ္။

ဗီတာမင္ေအ ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ရွိတဲ့ အစားအစာေတြပါ။ ကန္စြန္းဥ၊ မုန္လာဥနီ၊ လိေမၼာ္သီး၊ သေဘၤာသီး၊ အနီေရာင္ င႐ုတ္ပြ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗီတာမင္ေအဟာ ေဆာ္လမြန္ငါး၊ အသည္း၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း၊ ၾကက္ဥအႏွစ္၊ သေဘၤာရြက္၊ ကိုက္လန္၊ သဖန္းသီးေျခာက္၊ ကီဝီသီး၊ ဆီးသီး၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းနဲ႔ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြမွာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ပ႐ုိတင္း
ပ႐ိုတင္းဟာ အရပ္ရွည္ဖုိ႔၊ ခႏၶာကုိယ္တစ္သွ်ဴးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔၊ ေရာဂါပိုး ေတြကို တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ႏိုင္တဲ့ ပဋိပစၥည္း (Antibodies) ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ အင္ဇိုင္းေတြနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေတြကို ထိန္းညႇိေပးဖို႔ေတြအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။
အသား၊ ငါး၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ၊ ႏို႔၊ အခြံမာသီး၊ ပဲပိစပ္ေတြဟာ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအေသာက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ပ႐ုိတင္းဓာတ္လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ၄၅-၅၅ ဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ ဒီ
ဗီတာမင္ဒီဟာ အ႐ုိးေတြက်န္းမာသန္စြမ္းဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဗီတာမင္ဒီဟာ အစားအစာေတြမွ ကယ္လ္စီယမ္ကို စုပ္ယူရာမွာ ကူညီေပးၿပီး အ႐ိုးထဲမွာ ကယ္လ္စီယမ္နဲ႔ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္ေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။
ၾကက္ဥအႏွစ္၊ ငါး၊ အသည္းေတြမွာ ဗီတာမင္ဒီ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့အခါ အေရျပားမွာ ဗီတာမင္ဒီကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏက ၄၀၀ IU ျဖစ္ပါတယ္။

အမွ်င္ဓာတ္
အမွ်င္ဓာတ္ဟာ အစာေတြကို အူမႀကီးထဲမွာ ျမန္ျမန္ျဖတ္သန္းသြားေအာင္ ကူညီေပး ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ရမယ့္ အညစ္အေၾကးေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အဆိပ္အေတာက္ ေတြနဲ႔ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ စုပ္ယူတာကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဆန္လံုးညိဳ၊ သစ္သီးေတြနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြမွာ အမွ်င္ဓာတ္ ပါဝင္ပါတယ္။

သတၱဳဓာတ္မ်ား
လူ႔ခႏၶာကုိယ္ဟာ အရပ္ရွည္ဖို႔၊ အ႐ိုးေတြႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔၊ လက္သည္း၊ ေျခသည္း၊ သြား၊ အာ႐ံုေၾကာ၊ ေသြး၊ ဗီတာမင္၊ ေဟာ္မုန္းနဲ႔ အင္ဇိုင္းေတြကို ထုတ္ဖို႔အတြက္ သတၱဳဓာတ္ အမ်ဳိး ၈၀ ေက်ာ္ေအာင္ အသံုးျပဳရပါတယ္။

ေသြးလွည့္ပတ္မႈ၊ အရည္ထိန္းညိႇမႈ၊ အာ႐ံုေၾကာဆက္သြယ္မႈ၊ ဆဲလ္ေတြရဲ႕ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲမႈ၊ ႂကြက္သားက်ဳံ႕ျခင္းနဲ႔ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းေတြကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတၱဳဓာတ္ေတြကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ကယ္လ္စီယမ္၊ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္၊ သံဓာတ္နဲ႔ မဂၢနီဆီယမ္ေတြဟာ အ႐ိုးေတြ ဖြံံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားဖို႔အတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။

ကယ္လ္စီယမ္ဟာ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ေဆာ္လ္မြန္ငါး၊ ပဲပိစပ္၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ကဏန္း၊ ပုစြန္၊ ကိုက္လန္၊ ေဂၚဖီထုပ္နဲ႔ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းေတြမွာ အမ်ားအျပားပါဝင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ စားသင့္တဲ့ ကယ္လ္စီယမ္ပမာဏက ၈၀၀-၁၀၀၀ မီလီဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္စာ၊ အမဲသား၊ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥ၊ ႏြားႏို႔၊ အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ၊ အခြံမာသီးနဲ႔ ဆန္လံုးညိဳေတြမွာ ဇင့္ဓာတ္ႂကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္စားသံုးသင့္တဲ့ ဇင့္ဓာတ္ပမာဏကေတာ့ ၁၅ မီလီဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

မဂၢနီဆီယမ္ကေတာ့ အပင္နဲ႔ တိရစာၦန္ထြက္ အစားအစာေတြ အထူးသျဖင့္ ပဲသီး၊ အခြံမာသီး၊ ေထာပတ္သီး၊ အသား၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေခ်ာကလက္နဲ႔ ေကာက္ႏွံေတြမွာ ပါဝင္ပါတယ္။

အသားကေတာ့ သံဓာတ္ရရွိေစမယ့္ အဓိကအစာပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ ေကာက္ႏွံ ေတြမွာ သံဓာတ္ပါဝင္ေပမယ့္ ပမာဏနည္းပါးပါတယ္။
ေကာက္ႏွံေတြ၊ ပင္လယ္စာနဲ႔ အသားေတြကေန ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အာဟာရဓာတ္ေတြကို စားသင့္တဲ့ ပမာဏ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက ေယဘုယ်သေဘာေဖာ္ျပခ်က္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဓာတုျဖစ္စဥ္ေတြဟာ မတူကြဲျပားတဲ့အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ ပမာဏက အနည္းအမ်ား ကြာျခားမႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။Health

ကိုယ္ရဲ႕ အသက္၊ က်ား/မ ကြဲျပားမႈ၊ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ ေရာဂါအခံရွိ၊ မရွိ စတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ပမာဏကို အတိအက် သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆရာဝန္ ဒါမွမဟုတ္ အာဟာရ ပညာရွင္နဲ႔ တုိင္ပင္တြက္ခ်က္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။


အရပ္ရွည္ျခင္းဟာ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇနဲ႔ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ သက္ဆုိင္ ေပမယ့္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိမႈ အေပၚမွာလည္း အဓိက မူတည္ေနပါတယ္။ အရပ္ရွည္ဖုိ႔အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေနတဲ့အရြယ္ျဖစ္တဲ့ ကေလးဘဝနဲ႔ ...
ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ အာဟာရ လံုေလာက္ေအာင္ ရရွိဖို႔ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။

ပ႐ိုတင္း၊ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြဟာ အရပ္ရွည္ျခင္းနဲ႔ အဓိကသက္ဆုိင္တဲ့ ႀကီးထြားေဟာ္မုန္း (Growth Hormone) ကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

သုေတသနေတြအရ ဗီတာမင္ေအ၊ ပ႐ုိတင္းနဲ႔ ဇင့္ဓာတ္ေတြဟာ အရပ္ရွည္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအာဟာရဓာတ္ေတြကိုခ်ည္း စားရမွာမဟုတ္ဘဲ တျခားဗီတာမင္ေတြ၊ သတၱဳဓာတ္ေတြ၊ ကယ္လ္စီယမ္၊ အဆီနဲ႔အမွ်င္ဓာတ္ေတြအပါအဝင္ မွ်တတဲ့ အစာအာဟာရေတြကို စားေသာက္ေပးတာက ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔နဲ႔ အရပ္ရွည္ဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါတုိ႔ဟာ အရပ္ရွည္ေစဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အစာအာဟာရေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ ေအ
ဗီတာမင္ေအဟာ အရပ္ရွည္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ တြန္းအားေပးႏုိင္႐ံု သာမက မ်က္စိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြနဲ႔ ခုခံအားစနစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာလည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေရျပား၊ အခၽြဲေျမႇးလႊာနဲ႔ အျမင္အာ႐ံုဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္ ေတြကို ထိန္းသိမ္းရာမွာလည္း ကူညီေပးပါတယ္။

ဗီတာမင္ေအ ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ရွိတဲ့ အစားအစာေတြပါ။ ကန္စြန္းဥ၊ မုန္လာဥနီ၊ လိေမၼာ္သီး၊ သေဘၤာသီး၊ အနီေရာင္ င႐ုတ္ပြ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗီတာမင္ေအဟာ ေဆာ္လမြန္ငါး၊ အသည္း၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း၊ ၾကက္ဥအႏွစ္၊ သေဘၤာရြက္၊ ကိုက္လန္၊ သဖန္းသီးေျခာက္၊ ကီဝီသီး၊ ဆီးသီး၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းနဲ႔ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြမွာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ပ႐ုိတင္း
ပ႐ိုတင္းဟာ အရပ္ရွည္ဖုိ႔၊ ခႏၶာကုိယ္တစ္သွ်ဴးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔၊ ေရာဂါပိုး ေတြကို တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ႏိုင္တဲ့ ပဋိပစၥည္း (Antibodies) ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ အင္ဇိုင္းေတြနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေတြကို ထိန္းညႇိေပးဖို႔ေတြအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။
အသား၊ ငါး၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ၊ ႏို႔၊ အခြံမာသီး၊ ပဲပိစပ္ေတြဟာ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအေသာက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ပ႐ုိတင္းဓာတ္လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ၄၅-၅၅ ဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ ဒီ
ဗီတာမင္ဒီဟာ အ႐ုိးေတြက်န္းမာသန္စြမ္းဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဗီတာမင္ဒီဟာ အစားအစာေတြမွ ကယ္လ္စီယမ္ကို စုပ္ယူရာမွာ ကူညီေပးၿပီး အ႐ိုးထဲမွာ ကယ္လ္စီယမ္နဲ႔ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္ေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။
ၾကက္ဥအႏွစ္၊ ငါး၊ အသည္းေတြမွာ ဗီတာမင္ဒီ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့အခါ အေရျပားမွာ ဗီတာမင္ဒီကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏက ၄၀၀ IU ျဖစ္ပါတယ္။

အမွ်င္ဓာတ္
အမွ်င္ဓာတ္ဟာ အစာေတြကို အူမႀကီးထဲမွာ ျမန္ျမန္ျဖတ္သန္းသြားေအာင္ ကူညီေပး ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ရမယ့္ အညစ္အေၾကးေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အဆိပ္အေတာက္ ေတြနဲ႔ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ စုပ္ယူတာကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဆန္လံုးညိဳ၊ သစ္သီးေတြနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြမွာ အမွ်င္ဓာတ္ ပါဝင္ပါတယ္။

သတၱဳဓာတ္မ်ား
လူ႔ခႏၶာကုိယ္ဟာ အရပ္ရွည္ဖို႔၊ အ႐ိုးေတြႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔၊ လက္သည္း၊ ေျခသည္း၊ သြား၊ အာ႐ံုေၾကာ၊ ေသြး၊ ဗီတာမင္၊ ေဟာ္မုန္းနဲ႔ အင္ဇိုင္းေတြကို ထုတ္ဖို႔အတြက္ သတၱဳဓာတ္ အမ်ဳိး ၈၀ ေက်ာ္ေအာင္ အသံုးျပဳရပါတယ္။

ေသြးလွည့္ပတ္မႈ၊ အရည္ထိန္းညိႇမႈ၊ အာ႐ံုေၾကာဆက္သြယ္မႈ၊ ဆဲလ္ေတြရဲ႕ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲမႈ၊ ႂကြက္သားက်ဳံ႕ျခင္းနဲ႔ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းေတြကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတၱဳဓာတ္ေတြကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ကယ္လ္စီယမ္၊ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္၊ သံဓာတ္နဲ႔ မဂၢနီဆီယမ္ေတြဟာ အ႐ိုးေတြ ဖြံံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားဖို႔အတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။

ကယ္လ္စီယမ္ဟာ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ေဆာ္လ္မြန္ငါး၊ ပဲပိစပ္၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ကဏန္း၊ ပုစြန္၊ ကိုက္လန္၊ ေဂၚဖီထုပ္နဲ႔ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းေတြမွာ အမ်ားအျပားပါဝင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ စားသင့္တဲ့ ကယ္လ္စီယမ္ပမာဏက ၈၀၀-၁၀၀၀ မီလီဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္စာ၊ အမဲသား၊ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥ၊ ႏြားႏို႔၊ အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ၊ အခြံမာသီးနဲ႔ ဆန္လံုးညိဳေတြမွာ ဇင့္ဓာတ္ႂကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္စားသံုးသင့္တဲ့ ဇင့္ဓာတ္ပမာဏကေတာ့ ၁၅ မီလီဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

မဂၢနီဆီယမ္ကေတာ့ အပင္နဲ႔ တိရစာၦန္ထြက္ အစားအစာေတြ အထူးသျဖင့္ ပဲသီး၊ အခြံမာသီး၊ ေထာပတ္သီး၊ အသား၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေခ်ာကလက္နဲ႔ ေကာက္ႏွံေတြမွာ ပါဝင္ပါတယ္။

အသားကေတာ့ သံဓာတ္ရရွိေစမယ့္ အဓိကအစာပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ ေကာက္ႏွံ ေတြမွာ သံဓာတ္ပါဝင္ေပမယ့္ ပမာဏနည္းပါးပါတယ္။
ေကာက္ႏွံေတြ၊ ပင္လယ္စာနဲ႔ အသားေတြကေန ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အာဟာရဓာတ္ေတြကို စားသင့္တဲ့ ပမာဏ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက ေယဘုယ်သေဘာေဖာ္ျပခ်က္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဓာတုျဖစ္စဥ္ေတြဟာ မတူကြဲျပားတဲ့အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ ပမာဏက အနည္းအမ်ား ကြာျခားမႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။Health

ကိုယ္ရဲ႕ အသက္၊ က်ား/မ ကြဲျပားမႈ၊ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ ေရာဂါအခံရွိ၊ မရွိ စတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ပမာဏကို အတိအက် သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆရာဝန္ ဒါမွမဟုတ္ အာဟာရ ပညာရွင္နဲ႔ တုိင္ပင္တြက္ခ်က္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္
Learn more »

sm3WordFinder (English To ျမန္မာဘာသာျပန္) For AndroidsAndroid စက္ရုပ္သမားေတြအတြက္ English To Myanmar Dictionary ေဆာ့ဝဲေလးပါ ။ အသံထြက္ပါ

နားေထာင္လို႕ရပါတယ္ ပံုမွာၿပထားတဲ့ Say ဆိုတဲ့စာေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါက ကိုယ္ရွာေဖြထားတဲ့

စကားလံုးရဲ႕အသံထြက္ကို နားေထာင္ႏိူင္ပါတယ္ လိုခ်င္သူမ်ား ေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ ။

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္
Learn more »

အထက္တန္းစားဗုဒၶဘာသာဝင္ဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့သည္ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃတည္းဟူေသာ အၿမတ္ဆံုးေသာရတနာသံုးပါးကိုကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား ၿဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ အၿမတ္ဆံုးရတနာသံုးပါးကလည္း ကိုးကြယ္သူတို ့အား အၿမတ္ဆံုးေသာအက်ိဳးမ်ားကို ရေစႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ သို ့ေသာ္ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ၾကသူခ်င္း တူေစကာမူ၊ အက်ိဳးေပးမွုအနည္း၊ အမ်ားကြာဟတဲ့အေလ်ာက္ ကိုးကြယ္သူတို ့ရဲ့ ဘဝအနိမ့္အၿမင့္ ၿခားနားလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ “ကိုးကြယ္ပံု” ၿခင္း၊ ရတနာ
သံုးပါးကို “ၾကည္ညိဳပံု” ၿခင္း မတူညီၾကလို ့သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အၿဖစ္ ခံယူပံုနညး္လမ္းၿခင္း ကြဲၿပားေနလို ့သာၿဖစ္ပါတယ္…
စင္စစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဟူသည္မွာ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမမ်ားကို ဘဝလမ္းညႊန္အၿဖစ္ လုိက္နာခံယူက်င့္သံုးသူမ်ားပင္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလိုက္နာက်င့္သံုးရာမွာ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦး ဗုဒၶ၊ ဓမၼေပၚ သိရွိပံုပမာဏၿခင္း၊ လိုက္နာက်င့္သံုးပံု ပမာဏၿခင္း မတူညီၾကပါဘူး။ ဗုဒၶအဆုံးအမမ်ားကို အႏွစ္သာရပိုင္းထိ ထိုးထြင္းသိၿမင္သူမ်ားရွိသလို၊ သာမန္ကာလွ်ံကာ သိသူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ပါရမီအႏုအရင့္၊ ဝိရိယအၿပင္း အေပ်ာ့အရ ကြဲၿပားၿခားနားခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။
 “ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ” လို ့ သရဏဂံု တင္ထားေပမဲ့လည္း အၿခားေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို သရဏံ ဂစာၦမိခ်င္သူမ်ားဆုိလွ်င္ ရတနာသံုးပါးကိုးကြယ္သူရယ္လို ့ ဆိုရန္ပင္ခက္လွပါတယ္။ ဘုရားစင္အနီးအပါးမွာ အာသေဝါမကုန္ခမ္းေသးတဲ့ ၿပည္တြင္းၿဖစ္ ဘုိးေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ ၿပည္ပမွ ဘိုးေတာ္၊ မယ္ေတာ္ရဲ့ ပံုမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲသူမ်ားဟာ ရတနာသံုးပါးမွတပါး အားထားစရာမရွိၿပီလို ့ ခံယူထားတဲ့သူမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာက္တရားနဲ ့ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမွုေပၚ အေၿခခံၿပီး ဓါတ္ရိုက္ဓါတ္ဆင္၊ ယၾတာေခ်၊ ဂါထာမႏၱန္ ရြတ္သူမ်ားဟာ(ဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့အဖို ့ အေရးၾကီးဆံုးၿဖစ္တဲ့) ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို မမိွတ္မသုန္ ယံုၾကည္သူမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ အတၱႏွင့္ အတၱနိယအေပၚ အေၿခစိုက္တဲ့ ၎အၿပဳအမူေတြဟာ ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းနဲ ့ ဖီလာဆန္ ့က်င္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ဥံဳ မဏိပေဒၼဟံု ကဲ့သို ့ မဟာယနဂိုဏ္းရဲ့ထိုးေဖာက္မွုေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့မွာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ ကိုယ္ခံအားနည္းပါးရွာသူေတြ ၿဖစ္လာၾကပါတယ္။
ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့ဓမၼမွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတို ့ကို ၿငိမ္းေစေသာ နညး္လမ္းမ်ားညႊန္ၿပထားသလို၊ ေသာက၊ ပရိေဒဝ၊ ဒုကၡ၊ ေဒါမနႆတို ့မွ လြတ္ေၿမာက္ေစတဲ့က်င့္စဥ္္ေတြလည္း အေၿမာက္အၿမားရွိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အၿဖစ္ခံယူၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြ ထူေၿပာေနပါလွ်င္၊ ေသာက၊ ပရိေဒဝ၊ ဒုကၡ၊ ေဒါမနႆတို ့ ပူေလာင္ဆူပြက္ေနပါလွ်င္ (အေၿဖကားရွင္းပါတယ္။) ဗုဒၶ၏ ဓမၼကို လိုက္နာက်င့္သံုးမွုမွာ အားနည္းလို ့သာ ၿဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားရွင္က ရတနာသံုးပါးအေပၚ ၾကည္ညိုမွုသဒၶါတရား အနညး္အမ်ားေပၚအမွီၿပုၿပီး အထက္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္ အညံ့စားဗုဒၶဘာသာဝင္လို ့ႏွစ္မ်ိဳးကြဲၿပားေၾကာင္းနဲ ့ ၎တို ့ရဲ့လကၡဏာမ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
အထက္တန္းစားဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့ရဲ့ လကၡဏာမ်ာ
၁။ရတနာသံုးပါးအေပၚ၌ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္ၿခင္း
၂။ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ၿပည့္စံုၿခင္း
၃။ေကာတုဟလ မဂၤလာကိုမယံုၾကည္ၿခင္း
၄။ေလာကီမဂၤလာတို ့ကို မယံုၾကည္ဘဲ ကံကိုသာအႏွစ္သာရအားၿဖင့္ ယံုၾကည္ၿခင္း
၅။ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြင္း၌သာ ၿမတ္ေသာအလွဴခံပုဂၢိဳလ္ ေရြးခ်ယ္စိစစ္၍ ဦးစြားေပးလွဴ ၾကည္ၿဖူ၊ ၿမတ္ႏိုးၿခင္းတို့ၿဖစ္၏။
ဤလကၡဏာမ်ားႏွင့္ၿပည့္စံုသူကို ဘုရားရွင္က ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရတနာ၊ဗုဒၶဘာသာဝင္ ပဒုမာ၊ဗုဒၶဘာသာဝင္ ပုဏၰရိ္က္ လို ့ဂုဏ္ၿပဳေတာ္မူပါတယ္။
အညံ့စားဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့ရဲ့ လကၡဏာမ်ား
၁။ရတနာသံုးပါးအေပၚ၌ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာမယံုၾကည္ၿခင္း
၂။ကိုယ္က်င့္သီလမရွိၿခင္း
၃။ေကာတုဟလ မဂၤလာကိုယံုၾကည္ၿခင္း
၄။ကံကိုမယံုၾကည္ဘဲ ေလာကီမဂၤလာကိုသာ အႏွစ္သာရအားၿဖင့္ ယံုၾကည္ၿခင္း
၅။အၿခားဘာသာ၌ၿမတ္ေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ရွိႏိုး ေမွ်ာ္ကို္းရွာမွီးလ်က္ ဦးစားေပးလွဴ ၾကည္ၿဖူ၊ ၿမတ္ႏုိးၿခင္းတို ့ၿဖစ္သည္။
ယင္းလကၡဏာတို ့ႏွင့္ ၿပည့္စံုေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ိဳးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေအာက္တန္းစား၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အညစ္အေၾကး၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဒြန္းစ႑ားဟု ဘုရားရွင္ကမိန့္ဆိုေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဤသို့လ်င္ မိမိသည္ အထက္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဝင္လား၊ အညံ့စားဗုဒၶဘာသာဝင္လား ဟူသည္ကို ဘုရားရွင္၏ အထက္ပါစံညႊန္းမ်ားကို အမွီၿပဳ၍ ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို ၾကည္ညိုမွုသဒၶါ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခိုင္မာလွ်င္ ေလာကီမဂၤလာ၊ ေကာတုဟတမဂၤလာတို ့မွာ စိတ္ညႊတ္မွုမရွိႏိုင္ပါ။
ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ အင္း၊ လက္ဖြဲ့၊ ဂါထာ၊ မႏၱန္တို ့ကို ယံုၾကည္ၿခင္း၊ မည္သည့္ရုပ္ပြားေတာ္ကို ကိုးကြယ္လွ်င္မည္သို ့ စီးပြားတက္မည္ဟု ယံုၾကည္ၿခင္းတို့သည္ ေကာတုဟလမဂၤလာကို ယံုၾကည္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုယၾတာေခ်လွ်င္ ဒီလိုေအာင္ၿမင္သတဲ့၊ ဒီအေဆာင္ေၾကာင့္ ဒီလိုၾကီးပြားသတဲ့၊ ဒီရုပ္ပြားမ်ိဳးကိုးကြယ္လွ်င္ အႏၱရယ္ကင္းသတဲ့ စတဲ့ ရုတ္တရက္ေပၚထြက္လာတဲ့ ေလာကီစီးပြား တက္ေၾကာင္းမ်ားကို (ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမွုရွိ၊မရွိ) မစစ္ေဆးဘဲ မ်က္ကန္းယံုၾကည္လက္ခံၿခင္းတုိ ့ဟာ အေတြးအေခၚသူေတာင္းစားတို့ရဲ့ အမူအက်င့္သာၿဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ့ ကမၼနိယာမႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဤအမူအေလ့မ်ိဳးကား ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ ့မွာ မရွိသင့္၊ မရွိအပ္သင့္ပါ။
စင္စစ္ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဥပါသကာဟူသည္မွာ အတိတ္၊ နိမိတ္၊ ကိန္းခန္း၊ တေဘာင္၊ နကၡတ္၊ ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ လကၡဏာ၊ အိပ္မက္တိတၱံဳ၊ ရက္ရာဇာ ၊ၿပႆဒါးစတဲ့ ဒိ႒၊ သုတ၊ မုတ မဂၤလာမ်ားကို မယံုၾကည္ပါ။ ၎ေလာကီမဂၤလာတို ့ကို ယံုၾကည္လိုက္တဲ့ ဥပါသကာကို ဥပသကာအည့ံစား၊ ဒြန္းစ႑းဥပသကာလို့ ေခၚေဝၚပါတယ္။
(ပဥၥက အဂုၤတၱရ စ႑ာလသုတ္ကို ေလ့လာပါ။)
"ရဟန္းတို ့၊ အၾကင္သတၱဝါတို ့သည္ နံနက္အခါ ကိုယ္ၿဖင့္သုစရိုက္ကို က်င့္ၾကကုန္၏။ ႏွုတ္ၿဖင့္ သုစရိုက္ကို က်င့္ၾကကုန္၏။
စိတ္ၿဖင့္သုစရိုက္ကိုက်င့္ၾကကုန္၏။
ထိုသတၱဝါတို ့အား ေကာင္းေသာနံနက္ၿဖစ္၏။
ထို ့အတူမြန္းတည့္ ညခ်မ္းအခါတို ့၌ သုစရိုက္က်င့္သူတို ့အား ေကာင္းေသာမြန္းတည့္အခါ၊
ေကာင္းေသာညခ်မ္းအခါ ၿဖစ္၏"
ဟု ဘုရားရွင္ဟာ (တိအဂုၤတၱရပါဠိေတာ္-၂၉၈) မွာ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဆိုလိုရင္းမွာ သုစရိုက္တရားက်င့္သူတို ့အား နကၡတ္ေကာင္း၊ မဂၤလာေကာင္း၊ အခါေကာင္း၊ ခဏေကာင္း အားလံုးအေကာင္းခ်ည္းၿဖစ္၍ မေကာင္းေသာ နကၡတ္၊ မဂၤလာမရွိ။ နကၡတ္မဂၤလာ အေကာင္းၾကံုရန္ ဓါတ္ရိုက္၊ ဓါတ္ဆင္၊ ယၾတာ စသည္တို့ကိုၿပဳလုပ္ရန္မလိုပါ။ ကိုယ္က်င့္တရားၿမဲၿမံရန္ႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ပြားမ်ားရန္သာလိုသည္ဟု ဆိုလိုရင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ကမၼနိယာမ ခ်ည္မွ်င္ရွည္ၾကီးမွာ သီတန္းထားတဲ့ လူသားတို ့ရဲ့ သုခ၊ ဒုကၡမ်ားကို မည္သည့္ဂါထာ၊ မႏၱန္၊ အင္း၊ ယၾတာ၊ အေဆာင္လက္ဖြဲ ့၊ သဒၶိဆိုင္ရာအစီအမံကမွ် ကေၿပာင္းကၿပန္လုပ္လို ့မရပါ။
ကိုယ္စိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္ကို ကိုယ္ပဲရိတ္သိမ္းရပါတယ္။အဆိပ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးထားပါလ်က္ ဂါထာ၊မႏၱန္၊ ယၾတာအားကိုးနဲ ့ ဩဇာပင္ရိတ္သိမ္းခ်င္၍မရပါ။ ကမၼနိယာမၿမစ္ေၾကာင္း အတိုင္းသာ ဘဝစီးေၾကာင္း ေရအလ်ဥ္ဟာ စီးဆင္းေနပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၿဖစ္ပါလွ်က္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကိုမယံုၾကည္ဘဲ၊ ေလာကီမဂၤလာမ်ားႏွင့္ အေပၚယံအကာအလြာ ကိုးကြယ္မွုအမ်ိဳးမ်ိဳးေနာက္လိုက္ေနသူမ်ားဟာ အညံစား ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ၿဖစ္ၾကပါတယ္။
အလ်ဥ္းသင့္၍ သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရ၏ “ဗုဒၶဝါဒ အေၿခခံသေဘာတရား” စာအုပ္မွ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို တင္ၿပလိုက္ပါတယ္။
“ ဗုဒၶေဟာၾကားတဲ့အတိုင္း၊သင္ထားတဲ့အတိုင္း၊ဆံုးမထားတဲ့အတိုင္း က်င့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို တစ္ခါတည္း ေအာက္တန္းမက်၊ အထက္တန္းေရာက္ေအာင္ ဘယ္သူကေခၚေဆာင္သြားမွာလဲ၊အဲဒီက်င့္တဲ့တရားက ေခၚေဆာင္သြားမွာ။ ဗုဒၶကေခၚေဆာင္သြားမွာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္က်င့္တဲ့တရားက ကိုယ့္ကိုေခၚေဆာင္သြားမွာ။ အဲဒါကိုယံုၾကည္ထားဖို့ပါဘဲ။ ဗုဒၶဝါဒအရ ကိုးကြယ္ၿခင္းဟာ အဲဒီအထိေရာက္ရမယ္္၊ ဒါမွအဆင့္အတန္းၿမင့္တာ။ ကိုယ့္ကိုေခၚသြားမယ့္ပုဂၢိဳလ္၊ သယ္ေဆာင္သြားမယ့္ပုဂၢိဳလ္၊ ကယ္တင္သြာမယ့္ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ အၿခားမွာမရွိပါဘူး။ ကုိယ့္ကိုအထက္ေရာက္ေအာင္ သယ္ေဆာင္သြားမွာ၊ ေခၚေဆာင္သြားမွာ၊ အဆင့္အတန္းၿမွင့္ေပးလိုက္မွာ ဘယ္သူတုန္းဆိုရင္ ကုိယ္က်င့္သံုးထားတဲ့ တရားပါပဲ ”
ဗုဒၶဘာသာမွာ ကိုးကြယ္ၿခင္းဆုိတာ အက်င့္စရဏ ၿပ႒ာန္းပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို အထက္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဝင္အၿဖစ္ခံယူလိုလ်င္ ဗုဒၶ၏ဓမၼနဲ ့ေလ်ာ္တဲ့ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ကိုတည္ေဆာက္ဖို ့လိုပါတယ္။ ရတနာသံုးတန္ႏွင့္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္၊ စဥ္းငယ္မွ်ပင္ အယိမ္းအယိုင္မရွိ၊ ပကတိငုတ္စိုက္ေက်ာက္ခ်ထားသည့္ႏွယ္ ယံုၾကည္ဖို့လိုပါတယ္။ ၎ယံုၾကည္မွုကို ထိပါးတိမ္းေစာငး္ေစတဲ့ ေကာတုဟတ မဂၤလာ၊ ေလာကီမဂၤလာတို့မွာ အားကိုးရွာၿခင္းမ်ိဳးကို အတြင္းအဇၥ်တၱမွာ လံုးဝ ဝင္ေရာက္ခြင့္မၿပုသင့္ပါဘူး။ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၏ ဟုိဘက္မွာ အၿခားေသာ သရဏံ ဂစာၦမိ ရွိမေနသင့္ပါ။ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၏ ဟိုဘက္မွာလည္း အၿခားေသာ သရဏံ ဂစာၦမိ ရွိမေနသင့္ပါ။ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ၏ ဟိုဘက္မွာလည္း အၿခားေသာ သရဏံ ဂစာၦမိ ရွိမေနသင့္ပါ။ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ၿမတ္၏ အညစ္အေၾကးၿဖစ္တဲ့၊ အတြင္းရန္သူၿဖစ္တဲ့ တႏၱရယာန၊ မႏၱရယာန၊ ယႏၱရယာနမ်ား၏ အႏၱရယ္စက္ကြင္းမွလြတ္ေအာင္ေရွာင္ၿပီး ၿမင့္ၿမတ္သန့္စင္ေသာ အထက္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဝင္ အၿဖစ္(အက်င့္စရဏ)ၿဖင့္ခံယူႏိုင္ၾကပါေစ။


Learn more »

Face book ေပၚကုိ Photoနဲ႔Video မ်ားမ်ားနဲ႔ျမန္ျမန္တင္ခ်င္ရင္


Face book ေပၚကုိ Photoနဲ႔Video မ်ားမ်ားနဲ႔ျမန္ျမန္တင္ခ်င္သူေတြအတြက္ For Android အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်ာ...

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ပါေနာ္ 
Learn more »

အင္တာနက္ Virus ေတြရန္ကို ကာကြယ္ဖို ့ Malware Fighter Full Version

 


ဒီေဆာ့၀ဲေလးကေတာ့ ကြန္ပ်ဳတာထဲမွာ ၀င္ေနတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကို ရွင္းေပးႏိုင္သလို

အင္တာနက္က ကူးစက္လာမယ့္ Malware , Spyware ,Trojrans , Keylogger နဲ ့

worm,..etc Virus ေတြ ကူးစက္လာျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္ ။။အင္တာနက္က

ကူးစက္လာတဲ့ gtalk Virus ပံုစံမ်ိဳး ၊ ခ်က္တင္ကေန စာေတြ အလိုလို ပို ့ေနတဲ့ပံုစံ

ေဖ့ဘြတ္ခ်က္တင္ကေန စာအလိုလိုပို ့ေနတဲ့ Virus ေတြကို ရွင္းထုတ္ဖို ့အတြက္

ရမ္း အသံုး၀င္ပါတယ္ ။ Malware ေၾကာင့္ File extension ေတြ ေျ ပာင္းကုန္တာကို

ဒီေဆာ့၀ဲက ရွင္းႏိုင္ပါတယ္ ။ ကြန္ပ်ဳတာ မ်က္ႏွာျပင္က ဖိုဒါေတြအားလံုး Adobe ပံုစံ

ေျပာင္းသြားျပီး ဘာတစ္ခုမွ ဖြင့္မရတာ တခ်ိဳ ့ဆို Window Media ပံုစံတူေတြလည္း

ျဖစ္ကုန္ပါတယ္ ။ အဲ့ေတာ့ malware ဟာ ကြန္ပ်ဳတာကို ဒုကၡေပးႏိုင္တာမို ့ သာမာန္

အသံုးျပဳေနတဲ့ End user ေတြအတြက္ ဒီေဆာ့၀ဲေလးက ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မယ္

ဒီေနရာေလးမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္

http://aungsanmks.blogspot.com  ကေနျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။

Learn more »

Computer မွာ အသံုးျပဳဖို ့ အဘိဓာန္ ( အသံ ပါ နားေထာင္ႏိုင္)

           

PHYO Dictionary ဟာ ကုိယ္သိခ်င္ေသာ စကားလံုးမ်ားကုိ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ၊
ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ သုိ႕အသီးသီး အျပန္အလွန္ရွာေဖြႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးလွ်င္
ကုိယ္ထပ္ထည့္ခ်င္ေသာ စကားလံုးမ်ားရွိပါက ထပ္၍ထည့္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဖ်က္ခ်င္လုိေသာ စကားလံုးမ်ားကုိလည္း ဖ်က္ႏုိင္ပါမည္။ စကားလံုးေပါင္းကေတာ့
၃ ေသာင္းေက်ာ္ပါဝင္ပါတယ္။ Database ကုိေတာ့ Ornagai ရဲ႕ Database ကုိ
ယူသံုးထားပါတယ္။ စကားလံုးမ်ားရဲ႕ အသံထြက္ကုိနားေထာင္ခ်င္ပါကလည္း
နားေထာင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္ 


မူရင္းလင့္ကါ - www.phyotechnews.blogspot.com


Learn more »

Android OS အသံုးျပဳတဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ကုဒ္မ်ား1. Test လုပ္ရန္ ကုဒ္မ်ား
 
*#*#0588#*#* – Proximity sensor test
*#*#2664#*#* – Touch screen test
*#*#2663#*#* – Touch screen version
*#*#0*#*#* – LCD test
*#*#0673#*#* သို႔မဟုတ္ *#*#0289#*#* – Melody test
*#*#0842#*#* – Device test (Vibration test and BackLight test)
*#*#3264#*#* – RAM version
*#*#0283#*#* – Packet Loopback
*#*#232331#*#* - Bluetooth test
*#*#232337#*# - Bluetooth device address ကုိျပျခင္း
*#*#232338#*#* –WiFi MAC address ကိုျပန္ခ်င္း
*#*#1472365#*#* - GPS test
*#*#1575#*#* - အျခား GPS test
 
2. Obtaining Firmware information 
*#*#1234#*#* – PDA and Phone
*#*#1111#*#* – FTA SW Version
*#*#2222#*#* – FTA HW Version
*#*#44336#*#* – PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number
*#*#4986*2650468#*#* – PDA, Phone, H/W, RFCallDate
 
3. Backup လုပ္ရန္ ကုဒ္မ်ား
*#*#273283*255*663282*#*#* - ဖိုင္လ္မ်ားကုိ Backup လုပ္ရန္ Menu တစ္ခုေပၚလာမည္။
 
4. Service mode
*#*#197328640#*#* - you can change settings or run tests in service mode
 
5. End Call / Power button ေျပာင္းလဲျခင္း
*#*#7594#*#*
 
6. Reset လုပ္ျခင္း
*2767*3855# – Factroy setting သို႔ ျပန္လည္ Rest လုပ္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကုဒ္ကို အသံုးျပဳလွ်င္
file မ်ား၊ setting မ်ား ျပတ္ကုန္ပါမည္။ used to reset your phone to factory settings. Be careful with it
though, this option will remove files, setting etc
*#*#7780#*#* - Factory Data reset လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖုန္းထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ
Google Account setting မ်ား၊ Downloa လုပ္ထားေသာ Application မ်ား၊ system ႏွင့္ application data
ႏွင့္ Setting မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။

7. ဖုန္း၏ information ၾကည့္ရွုရန္ 
*#*#4636#*#*- battery information, battery history, phone information, usage statistics

Learn more »

Android ေတြေပၚမွာ Tattoo ထိုးၾကည့္ရေအာင္ဖုန္းတစ္လံုးရွိရံုနဲ႕စိတ္ၾကိဳက္လန္းလို႕ရျပီေနာ္....ကိုယ္နဲ႕လိုက္ဖက္မယ့္
ပံုေလးေတြကိုကိုယ္တိုင္ဒီဇိုင္းထြင္လိုက္ၾကရေအာင္.....

ဒီမွာယူသာသြားပါေတာ့ဗ်ာ 
Learn more »ဗြီဒီယိုတည္းျဖတ္ခ်င္သူေတြအတြက္...ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသံုးလို႕ေကာင္းပါတယ္..
Effects ေတြလည္းစံုတယ္ေနာ္.......
လိုခ်င္ရင္ေတာ့ဒီမွာေဒါင္းလုိက္ေနာ္ 

cracts နည္းေလးကဒီမွာေနာ္... ဒါေလးကလည္းEffects ေပါင္း၆၀၀ေလာက္ပါ၀င္တာမို႕..
ၾကိဳက္သလို...ျပဳျပင္လို႕ရတယ္ေနာ္...

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္
Photo ေတြကိုေကာင္းေလးျပဳျပင္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္..
color level, saturation, brightness, white blance,contrast ေတြကိုလိုသလိုျပဳျပင္လို႕ရတယ္ေနာ္...

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ပါ Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း၏ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ ကုဒ္နံပါတ္မ်ား

Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း user မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မယ့္ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ကုဒ္နံပါတ္ မ်ားကို ရွာေဖြ မွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္။


*#9125# : Smiley
*#9999# : Software Version


*#06# : IMEI Number
*#0001# : Serial Number


*#9998*523# : LCD Contrast
*#0228# or *#8999*228# : Battery Info


*#8999*636# : Display Storage Capacity
*#8999*778# : Display SIM Card Information


*#8999*782# : Show Date And Alarm Clock
*#8999*786# : The Display During Warning


*#8999*837# : Samsung Hardware Version
*#0523# - *#8999*523# : Display Contrast


*#8999*638# : Show Network Information
*#9998*246# : Battery Status- Memory Capacity


*#9998*324# - *#8999*324# : Debug Screen
*#9998*842# - *#8999*842# : Vibration Test


*#9998*289# - *#8999*289# : Alarm Beeper - Ringtone Test
*#8999*9266# : Display Received Channel Number And Received Intensity
*#8999*364# : Watchdog ON/OFF
*#8999*427# : WATCHDOG Signal Route Setup


*2767*3855# : Full Reset (Caution every stored data will be deleted.)
*2767*2878# : Custom Reset


*2767*927# : Wap Reset
*2767*226372# : Camera Reset (deletes photos)


*2767*688# : Reset Mobile TV
#7263867# : RAM Dump (On or Off)


#*4773# : Incremental Redundancy
#*7785# : Reset wake-up & RTK Timer Variables


#*7200# : Tone Generator Mute


#*3888# : BLUETOOTH Test Mode
#*7828# : Task Screen


#*2562# : Restarts Phone
#*2565# : No Blocking? General Defense.


#*3353# : General Defense, Code Erased.
#*3837# : Phone Hangs on White screen.


#*3849# : Restarts Phone
#*7337# : Restarts Phone (Resets Wap Settings)


#*2886# : Auto Answer ON/OFF
#*7288# : GPRS Detached/Attached


#*7287# : GPRS Attached
#*2077# : GPRS Switch


#*22671# : AMR REC START
#*22673# : Pause REC


#*22674# : Resume REC
#*22675# : AMR Playback


#*22676# : AMR Stop Play
#*22677# : Pause Play


#*22678# : Resume Play
#*77261# : PCM Rec Req


#*77262# : Stop PCM Rec
#*77263# : PCM Playback


#*77264# : PCM Stop Play
#*22679# : AMR Get Time


#*7666# : White Screen


#*7693# : Sleep Deactivate/Activate
#*2286# : Data Battery


#*2679# : Copycat Feature Active/Deactivate
#*3940# : External Loop-Test 9600 bps


#*4263# : Hands Free Mode Activate/Deactivate
#*2558# : Time ON


#*3941# : External Loop-Test 115200 bps
#*5176# : L1 Sleep


#*7462# : SIM Phase
#*7983# : Voltage/Freq


#*7986# : Voltage
#*8466# : Old Time


#*2255# : Call Failed


#*5376# : Delete All Sms!!!!
#*2337# : Permanent Registration Beep


#*2474# : Charging Duration
#*2834# : Audio Path (Hands-free)


#*3270# : DCS Support Activate/Deactivate
#*3282# : Data Activate/Deactivate


#*3476# : EGSM Activate/Deactivate
#*3676# : Format Flash Volume!!!


#*4760# : GSM Activate/Deactivate
#*4864# : White Screen


#*7326# : Accessory
#*7683# : Sleep Variable


#*3797# : Blinks 3D030300 In RED
#*7372# : Resetting The Time To DPB Variables


*#8999*667# : Debug Mode
*#92782# : Phone Model (Wap)


#*5737425# : JAVA Mode
*#2255# : Call List


*#232337# : Bluetooth MAC Address
*#5282837# : Java Version


*#8999*8376263# : All Versions Together
*#8999*8378# : Test Menu


*#4777*8665# : GPSR Tool
*#8999*523# : LCD Brightness


*#8999*377# : Error LOG Menu
*#8999*327# : EEP Menu


*7465625*228# : Active Lock ON
#7465625*228# : Active Lock OFF


*7465625*28638# : Auto Network Lock ON
#7465625*28638# : Auto Network Lock OFF


*7465625*28782# : Auto Subset Lock ON #7465625*28782# : Auto Subset Lock OFF


*7465625*2877# : Auto SP Lock ON
#7465625*2877# : Auto SP Lock OFF


*7465625*2827# : Auto CP Lock ON
#7465625*2827# : Auto CP Lock OFF


*7465625*28746# : Auto SIM Lock ON
#7465625*28746# : Auto SIM Lock OFF


*#7465625# : Check the phone lock status
*7465625*638*Code# : Enables Network lock


#7465625*638*Code# : Disables Network lock
*7465625*782*Code# : Enables Subset lock


#7465625*782*Code# : Disables Subset lock
*7465625*77*Code# : Enables SP lock


#7465625*77*Code# : Disables SP lock
*7465625*27*Code# : Enables CP lock


#7465625*27*Code# : Disables CP lock
*7465625*746*Code# : Enables SIM lock


#7465625*746*Code# : Disables SIM lock

႔ကုဒ္မ်ား မွားယြင္းႏိုင္သျဖင့္ သတိထား အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Photo: ဆယ္ေက်ာ္သက္တို ့အတြက္ အက်င့္ေကာင္း(၇)ရပ္
The 7 Habits Of Highly Effective Teens [Sean Covey]

(၁)တာ၀န္ယူစိတ္ [Be Proactive]

ျပႆနာတစ္ခုခုရွိလာရင္"ငါဘာမွားေနလဲ"ဆိုတာက,စ,စဥ္းစားပါမယ္။
ျပီးမွက်န္တာေတြကိုျဖန္ ့ေတြးတယ္။"ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာ့လြတ္ေစ၊ သူမ်ား ကိုေတာ့တရားခံ"ဒါမ်ိဳးမလုပ္ဘူး။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတာ၀န္ယူတဲ့စိတ္ပါ။

(၂)ပစ္ကြင္းကိုခ်ိန္ပစ္ (Begin with the End in Mind)

ငါဘာျဖစ္ခ်င္လဲ၊ငါ့ရည္မွန္းခ်က္ဘာလဲဆိုတာကိုပထမဆံုးပိုင္းျဖတ္တယ္။
"မစ္ရွင္"[Mission]စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)အေရးၾကီးတာအရင္လုပ္ [Put First Thing First]

ၾကံဳသလိုက်ပန္းမလုပ္ဘူး။အစီအစဥ္ရွိရွိနဲ ့တဆင့္ျပီးတဆင့္ေဆာင္ရြက္တတ္တယ္။

(၄)သူမနာ၊ ကိုယ္မနာ ဆက္ဆံေရး [Think Win-Win]

ကိုယ္ႏိုင္ေစ၊သူရႈံးေစသေဘာမထားပါ။ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရွိေစမယ့္ "ၾကားအေျဖ"ကိုႏွလံုးသြင္းပါတယ္။

(၅)နားလည္မႈရွိ [Seek First to Understand,Then to be understood]

ပထမဆံုးသူမ်ားကိုနားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားတယ္။
ကိုယ့္ကိုလည္း သူမ်ားက နားလည္ေအာင္တံခါးဖြင့္ထားတယ္။

(၆)လက္တြဲၾကိဳးပမ္း[Synergize]

ငါတေကာမလုပ္ဘူး။အမ်ားနဲ ့လက္တြဲၾကိဳးပမ္းႏိုင္ဖို ့အားထုတ္တယ္။

(၇)ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္ ,သ, [Sharpen the Saw]

စိတ္တံခါးကိုပိတ္မထားဘူး။အေတြးသစ္၊အျမင္သစ္ေတြအတြက္အျမဲတံခါး
ဖြင့္ထားတယ္။ကိုယ့္အသိ၊ကိုယ့္အက်င့္ကိုအျမဲခြ်န္ျမေနေစဖို ့မျပတ္ "သ"ေန ပါ။

ဒီအက်င့္ေတြ မင္းမွာရွိေနျပီဆိုရင္ ဘ၀တိုက္ပြဲမွာ ေအာင္ပြဲအလီလီရမွာ
ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ပါျပီ။

(၁)တာ၀န္ယူစိတ္ [Be Proactive]

...
ျပႆနာတစ္ခုခုရွိလာရင္"ငါဘာမွားေနလဲ"ဆိုတာက,စ,စဥ္းစားပါမယ္။
ျပီးမွက်န္တာေတြကိုျဖန္ ့ေတြးတယ္။"ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာ့လြတ္ေစ၊ သူမ်ား ကိုေတာ့တရားခံ"ဒါမ်ိဳးမလုပ္ဘူး။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတာ၀န္ယူတဲ့စိတ္ပါ။

(၂)ပစ္ကြင္းကိုခ်ိန္ပစ္ (Begin with the End in Mind)

ငါဘာျဖစ္ခ်င္လဲ၊ငါ့ရည္မွန္းခ်က္ဘာလဲဆိုတာကိုပထမဆံုးပိုင္းျဖတ္တယ္။
"မစ္ရွင္"[Mission]စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)အေရးၾကီးတာအရင္လုပ္ [Put First Thing First]

ၾကံဳသလိုက်ပန္းမလုပ္ဘူး။အစီအစဥ္ရွိရွိနဲ ့တဆင့္ျပီးတဆင့္ေဆာင္ရြက္တတ္တယ္။

(၄)သူမနာ၊ ကိုယ္မနာ ဆက္ဆံေရး [Think Win-Win]

ကိုယ္ႏိုင္ေစ၊သူရႈံးေစသေဘာမထားပါ။ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ိဳးရွိေစမယ့္ "ၾကားအေျဖ"ကိုႏွလံုးသြင္းပါတယ္။

(၅)နားလည္မႈရွိ [Seek First to Understand,Then to be understood]

ပထမဆံုးသူမ်ားကိုနားလည္ေအာင္ၾကိဳးစားတယ္။
ကိုယ့္ကိုလည္း သူမ်ားက နားလည္ေအာင္တံခါးဖြင့္ထားတယ္။

(၆)လက္တြဲၾကိဳးပမ္း[Synergize]

ငါတေကာမလုပ္ဘူး။အမ်ားနဲ ့လက္တြဲၾကိဳးပမ္းႏိုင္ဖို ့အားထုတ္တယ္။

(၇)ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္ ,သ, [Sharpen the Saw]

စိတ္တံခါးကိုပိတ္မထားဘူး။အေတြးသစ္၊အျမင္သစ္ေတြအတြက္အျမဲတံခါး
ဖြင့္ထားတယ္။ကိုယ့္အသိ၊ကိုယ့္အက်င့္ကိုအျမဲခြ်န္ျမေနေစဖို ့မျပတ္ "သ"ေန ပါ။

ဒီအက်င့္ေတြ မင္းမွာရွိေနျပီဆိုရင္ ဘ၀တိုက္ပြဲမွာ ေအာင္ပြဲအလီလီရမွာ
ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ပါျပီ

မဂၤလာမေဆာင္ခင္ သတုိ႔သား၊ သတုိ႔သမီးတုိ႔ သိထားသင့္သမွ် ........

ႀကဳိတင္စိတ္ေမာ
လက္ထပ္ေတာ့မယ္လို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ရတာက တစ္ဖက္၊ ပင္ပန္းရတာက တစ္ဖက္ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဝတ္စုံအပ္တာ၊ ဖိတ္စာမွာတာ၊ မဂၤလာခန္းမ ငွားတာ.. ဘယ္အရာကိုမွ အေလာတႀကီး လုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ အရာရာတုိင္းကို အခ်ိန္ယူၿပီး စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွသာ မဂၤလာအခ်ိန္မွာ အစစအရာရာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ သြားပါလိမ့္မယ္။ မဂၤလာခန္းမမွာ အ...
ဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕႐ံုနဲ႔ေတာ့ တစ္ဘဝလံုး သာယာမယ္လုိ႔ မဆုိႏိုင္ပါဘူး။ မဂၤလာေဆာင္ၿပီးခ်ိန္မွာ တစ္ဘဝလံုး သာယာခ်မ္းေျမ႕ ေစေရးအတြက္ အေျခခံက်တဲ့ လုိအပ္ခ်က္ဟာ သတုိ႔သားနဲ႔ သတုိ႔သမီးရဲ႕ က်န္းမာေရးအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

လက္မထပ္ခင္ ေဆးစစ္ျခင္း
လက္မထပ္ခင္မွာ သတို႔သားေရာ သတို႔သမီးပါ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈကို ခံယူ သင့္ပါတယ္။ ေဆးစစ္ရာမွာ တစ္ဦးမွ တစ္ဦးကို လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြ ရိွ၊ မရိွနဲ႔ မ်ိဳး႐ိုးလုိက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြ ရိွ။ မရိွ ဆိုတာကိုစစ္ေဆးသင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးစစ္ၾကည့္လုိ႔ လိင္မွ တစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြ ရိွမွန္းသိခဲ့ရင္ ကုသေပ်ာက္ကင္းၿပီးမွသာ လက္ထပ္သင့္တာျဖစ္လုိ႔ပါ။ လက္မထပ္ခင္ ေဆးမစစ္ဘဲ ေပါင္းသင္းၿပီးခါမွ ေရာဂါ ကူးစက္ခံရတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ေတြ (အမ်ားအားျဖင့္ ဇနီးမယားေတြ)ကို အေတြ႕ရမ်ားေနတဲ့အတြက္ ေဆးစစ္ျခင္းဟာ အေလးထားသင့္တဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေရာဂါေတြ႕ခဲ့လွ်င္
ေဆးစစ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ တစ္ဦးဦးမွာ ေရာဂါတစ္ခုခု ရိွေနခဲ့ရင္ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး လက္ထပ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ အဆင္ေျပေျပ ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါကို လက္မထပ္ခင္ ကုသေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုႏိုင္ဖုိ႔ ဆရာဝန္နဲ႔ ညိႇႏႈိင္းတာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ အၿပီးတုိင္ မေပ်ာက္ႏုိင္ဘဲ ထိန္းထားႏိုင္တဲ့ HIV ပိုးရိွခဲ့ရင္ အကာအကြယ္သံုးၿပီး ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ထပ္ၿပီးမွ ေရာဂါရိွမွန္း သိခဲ့ရင္ေတာ့ “ဆုပ္လည္းစူး၊ စားလည္း႐ူး”လုိ အျဖစ္မ်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး မကူးစက္ႏုိင္ေပမယ့္ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ရိွခဲ့ရင္ မ်ိဳး႐ိုးလုိက္ႏုိင္ေျခမ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြ (ဥပမာ - ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါ) ရိွခဲ့ရင္လည္း ဆရာဝန္နဲ႔ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ လက္ထပ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

သားသမီးရယူေရး
အိမ္ေထာင္သားေမြးဆုိတဲ့ စကားအတုိင္း အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးရင္ ကေလးယူျခင္းကပါ တဲြပါလာပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္း ကေလးမယူခ်င္ေသးဘူးဆုိရင္ ကာကြယ္တားဆီးထားဖုိ႔နဲ႔ ကေလးယူမယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားရင္လည္း ေဆာင္သင့္၊ ေရွာင္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးအေနနဲ႔ အားျဖည့္ေဆး ႀကိဳတင္မွီဝဲထားႏိုင္ဖုိ႔) ဆရာဝန္နဲ႔ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြး ထားသင့္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သတုိ႔သမီးနဲ႔ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေနရင္ ျမန္ျမန္ ကေလးယူဖုိ႔ ဆရာဝန္ေတြက တုိက္တြန္းေလ့ ရိွပါတယ္။

သားသမီးဦးေရ
ဒီေန႔ေခတ္မွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အလုပ္အကုိင္စတဲ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ကေလးအမ်ားႀကီး မယူလုိၾကေတာ့ပါဘူး။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကေလးယူတဲ့အခါမွာ သားသမီး တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးၾကား အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္ေလာက္ ျခားသင့္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တစ္ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ ကေလးေမြးေနရင္ မိခင္မွာ ပင္ပန္းႏိုင္သလို ေမြးလာတဲ့ ကေလးတုိင္းကို အျပည့္အဝ ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္ဖုိ႔ မလြယ္ပါ။

ေစာင့္ထိန္းမႈ
အိမ္ေထာင္မျပဳခင္က ေဆးစစ္လိုက္ေတာ့ ေဆးေအာင္ပါရဲ႕။ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးခ်ိန္မွာ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးက ထင္သလို စိုင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ ကိုယ့္က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစႏိုင္႐ံု သာမက စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုပါ ထိခုိက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဂၤလာေဆာင္ ၿပီးခ်ိန္မွာလည္း ခင္ပြန္းက်င့္ဝတ္နဲ႔ ဇနီးက်င့္ဝတ္တုိ႔ကို လုိက္နာၿပီး သစၥာရိွရိွ ေပါင္းသင္းေနထိုင္သြားဖုိ႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

Photo: အရပ္ရွည္ေစမည့္ အစားအစာမ်ား  .........
   
 အရပ္ရွည္ျခင္းဟာ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇနဲ႔ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ သက္ဆုိင္ ေပမယ့္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိမႈ အေပၚမွာလည္း အဓိက မူတည္ေနပါတယ္။ အရပ္ရွည္ဖုိ႔အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေနတဲ့အရြယ္ျဖစ္တဲ့ ကေလးဘဝနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ အာဟာရ လံုေလာက္ေအာင္ ရရွိဖို႔ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။

ပ႐ိုတင္း၊ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြဟာ အရပ္ရွည္ျခင္းနဲ႔ အဓိကသက္ဆုိင္တဲ့ ႀကီးထြားေဟာ္မုန္း (Growth Hormone) ကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

သုေတသနေတြအရ ဗီတာမင္ေအ၊ ပ႐ုိတင္းနဲ႔ ဇင့္ဓာတ္ေတြဟာ အရပ္ရွည္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအာဟာရဓာတ္ေတြကိုခ်ည္း စားရမွာမဟုတ္ဘဲ တျခားဗီတာမင္ေတြ၊ သတၱဳဓာတ္ေတြ၊ ကယ္လ္စီယမ္၊ အဆီနဲ႔အမွ်င္ဓာတ္ေတြအပါအဝင္ မွ်တတဲ့ အစာအာဟာရေတြကို စားေသာက္ေပးတာက ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔နဲ႔ အရပ္ရွည္ဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါတုိ႔ဟာ အရပ္ရွည္ေစဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အစာအာဟာရေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ ေအ
ဗီတာမင္ေအဟာ အရပ္ရွည္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ တြန္းအားေပးႏုိင္႐ံု သာမက မ်က္စိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြနဲ႔ ခုခံအားစနစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာလည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေရျပား၊ အခၽြဲေျမႇးလႊာနဲ႔ အျမင္အာ႐ံုဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္ ေတြကို ထိန္းသိမ္းရာမွာလည္း ကူညီေပးပါတယ္။

ဗီတာမင္ေအ ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ရွိတဲ့ အစားအစာေတြပါ။ ကန္စြန္းဥ၊ မုန္လာဥနီ၊ လိေမၼာ္သီး၊ သေဘၤာသီး၊ အနီေရာင္ င႐ုတ္ပြ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗီတာမင္ေအဟာ ေဆာ္လမြန္ငါး၊ အသည္း၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း၊ ၾကက္ဥအႏွစ္၊ သေဘၤာရြက္၊ ကိုက္လန္၊ သဖန္းသီးေျခာက္၊ ကီဝီသီး၊ ဆီးသီး၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းနဲ႔ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြမွာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ပ႐ုိတင္း
ပ႐ိုတင္းဟာ အရပ္ရွည္ဖုိ႔၊ ခႏၶာကုိယ္တစ္သွ်ဴးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔၊ ေရာဂါပိုး ေတြကို တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ႏိုင္တဲ့ ပဋိပစၥည္း (Antibodies) ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ အင္ဇိုင္းေတြနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေတြကို ထိန္းညႇိေပးဖို႔ေတြအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။
အသား၊ ငါး၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ၊ ႏို႔၊ အခြံမာသီး၊ ပဲပိစပ္ေတြဟာ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအေသာက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ပ႐ုိတင္းဓာတ္လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ၄၅-၅၅ ဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ ဒီ
ဗီတာမင္ဒီဟာ အ႐ုိးေတြက်န္းမာသန္စြမ္းဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဗီတာမင္ဒီဟာ အစားအစာေတြမွ ကယ္လ္စီယမ္ကို စုပ္ယူရာမွာ ကူညီေပးၿပီး အ႐ိုးထဲမွာ ကယ္လ္စီယမ္နဲ႔ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္ေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။
ၾကက္ဥအႏွစ္၊ ငါး၊ အသည္းေတြမွာ ဗီတာမင္ဒီ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့အခါ အေရျပားမွာ ဗီတာမင္ဒီကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏက ၄၀၀ IU ျဖစ္ပါတယ္။

အမွ်င္ဓာတ္
အမွ်င္ဓာတ္ဟာ အစာေတြကို အူမႀကီးထဲမွာ ျမန္ျမန္ျဖတ္သန္းသြားေအာင္ ကူညီေပး ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ရမယ့္ အညစ္အေၾကးေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အဆိပ္အေတာက္ ေတြနဲ႔ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ စုပ္ယူတာကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဆန္လံုးညိဳ၊ သစ္သီးေတြနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြမွာ အမွ်င္ဓာတ္ ပါဝင္ပါတယ္။

သတၱဳဓာတ္မ်ား
လူ႔ခႏၶာကုိယ္ဟာ အရပ္ရွည္ဖို႔၊ အ႐ိုးေတြႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔၊ လက္သည္း၊ ေျခသည္း၊ သြား၊ အာ႐ံုေၾကာ၊ ေသြး၊ ဗီတာမင္၊ ေဟာ္မုန္းနဲ႔ အင္ဇိုင္းေတြကို ထုတ္ဖို႔အတြက္ သတၱဳဓာတ္ အမ်ဳိး ၈၀ ေက်ာ္ေအာင္ အသံုးျပဳရပါတယ္။

ေသြးလွည့္ပတ္မႈ၊ အရည္ထိန္းညိႇမႈ၊ အာ႐ံုေၾကာဆက္သြယ္မႈ၊ ဆဲလ္ေတြရဲ႕ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲမႈ၊ ႂကြက္သားက်ဳံ႕ျခင္းနဲ႔ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းေတြကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတၱဳဓာတ္ေတြကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ကယ္လ္စီယမ္၊ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္၊ သံဓာတ္နဲ႔ မဂၢနီဆီယမ္ေတြဟာ အ႐ိုးေတြ ဖြံံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားဖို႔အတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။

ကယ္လ္စီယမ္ဟာ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ေဆာ္လ္မြန္ငါး၊ ပဲပိစပ္၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ကဏန္း၊ ပုစြန္၊ ကိုက္လန္၊ ေဂၚဖီထုပ္နဲ႔ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းေတြမွာ အမ်ားအျပားပါဝင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ စားသင့္တဲ့ ကယ္လ္စီယမ္ပမာဏက ၈၀၀-၁၀၀၀ မီလီဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္စာ၊ အမဲသား၊ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥ၊ ႏြားႏို႔၊ အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ၊ အခြံမာသီးနဲ႔ ဆန္လံုးညိဳေတြမွာ ဇင့္ဓာတ္ႂကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္စားသံုးသင့္တဲ့ ဇင့္ဓာတ္ပမာဏကေတာ့ ၁၅ မီလီဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

မဂၢနီဆီယမ္ကေတာ့ အပင္နဲ႔ တိရစာၦန္ထြက္ အစားအစာေတြ အထူးသျဖင့္ ပဲသီး၊ အခြံမာသီး၊ ေထာပတ္သီး၊ အသား၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေခ်ာကလက္နဲ႔ ေကာက္ႏွံေတြမွာ ပါဝင္ပါတယ္။

အသားကေတာ့ သံဓာတ္ရရွိေစမယ့္ အဓိကအစာပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ ေကာက္ႏွံ ေတြမွာ သံဓာတ္ပါဝင္ေပမယ့္ ပမာဏနည္းပါးပါတယ္။
ေကာက္ႏွံေတြ၊ ပင္လယ္စာနဲ႔ အသားေတြကေန ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အာဟာရဓာတ္ေတြကို စားသင့္တဲ့ ပမာဏ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက ေယဘုယ်သေဘာေဖာ္ျပခ်က္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဓာတုျဖစ္စဥ္ေတြဟာ မတူကြဲျပားတဲ့အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ ပမာဏက အနည္းအမ်ား ကြာျခားမႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။Health

ကိုယ္ရဲ႕ အသက္၊ က်ား/မ ကြဲျပားမႈ၊ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ ေရာဂါအခံရွိ၊ မရွိ စတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ပမာဏကို အတိအက် သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆရာဝန္ ဒါမွမဟုတ္ အာဟာရ ပညာရွင္နဲ႔ တုိင္ပင္တြက္ခ်က္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။


အရပ္ရွည္ျခင္းဟာ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇနဲ႔ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ သက္ဆုိင္ ေပမယ့္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိမႈ အေပၚမွာလည္း အဓိက မူတည္ေနပါတယ္။ အရပ္ရွည္ဖုိ႔အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေနတဲ့အရြယ္ျဖစ္တဲ့ ကေလးဘဝနဲ႔ ...
ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝမွာ အာဟာရ လံုေလာက္ေအာင္ ရရွိဖို႔ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။

ပ႐ိုတင္း၊ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြဟာ အရပ္ရွည္ျခင္းနဲ႔ အဓိကသက္ဆုိင္တဲ့ ႀကီးထြားေဟာ္မုန္း (Growth Hormone) ကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

သုေတသနေတြအရ ဗီတာမင္ေအ၊ ပ႐ုိတင္းနဲ႔ ဇင့္ဓာတ္ေတြဟာ အရပ္ရွည္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအာဟာရဓာတ္ေတြကိုခ်ည္း စားရမွာမဟုတ္ဘဲ တျခားဗီတာမင္ေတြ၊ သတၱဳဓာတ္ေတြ၊ ကယ္လ္စီယမ္၊ အဆီနဲ႔အမွ်င္ဓာတ္ေတြအပါအဝင္ မွ်တတဲ့ အစာအာဟာရေတြကို စားေသာက္ေပးတာက ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာဖို႔နဲ႔ အရပ္ရွည္ဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါတုိ႔ဟာ အရပ္ရွည္ေစဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အစာအာဟာရေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ ေအ
ဗီတာမင္ေအဟာ အရပ္ရွည္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ တြန္းအားေပးႏုိင္႐ံု သာမက မ်က္စိဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ မ်ဳိးပြားအဂၤါေတြနဲ႔ ခုခံအားစနစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာလည္း ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေရျပား၊ အခၽြဲေျမႇးလႊာနဲ႔ အျမင္အာ႐ံုဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္ ေတြကို ထိန္းသိမ္းရာမွာလည္း ကူညီေပးပါတယ္။

ဗီတာမင္ေအ ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာေတြကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ရွိတဲ့ အစားအစာေတြပါ။ ကန္စြန္းဥ၊ မုန္လာဥနီ၊ လိေမၼာ္သီး၊ သေဘၤာသီး၊ အနီေရာင္ င႐ုတ္ပြ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗီတာမင္ေအဟာ ေဆာ္လမြန္ငါး၊ အသည္း၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း၊ ၾကက္ဥအႏွစ္၊ သေဘၤာရြက္၊ ကိုက္လန္၊ သဖန္းသီးေျခာက္၊ ကီဝီသီး၊ ဆီးသီး၊ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းနဲ႔ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြမွာလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ပ႐ုိတင္း
ပ႐ိုတင္းဟာ အရပ္ရွည္ဖုိ႔၊ ခႏၶာကုိယ္တစ္သွ်ဴးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔၊ ေရာဂါပိုး ေတြကို တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ႏိုင္တဲ့ ပဋိပစၥည္း (Antibodies) ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ အင္ဇိုင္းေတြနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေတြကို ထိန္းညႇိေပးဖို႔ေတြအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။
အသား၊ ငါး၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ၊ ႏို႔၊ အခြံမာသီး၊ ပဲပိစပ္ေတြဟာ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ႂကြယ္ဝတဲ့ အစားအေသာက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ပ႐ုိတင္းဓာတ္လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ၄၅-၅၅ ဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီတာမင္ ဒီ
ဗီတာမင္ဒီဟာ အ႐ုိးေတြက်န္းမာသန္စြမ္းဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဗီတာမင္ဒီဟာ အစားအစာေတြမွ ကယ္လ္စီယမ္ကို စုပ္ယူရာမွာ ကူညီေပးၿပီး အ႐ိုးထဲမွာ ကယ္လ္စီယမ္နဲ႔ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္ေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။
ၾကက္ဥအႏွစ္၊ ငါး၊ အသည္းေတြမွာ ဗီတာမင္ဒီ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ ထိေတြ႕တဲ့အခါ အေရျပားမွာ ဗီတာမင္ဒီကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ လိုအပ္တဲ့ ပမာဏက ၄၀၀ IU ျဖစ္ပါတယ္။

အမွ်င္ဓာတ္
အမွ်င္ဓာတ္ဟာ အစာေတြကို အူမႀကီးထဲမွာ ျမန္ျမန္ျဖတ္သန္းသြားေအာင္ ကူညီေပး ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ရမယ့္ အညစ္အေၾကးေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အဆိပ္အေတာက္ ေတြနဲ႔ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ စုပ္ယူတာကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဆန္လံုးညိဳ၊ သစ္သီးေတြနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြမွာ အမွ်င္ဓာတ္ ပါဝင္ပါတယ္။

သတၱဳဓာတ္မ်ား
လူ႔ခႏၶာကုိယ္ဟာ အရပ္ရွည္ဖို႔၊ အ႐ိုးေတြႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔၊ လက္သည္း၊ ေျခသည္း၊ သြား၊ အာ႐ံုေၾကာ၊ ေသြး၊ ဗီတာမင္၊ ေဟာ္မုန္းနဲ႔ အင္ဇိုင္းေတြကို ထုတ္ဖို႔အတြက္ သတၱဳဓာတ္ အမ်ဳိး ၈၀ ေက်ာ္ေအာင္ အသံုးျပဳရပါတယ္။

ေသြးလွည့္ပတ္မႈ၊ အရည္ထိန္းညိႇမႈ၊ အာ႐ံုေၾကာဆက္သြယ္မႈ၊ ဆဲလ္ေတြရဲ႕ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲမႈ၊ ႂကြက္သားက်ဳံ႕ျခင္းနဲ႔ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းေတြကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သတၱဳဓာတ္ေတြကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ ကယ္လ္စီယမ္၊ ေဖာ့စ္ဖရပ္စ္၊ သံဓာတ္နဲ႔ မဂၢနီဆီယမ္ေတြဟာ အ႐ိုးေတြ ဖြံံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားဖို႔အတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။

ကယ္လ္စီယမ္ဟာ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ေဆာ္လ္မြန္ငါး၊ ပဲပိစပ္၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ကဏန္း၊ ပုစြန္၊ ကိုက္လန္၊ ေဂၚဖီထုပ္နဲ႔ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းေတြမွာ အမ်ားအျပားပါဝင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ စားသင့္တဲ့ ကယ္လ္စီယမ္ပမာဏက ၈၀၀-၁၀၀၀ မီလီဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္စာ၊ အမဲသား၊ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥ၊ ႏြားႏို႔၊ အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ၊ အခြံမာသီးနဲ႔ ဆန္လံုးညိဳေတြမွာ ဇင့္ဓာတ္ႂကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္စားသံုးသင့္တဲ့ ဇင့္ဓာတ္ပမာဏကေတာ့ ၁၅ မီလီဂရမ္ ျဖစ္ပါတယ္။

မဂၢနီဆီယမ္ကေတာ့ အပင္နဲ႔ တိရစာၦန္ထြက္ အစားအစာေတြ အထူးသျဖင့္ ပဲသီး၊ အခြံမာသီး၊ ေထာပတ္သီး၊ အသား၊ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေခ်ာကလက္နဲ႔ ေကာက္ႏွံေတြမွာ ပါဝင္ပါတယ္။

အသားကေတာ့ သံဓာတ္ရရွိေစမယ့္ အဓိကအစာပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နဲ႔ ေကာက္ႏွံ ေတြမွာ သံဓာတ္ပါဝင္ေပမယ့္ ပမာဏနည္းပါးပါတယ္။
ေကာက္ႏွံေတြ၊ ပင္လယ္စာနဲ႔ အသားေတြကေန ဆီလီနီယမ္ဓာတ္ကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အာဟာရဓာတ္ေတြကို စားသင့္တဲ့ ပမာဏ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက ေယဘုယ်သေဘာေဖာ္ျပခ်က္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဓာတုျဖစ္စဥ္ေတြဟာ မတူကြဲျပားတဲ့အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ ပမာဏက အနည္းအမ်ား ကြာျခားမႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။Health

ကိုယ္ရဲ႕ အသက္၊ က်ား/မ ကြဲျပားမႈ၊ က်န္းမာေရး အေျခအေန၊ ေရာဂါအခံရွိ၊ မရွိ စတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ပမာဏကို အတိအက် သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆရာဝန္ ဒါမွမဟုတ္ အာဟာရ ပညာရွင္နဲ႔ တုိင္ပင္တြက္ခ်က္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္Android စက္ရုပ္သမားေတြအတြက္ English To Myanmar Dictionary ေဆာ့ဝဲေလးပါ ။ အသံထြက္ပါ

နားေထာင္လို႕ရပါတယ္ ပံုမွာၿပထားတဲ့ Say ဆိုတဲ့စာေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါက ကိုယ္ရွာေဖြထားတဲ့

စကားလံုးရဲ႕အသံထြက္ကို နားေထာင္ႏိူင္ပါတယ္ လိုခ်င္သူမ်ား ေအာက္မွာေဒါင္းယူပါ ။

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္ဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့သည္ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃတည္းဟူေသာ အၿမတ္ဆံုးေသာရတနာသံုးပါးကိုကိုးကြယ္ၾကသူမ်ား ၿဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ အၿမတ္ဆံုးရတနာသံုးပါးကလည္း ကိုးကြယ္သူတို ့အား အၿမတ္ဆံုးေသာအက်ိဳးမ်ားကို ရေစႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ သို ့ေသာ္ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ၾကသူခ်င္း တူေစကာမူ၊ အက်ိဳးေပးမွုအနည္း၊ အမ်ားကြာဟတဲ့အေလ်ာက္ ကိုးကြယ္သူတို ့ရဲ့ ဘဝအနိမ့္အၿမင့္ ၿခားနားလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ “ကိုးကြယ္ပံု” ၿခင္း၊ ရတနာ
သံုးပါးကို “ၾကည္ညိဳပံု” ၿခင္း မတူညီၾကလို ့သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အၿဖစ္ ခံယူပံုနညး္လမ္းၿခင္း ကြဲၿပားေနလို ့သာၿဖစ္ပါတယ္…
စင္စစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဟူသည္မွာ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမမ်ားကို ဘဝလမ္းညႊန္အၿဖစ္ လုိက္နာခံယူက်င့္သံုးသူမ်ားပင္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလိုက္နာက်င့္သံုးရာမွာ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦး ဗုဒၶ၊ ဓမၼေပၚ သိရွိပံုပမာဏၿခင္း၊ လိုက္နာက်င့္သံုးပံု ပမာဏၿခင္း မတူညီၾကပါဘူး။ ဗုဒၶအဆုံးအမမ်ားကို အႏွစ္သာရပိုင္းထိ ထိုးထြင္းသိၿမင္သူမ်ားရွိသလို၊ သာမန္ကာလွ်ံကာ သိသူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ပါရမီအႏုအရင့္၊ ဝိရိယအၿပင္း အေပ်ာ့အရ ကြဲၿပားၿခားနားခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။
 “ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ” လို ့ သရဏဂံု တင္ထားေပမဲ့လည္း အၿခားေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို သရဏံ ဂစာၦမိခ်င္သူမ်ားဆုိလွ်င္ ရတနာသံုးပါးကိုးကြယ္သူရယ္လို ့ ဆိုရန္ပင္ခက္လွပါတယ္။ ဘုရားစင္အနီးအပါးမွာ အာသေဝါမကုန္ခမ္းေသးတဲ့ ၿပည္တြင္းၿဖစ္ ဘုိးေတာ္၊ မယ္ေတာ္၊ ၿပည္ပမွ ဘိုးေတာ္၊ မယ္ေတာ္ရဲ့ ပံုမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲသူမ်ားဟာ ရတနာသံုးပါးမွတပါး အားထားစရာမရွိၿပီလို ့ ခံယူထားတဲ့သူမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာက္တရားနဲ ့ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမွုေပၚ အေၿခခံၿပီး ဓါတ္ရိုက္ဓါတ္ဆင္၊ ယၾတာေခ်၊ ဂါထာမႏၱန္ ရြတ္သူမ်ားဟာ(ဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့အဖို ့ အေရးၾကီးဆံုးၿဖစ္တဲ့) ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို မမိွတ္မသုန္ ယံုၾကည္သူမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ အတၱႏွင့္ အတၱနိယအေပၚ အေၿခစိုက္တဲ့ ၎အၿပဳအမူေတြဟာ ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းနဲ ့ ဖီလာဆန္ ့က်င္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ဥံဳ မဏိပေဒၼဟံု ကဲ့သို ့ မဟာယနဂိုဏ္းရဲ့ထိုးေဖာက္မွုေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့မွာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ ကိုယ္ခံအားနည္းပါးရွာသူေတြ ၿဖစ္လာၾကပါတယ္။
ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့ဓမၼမွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတို ့ကို ၿငိမ္းေစေသာ နညး္လမ္းမ်ားညႊန္ၿပထားသလို၊ ေသာက၊ ပရိေဒဝ၊ ဒုကၡ၊ ေဒါမနႆတို ့မွ လြတ္ေၿမာက္ေစတဲ့က်င့္စဥ္္ေတြလည္း အေၿမာက္အၿမားရွိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အၿဖစ္ခံယူၿပီး ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြ ထူေၿပာေနပါလွ်င္၊ ေသာက၊ ပရိေဒဝ၊ ဒုကၡ၊ ေဒါမနႆတို ့ ပူေလာင္ဆူပြက္ေနပါလွ်င္ (အေၿဖကားရွင္းပါတယ္။) ဗုဒၶ၏ ဓမၼကို လိုက္နာက်င့္သံုးမွုမွာ အားနည္းလို ့သာ ၿဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားရွင္က ရတနာသံုးပါးအေပၚ ၾကည္ညိုမွုသဒၶါတရား အနညး္အမ်ားေပၚအမွီၿပုၿပီး အထက္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္ အညံ့စားဗုဒၶဘာသာဝင္လို ့ႏွစ္မ်ိဳးကြဲၿပားေၾကာင္းနဲ ့ ၎တို ့ရဲ့လကၡဏာမ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
အထက္တန္းစားဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့ရဲ့ လကၡဏာမ်ာ
၁။ရတနာသံုးပါးအေပၚ၌ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္ၿခင္း
၂။ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ၿပည့္စံုၿခင္း
၃။ေကာတုဟလ မဂၤလာကိုမယံုၾကည္ၿခင္း
၄။ေလာကီမဂၤလာတို ့ကို မယံုၾကည္ဘဲ ကံကိုသာအႏွစ္သာရအားၿဖင့္ ယံုၾကည္ၿခင္း
၅။ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြင္း၌သာ ၿမတ္ေသာအလွဴခံပုဂၢိဳလ္ ေရြးခ်ယ္စိစစ္၍ ဦးစြားေပးလွဴ ၾကည္ၿဖူ၊ ၿမတ္ႏိုးၿခင္းတို့ၿဖစ္၏။
ဤလကၡဏာမ်ားႏွင့္ၿပည့္စံုသူကို ဘုရားရွင္က ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရတနာ၊ဗုဒၶဘာသာဝင္ ပဒုမာ၊ဗုဒၶဘာသာဝင္ ပုဏၰရိ္က္ လို ့ဂုဏ္ၿပဳေတာ္မူပါတယ္။
အညံ့စားဗုဒၶဘာသာဝင္တို ့ရဲ့ လကၡဏာမ်ား
၁။ရတနာသံုးပါးအေပၚ၌ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာမယံုၾကည္ၿခင္း
၂။ကိုယ္က်င့္သီလမရွိၿခင္း
၃။ေကာတုဟလ မဂၤလာကိုယံုၾကည္ၿခင္း
၄။ကံကိုမယံုၾကည္ဘဲ ေလာကီမဂၤလာကိုသာ အႏွစ္သာရအားၿဖင့္ ယံုၾကည္ၿခင္း
၅။အၿခားဘာသာ၌ၿမတ္ေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ရွိႏိုး ေမွ်ာ္ကို္းရွာမွီးလ်က္ ဦးစားေပးလွဴ ၾကည္ၿဖူ၊ ၿမတ္ႏုိးၿခင္းတို ့ၿဖစ္သည္။
ယင္းလကၡဏာတို ့ႏွင့္ ၿပည့္စံုေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ိဳးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေအာက္တန္းစား၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အညစ္အေၾကး၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဒြန္းစ႑ားဟု ဘုရားရွင္ကမိန့္ဆိုေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဤသို့လ်င္ မိမိသည္ အထက္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဝင္လား၊ အညံ့စားဗုဒၶဘာသာဝင္လား ဟူသည္ကို ဘုရားရွင္၏ အထက္ပါစံညႊန္းမ်ားကို အမွီၿပဳ၍ ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို ၾကည္ညိုမွုသဒၶါ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခိုင္မာလွ်င္ ေလာကီမဂၤလာ၊ ေကာတုဟတမဂၤလာတို ့မွာ စိတ္ညႊတ္မွုမရွိႏိုင္ပါ။
ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ အင္း၊ လက္ဖြဲ့၊ ဂါထာ၊ မႏၱန္တို ့ကို ယံုၾကည္ၿခင္း၊ မည္သည့္ရုပ္ပြားေတာ္ကို ကိုးကြယ္လွ်င္မည္သို ့ စီးပြားတက္မည္ဟု ယံုၾကည္ၿခင္းတို့သည္ ေကာတုဟလမဂၤလာကို ယံုၾကည္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုယၾတာေခ်လွ်င္ ဒီလိုေအာင္ၿမင္သတဲ့၊ ဒီအေဆာင္ေၾကာင့္ ဒီလိုၾကီးပြားသတဲ့၊ ဒီရုပ္ပြားမ်ိဳးကိုးကြယ္လွ်င္ အႏၱရယ္ကင္းသတဲ့ စတဲ့ ရုတ္တရက္ေပၚထြက္လာတဲ့ ေလာကီစီးပြား တက္ေၾကာင္းမ်ားကို (ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမွုရွိ၊မရွိ) မစစ္ေဆးဘဲ မ်က္ကန္းယံုၾကည္လက္ခံၿခင္းတုိ ့ဟာ အေတြးအေခၚသူေတာင္းစားတို့ရဲ့ အမူအက်င့္သာၿဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ့ ကမၼနိယာမႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ဘက္ ဤအမူအေလ့မ်ိဳးကား ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ ့မွာ မရွိသင့္၊ မရွိအပ္သင့္ပါ။
စင္စစ္ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဥပါသကာဟူသည္မွာ အတိတ္၊ နိမိတ္၊ ကိန္းခန္း၊ တေဘာင္၊ နကၡတ္၊ ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ လကၡဏာ၊ အိပ္မက္တိတၱံဳ၊ ရက္ရာဇာ ၊ၿပႆဒါးစတဲ့ ဒိ႒၊ သုတ၊ မုတ မဂၤလာမ်ားကို မယံုၾကည္ပါ။ ၎ေလာကီမဂၤလာတို ့ကို ယံုၾကည္လိုက္တဲ့ ဥပါသကာကို ဥပသကာအည့ံစား၊ ဒြန္းစ႑းဥပသကာလို့ ေခၚေဝၚပါတယ္။
(ပဥၥက အဂုၤတၱရ စ႑ာလသုတ္ကို ေလ့လာပါ။)
"ရဟန္းတို ့၊ အၾကင္သတၱဝါတို ့သည္ နံနက္အခါ ကိုယ္ၿဖင့္သုစရိုက္ကို က်င့္ၾကကုန္၏။ ႏွုတ္ၿဖင့္ သုစရိုက္ကို က်င့္ၾကကုန္၏။
စိတ္ၿဖင့္သုစရိုက္ကိုက်င့္ၾကကုန္၏။
ထိုသတၱဝါတို ့အား ေကာင္းေသာနံနက္ၿဖစ္၏။
ထို ့အတူမြန္းတည့္ ညခ်မ္းအခါတို ့၌ သုစရိုက္က်င့္သူတို ့အား ေကာင္းေသာမြန္းတည့္အခါ၊
ေကာင္းေသာညခ်မ္းအခါ ၿဖစ္၏"
ဟု ဘုရားရွင္ဟာ (တိအဂုၤတၱရပါဠိေတာ္-၂၉၈) မွာ ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဆိုလိုရင္းမွာ သုစရိုက္တရားက်င့္သူတို ့အား နကၡတ္ေကာင္း၊ မဂၤလာေကာင္း၊ အခါေကာင္း၊ ခဏေကာင္း အားလံုးအေကာင္းခ်ည္းၿဖစ္၍ မေကာင္းေသာ နကၡတ္၊ မဂၤလာမရွိ။ နကၡတ္မဂၤလာ အေကာင္းၾကံုရန္ ဓါတ္ရိုက္၊ ဓါတ္ဆင္၊ ယၾတာ စသည္တို့ကိုၿပဳလုပ္ရန္မလိုပါ။ ကိုယ္က်င့္တရားၿမဲၿမံရန္ႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ပြားမ်ားရန္သာလိုသည္ဟု ဆိုလိုရင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ကမၼနိယာမ ခ်ည္မွ်င္ရွည္ၾကီးမွာ သီတန္းထားတဲ့ လူသားတို ့ရဲ့ သုခ၊ ဒုကၡမ်ားကို မည္သည့္ဂါထာ၊ မႏၱန္၊ အင္း၊ ယၾတာ၊ အေဆာင္လက္ဖြဲ ့၊ သဒၶိဆိုင္ရာအစီအမံကမွ် ကေၿပာင္းကၿပန္လုပ္လို ့မရပါ။
ကိုယ္စိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္ကို ကိုယ္ပဲရိတ္သိမ္းရပါတယ္။အဆိပ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးထားပါလ်က္ ဂါထာ၊မႏၱန္၊ ယၾတာအားကိုးနဲ ့ ဩဇာပင္ရိတ္သိမ္းခ်င္၍မရပါ။ ကမၼနိယာမၿမစ္ေၾကာင္း အတိုင္းသာ ဘဝစီးေၾကာင္း ေရအလ်ဥ္ဟာ စီးဆင္းေနပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ၿဖစ္ပါလွ်က္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကိုမယံုၾကည္ဘဲ၊ ေလာကီမဂၤလာမ်ားႏွင့္ အေပၚယံအကာအလြာ ကိုးကြယ္မွုအမ်ိဳးမ်ိဳးေနာက္လိုက္ေနသူမ်ားဟာ အညံစား ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ၿဖစ္ၾကပါတယ္။
အလ်ဥ္းသင့္၍ သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရ၏ “ဗုဒၶဝါဒ အေၿခခံသေဘာတရား” စာအုပ္မွ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို တင္ၿပလိုက္ပါတယ္။
“ ဗုဒၶေဟာၾကားတဲ့အတိုင္း၊သင္ထားတဲ့အတိုင္း၊ဆံုးမထားတဲ့အတိုင္း က်င့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကို တစ္ခါတည္း ေအာက္တန္းမက်၊ အထက္တန္းေရာက္ေအာင္ ဘယ္သူကေခၚေဆာင္သြားမွာလဲ၊အဲဒီက်င့္တဲ့တရားက ေခၚေဆာင္သြားမွာ။ ဗုဒၶကေခၚေဆာင္သြားမွာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္က်င့္တဲ့တရားက ကိုယ့္ကိုေခၚေဆာင္သြားမွာ။ အဲဒါကိုယံုၾကည္ထားဖို့ပါဘဲ။ ဗုဒၶဝါဒအရ ကိုးကြယ္ၿခင္းဟာ အဲဒီအထိေရာက္ရမယ္္၊ ဒါမွအဆင့္အတန္းၿမင့္တာ။ ကိုယ့္ကိုေခၚသြားမယ့္ပုဂၢိဳလ္၊ သယ္ေဆာင္သြားမယ့္ပုဂၢိဳလ္၊ ကယ္တင္သြာမယ့္ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ အၿခားမွာမရွိပါဘူး။ ကုိယ့္ကိုအထက္ေရာက္ေအာင္ သယ္ေဆာင္သြားမွာ၊ ေခၚေဆာင္သြားမွာ၊ အဆင့္အတန္းၿမွင့္ေပးလိုက္မွာ ဘယ္သူတုန္းဆိုရင္ ကုိယ္က်င့္သံုးထားတဲ့ တရားပါပဲ ”
ဗုဒၶဘာသာမွာ ကိုးကြယ္ၿခင္းဆုိတာ အက်င့္စရဏ ၿပ႒ာန္းပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို အထက္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဝင္အၿဖစ္ခံယူလိုလ်င္ ဗုဒၶ၏ဓမၼနဲ ့ေလ်ာ္တဲ့ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ကိုတည္ေဆာက္ဖို ့လိုပါတယ္။ ရတနာသံုးတန္ႏွင့္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္၊ စဥ္းငယ္မွ်ပင္ အယိမ္းအယိုင္မရွိ၊ ပကတိငုတ္စိုက္ေက်ာက္ခ်ထားသည့္ႏွယ္ ယံုၾကည္ဖို့လိုပါတယ္။ ၎ယံုၾကည္မွုကို ထိပါးတိမ္းေစာငး္ေစတဲ့ ေကာတုဟတ မဂၤလာ၊ ေလာကီမဂၤလာတို့မွာ အားကိုးရွာၿခင္းမ်ိဳးကို အတြင္းအဇၥ်တၱမွာ လံုးဝ ဝင္ေရာက္ခြင့္မၿပုသင့္ပါဘူး။ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ၏ ဟုိဘက္မွာ အၿခားေသာ သရဏံ ဂစာၦမိ ရွိမေနသင့္ပါ။ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ၏ ဟိုဘက္မွာလည္း အၿခားေသာ သရဏံ ဂစာၦမိ ရွိမေနသင့္ပါ။ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ၏ ဟိုဘက္မွာလည္း အၿခားေသာ သရဏံ ဂစာၦမိ ရွိမေနသင့္ပါ။ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ၿမတ္၏ အညစ္အေၾကးၿဖစ္တဲ့၊ အတြင္းရန္သူၿဖစ္တဲ့ တႏၱရယာန၊ မႏၱရယာန၊ ယႏၱရယာနမ်ား၏ အႏၱရယ္စက္ကြင္းမွလြတ္ေအာင္ေရွာင္ၿပီး ၿမင့္ၿမတ္သန့္စင္ေသာ အထက္တန္းစား ဗုဒၶဘာသာဝင္ အၿဖစ္(အက်င့္စရဏ)ၿဖင့္ခံယူႏိုင္ၾကပါေစ။Face book ေပၚကုိ Photoနဲ႔Video မ်ားမ်ားနဲ႔ျမန္ျမန္တင္ခ်င္သူေတြအတြက္ For Android အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်ာ...

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ပါေနာ္ 

 


ဒီေဆာ့၀ဲေလးကေတာ့ ကြန္ပ်ဳတာထဲမွာ ၀င္ေနတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကို ရွင္းေပးႏိုင္သလို

အင္တာနက္က ကူးစက္လာမယ့္ Malware , Spyware ,Trojrans , Keylogger နဲ ့

worm,..etc Virus ေတြ ကူးစက္လာျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္ ။။အင္တာနက္က

ကူးစက္လာတဲ့ gtalk Virus ပံုစံမ်ိဳး ၊ ခ်က္တင္ကေန စာေတြ အလိုလို ပို ့ေနတဲ့ပံုစံ

ေဖ့ဘြတ္ခ်က္တင္ကေန စာအလိုလိုပို ့ေနတဲ့ Virus ေတြကို ရွင္းထုတ္ဖို ့အတြက္

ရမ္း အသံုး၀င္ပါတယ္ ။ Malware ေၾကာင့္ File extension ေတြ ေျ ပာင္းကုန္တာကို

ဒီေဆာ့၀ဲက ရွင္းႏိုင္ပါတယ္ ။ ကြန္ပ်ဳတာ မ်က္ႏွာျပင္က ဖိုဒါေတြအားလံုး Adobe ပံုစံ

ေျပာင္းသြားျပီး ဘာတစ္ခုမွ ဖြင့္မရတာ တခ်ိဳ ့ဆို Window Media ပံုစံတူေတြလည္း

ျဖစ္ကုန္ပါတယ္ ။ အဲ့ေတာ့ malware ဟာ ကြန္ပ်ဳတာကို ဒုကၡေပးႏိုင္တာမို ့ သာမာန္

အသံုးျပဳေနတဲ့ End user ေတြအတြက္ ဒီေဆာ့၀ဲေလးက ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မယ္

ဒီေနရာေလးမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္

http://aungsanmks.blogspot.com  ကေနျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။

           

PHYO Dictionary ဟာ ကုိယ္သိခ်င္ေသာ စကားလံုးမ်ားကုိ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ၊
ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ သုိ႕အသီးသီး အျပန္အလွန္ရွာေဖြႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးလွ်င္
ကုိယ္ထပ္ထည့္ခ်င္ေသာ စကားလံုးမ်ားရွိပါက ထပ္၍ထည့္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဖ်က္ခ်င္လုိေသာ စကားလံုးမ်ားကုိလည္း ဖ်က္ႏုိင္ပါမည္။ စကားလံုးေပါင္းကေတာ့
၃ ေသာင္းေက်ာ္ပါဝင္ပါတယ္။ Database ကုိေတာ့ Ornagai ရဲ႕ Database ကုိ
ယူသံုးထားပါတယ္။ စကားလံုးမ်ားရဲ႕ အသံထြက္ကုိနားေထာင္ခ်င္ပါကလည္း
နားေထာင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္ 


မူရင္းလင့္ကါ - www.phyotechnews.blogspot.com
1. Test လုပ္ရန္ ကုဒ္မ်ား
 
*#*#0588#*#* – Proximity sensor test
*#*#2664#*#* – Touch screen test
*#*#2663#*#* – Touch screen version
*#*#0*#*#* – LCD test
*#*#0673#*#* သို႔မဟုတ္ *#*#0289#*#* – Melody test
*#*#0842#*#* – Device test (Vibration test and BackLight test)
*#*#3264#*#* – RAM version
*#*#0283#*#* – Packet Loopback
*#*#232331#*#* - Bluetooth test
*#*#232337#*# - Bluetooth device address ကုိျပျခင္း
*#*#232338#*#* –WiFi MAC address ကိုျပန္ခ်င္း
*#*#1472365#*#* - GPS test
*#*#1575#*#* - အျခား GPS test
 
2. Obtaining Firmware information 
*#*#1234#*#* – PDA and Phone
*#*#1111#*#* – FTA SW Version
*#*#2222#*#* – FTA HW Version
*#*#44336#*#* – PDA, Phone, CSC, Build Time, Changelist number
*#*#4986*2650468#*#* – PDA, Phone, H/W, RFCallDate
 
3. Backup လုပ္ရန္ ကုဒ္မ်ား
*#*#273283*255*663282*#*#* - ဖိုင္လ္မ်ားကုိ Backup လုပ္ရန္ Menu တစ္ခုေပၚလာမည္။
 
4. Service mode
*#*#197328640#*#* - you can change settings or run tests in service mode
 
5. End Call / Power button ေျပာင္းလဲျခင္း
*#*#7594#*#*
 
6. Reset လုပ္ျခင္း
*2767*3855# – Factroy setting သို႔ ျပန္လည္ Rest လုပ္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကုဒ္ကို အသံုးျပဳလွ်င္
file မ်ား၊ setting မ်ား ျပတ္ကုန္ပါမည္။ used to reset your phone to factory settings. Be careful with it
though, this option will remove files, setting etc
*#*#7780#*#* - Factory Data reset လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖုန္းထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ
Google Account setting မ်ား၊ Downloa လုပ္ထားေသာ Application မ်ား၊ system ႏွင့္ application data
ႏွင့္ Setting မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။

7. ဖုန္း၏ information ၾကည့္ရွုရန္ 
*#*#4636#*#*- battery information, battery history, phone information, usage statisticsဖုန္းတစ္လံုးရွိရံုနဲ႕စိတ္ၾကိဳက္လန္းလို႕ရျပီေနာ္....ကိုယ္နဲ႕လိုက္ဖက္မယ့္
ပံုေလးေတြကိုကိုယ္တိုင္ဒီဇိုင္းထြင္လိုက္ၾကရေအာင္.....

ဒီမွာယူသာသြားပါေတာ့ဗ်ာ