အင္တာနက္ Virus ေတြရန္ကို ကာကြယ္ဖို ့ Malware Fighter Full Version

 


ဒီေဆာ့၀ဲေလးကေတာ့ ကြန္ပ်ဳတာထဲမွာ ၀င္ေနတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကို ရွင္းေပးႏိုင္သလို

အင္တာနက္က ကူးစက္လာမယ့္ Malware , Spyware ,Trojrans , Keylogger နဲ ့

worm,..etc Virus ေတြ ကူးစက္လာျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္ ။။အင္တာနက္က

ကူးစက္လာတဲ့ gtalk Virus ပံုစံမ်ိဳး ၊ ခ်က္တင္ကေန စာေတြ အလိုလို ပို ့ေနတဲ့ပံုစံ

ေဖ့ဘြတ္ခ်က္တင္ကေန စာအလိုလိုပို ့ေနတဲ့ Virus ေတြကို ရွင္းထုတ္ဖို ့အတြက္

ရမ္း အသံုး၀င္ပါတယ္ ။ Malware ေၾကာင့္ File extension ေတြ ေျ ပာင္းကုန္တာကို

ဒီေဆာ့၀ဲက ရွင္းႏိုင္ပါတယ္ ။ ကြန္ပ်ဳတာ မ်က္ႏွာျပင္က ဖိုဒါေတြအားလံုး Adobe ပံုစံ

ေျပာင္းသြားျပီး ဘာတစ္ခုမွ ဖြင့္မရတာ တခ်ိဳ ့ဆို Window Media ပံုစံတူေတြလည္း

ျဖစ္ကုန္ပါတယ္ ။ အဲ့ေတာ့ malware ဟာ ကြန္ပ်ဳတာကို ဒုကၡေပးႏိုင္တာမို ့ သာမာန္

အသံုးျပဳေနတဲ့ End user ေတြအတြက္ ဒီေဆာ့၀ဲေလးက ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မယ္

ဒီေနရာေလးမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္

http://aungsanmks.blogspot.com  ကေနျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။

အင္တာနက္ Virus ေတြရန္ကို ကာကြယ္ဖို ့ Malware Fighter Full Version

Posted 3:27 PM by Nai Nai in Labels:
 


ဒီေဆာ့၀ဲေလးကေတာ့ ကြန္ပ်ဳတာထဲမွာ ၀င္ေနတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကို ရွင္းေပးႏိုင္သလို

အင္တာနက္က ကူးစက္လာမယ့္ Malware , Spyware ,Trojrans , Keylogger နဲ ့

worm,..etc Virus ေတြ ကူးစက္လာျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္ ။။အင္တာနက္က

ကူးစက္လာတဲ့ gtalk Virus ပံုစံမ်ိဳး ၊ ခ်က္တင္ကေန စာေတြ အလိုလို ပို ့ေနတဲ့ပံုစံ

ေဖ့ဘြတ္ခ်က္တင္ကေန စာအလိုလိုပို ့ေနတဲ့ Virus ေတြကို ရွင္းထုတ္ဖို ့အတြက္

ရမ္း အသံုး၀င္ပါတယ္ ။ Malware ေၾကာင့္ File extension ေတြ ေျ ပာင္းကုန္တာကို

ဒီေဆာ့၀ဲက ရွင္းႏိုင္ပါတယ္ ။ ကြန္ပ်ဳတာ မ်က္ႏွာျပင္က ဖိုဒါေတြအားလံုး Adobe ပံုစံ

ေျပာင္းသြားျပီး ဘာတစ္ခုမွ ဖြင့္မရတာ တခ်ိဳ ့ဆို Window Media ပံုစံတူေတြလည္း

ျဖစ္ကုန္ပါတယ္ ။ အဲ့ေတာ့ malware ဟာ ကြန္ပ်ဳတာကို ဒုကၡေပးႏိုင္တာမို ့ သာမာန္

အသံုးျပဳေနတဲ့ End user ေတြအတြက္ ဒီေဆာ့၀ဲေလးက ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မယ္

ဒီေနရာေလးမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္

http://aungsanmks.blogspot.com  ကေနျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။0 comment(s) to... “ အင္တာနက္ Virus ေတြရန္ကို ကာကြယ္ဖို ့ Malware Fighter Full Version ”

0 comments:

Post a Comment