“စကၤာပူႏုိင္ငံသား မေျပာင္းခင္ ဒီစာကုိဖတ္ပါ”

စကၤာပူႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ေျပာင္းေတာ့မယ္စဥ္းစားေနတဲ့ ျမန္မာမ်ားအေနနဲ႔ မေျပာင္းခင္ ဖတ္႐ႈသင့္တဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ပါ။ ေဆာင္းပါးရွင္ဟာ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားျပည့္စုံစြာနဲ႔ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ျပထားပါတယ္။

က်ေနာ္စကၤာပူအေၾကာင္းေရးရင္ ေဒါသသံ ပါတာ မ်ားပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးရွင္ကေတာ့ က်ေနာ့္လုိ မဟုတ္ပါဘူး။ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ကုိ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး အခ်က္အလက္ ခုိင္လုံစြာနဲ႔ မွ်မွ်တတ သုံးသပ္ျပထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာတုိင္း ဖတ္သင့္တဲ့ ေဆာင္းပါးတပုဒ္လုိ႔ ယူဆတဲ့အေလ်ာက္ မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။ ေအာက္က လင့္ခ္မွာ သြားဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

http://www.scribd.com/doc/18681880/Myanmar-Singaporean11

ေနာက္ပုိင္းမွာ က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္ကုိ လာလည္သူေတြ ဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ေဘးဖက္မွာေရာ၊ ေအာက္ဖက္မွာပါ အၿမဲတေစ ၫႊန္းထားပါမယ္။ ေဆာင္းပါးရွင္ အမည္ကုိ မသိတဲ့အတြက္ အမည္မေဖာ္ျပႏုိင္တာ ခြင့္လႊတ္ပါ။ ေရးသူ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေဆာင္းပါးကုိ ေရးတဲ့အတြက္ အထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္ေပၚက တဆင့္ ေျပာလုိက္ပါရေစ။

“စကၤာပူႏုိင္ငံသား မေျပာင္းခင္ ဒီစာကုိဖတ္ပါ”

Posted 6:09 AM by Nai Nai in Labels:
စကၤာပူႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိ ေျပာင္းေတာ့မယ္စဥ္းစားေနတဲ့ ျမန္မာမ်ားအေနနဲ႔ မေျပာင္းခင္ ဖတ္႐ႈသင့္တဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ပါ။ ေဆာင္းပါးရွင္ဟာ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားျပည့္စုံစြာနဲ႔ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ျပထားပါတယ္။

က်ေနာ္စကၤာပူအေၾကာင္းေရးရင္ ေဒါသသံ ပါတာ မ်ားပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးရွင္ကေတာ့ က်ေနာ့္လုိ မဟုတ္ပါဘူး။ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ကုိ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး အခ်က္အလက္ ခုိင္လုံစြာနဲ႔ မွ်မွ်တတ သုံးသပ္ျပထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာတုိင္း ဖတ္သင့္တဲ့ ေဆာင္းပါးတပုဒ္လုိ႔ ယူဆတဲ့အေလ်ာက္ မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။ ေအာက္က လင့္ခ္မွာ သြားဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

http://www.scribd.com/doc/18681880/Myanmar-Singaporean11

ေနာက္ပုိင္းမွာ က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္ကုိ လာလည္သူေတြ ဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ေဘးဖက္မွာေရာ၊ ေအာက္ဖက္မွာပါ အၿမဲတေစ ၫႊန္းထားပါမယ္။ ေဆာင္းပါးရွင္ အမည္ကုိ မသိတဲ့အတြက္ အမည္မေဖာ္ျပႏုိင္တာ ခြင့္လႊတ္ပါ။ ေရးသူ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီေဆာင္းပါးကုိ ေရးတဲ့အတြက္ အထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္ေပၚက တဆင့္ ေျပာလုိက္ပါရေစ။


0 comment(s) to... “ “စကၤာပူႏုိင္ငံသား မေျပာင္းခင္ ဒီစာကုိဖတ္ပါ””

0 comments:

Post a Comment