ခ်စ္သူစားဖို႕ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ(သက္သတ္လြတ္)

ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
၁။ ဆန္ေခါက္ဆြဲ (Kway Teow)
၂။ ပဲငပိ (Chilli bean sauce)
၃။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး
၄။ ၾကက္သြန္နီ
၅။ ပဲၿပား
၆။ ၾကက္သြန္ၿဖဴဆီ

ၾကက္သြန္ၿဖဴဆီခ်က္နည္း
- ၾကက္သြန္ၿဖဴဆီ လုပ္ရန္ ဆီပူတြင္ ၾကက္သြန္ၿဖဴ လွီးၿပီးသား မ်ားကုိ ထည္.ေၾကာ္ပါ။
ၾကက္သြန္ၿဖဴ ေရြ၀ါေရာင္ သန္းလာရင္ မီးဖုိမွ ခ်ၿပီး ဆီထဲသုိ. Black Pepper အမူန္. အနည္းငယ္ထည္.ထားပါ။
ေခါက္ဆြဲ အနွစ္ခ်က္နည္း
-
ဆီပူလာလွ်င္ လွီးထာတဲ. ၾကက္သြန္နီ ကုိေၾကာ္ပါ။
- ၾကက္သြန္ နြမ္းသြားလွ်င္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ထည္.ေၾကာ္ပါ။
- ပဲငပိ စတီဇြန္း ၂ဇြန္းေလာက္၊ ဆား၊ အခ်ိဳမူန္.ထည္. ၿပီး ေရအနည္းငယ္ေရာ၍ ခဏအဖံုးအုပ္ထားပါ။
- ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေၾကသြားလွ်င္ လွီးထားေသာ ပဲၿပား အတံုးေလးမ်ားကုိ ေရာလုိက္ပါတယ္။
- ဆီၿပန္လာလွ်င္ရပါတယ္။
ေခါက္ဆြဲ ၿပင္နည္း- ေခါက္ဆြဲ ကုိ တပြဲစာ ထည္.ပါ၊
- ဆား၊ အခ်ိဳမုန္.၊ ပဲငၿပာရည္(ၾကာညိဳ.)အနည္းငယ္ ထည္.ပါ။
- ၾကက္သြန္ၿဖဴဆီ ထည္.ပါ။
- ေခါက္ဆြဲအႏွစ္ ထည္.ပါ။
- ေနာက္ဆံုးမွာ ေထာင္းထားတဲ. ေၿမပဲဆံ ၿဖဴးၿပီး နယ္ စားလုိက္ရံုပါပဲ။
- မုန္.ညွင္းခ်ဥ္ ထည္.စားလုိက္ရင္ ေတာ. ဘာေၿပာေကာင္းမလဲ။

ကဲ....ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုစိတ္ၾကိဳက္ေကၽြးလိုက္ေတာ့ေနာ္......

ခ်စ္သူစားဖို႕ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ(သက္သတ္လြတ္)

Posted 10:48 AM by Nai Nai in Labels:
ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
၁။ ဆန္ေခါက္ဆြဲ (Kway Teow)
၂။ ပဲငပိ (Chilli bean sauce)
၃။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး
၄။ ၾကက္သြန္နီ
၅။ ပဲၿပား
၆။ ၾကက္သြန္ၿဖဴဆီ

ၾကက္သြန္ၿဖဴဆီခ်က္နည္း
- ၾကက္သြန္ၿဖဴဆီ လုပ္ရန္ ဆီပူတြင္ ၾကက္သြန္ၿဖဴ လွီးၿပီးသား မ်ားကုိ ထည္.ေၾကာ္ပါ။
ၾကက္သြန္ၿဖဴ ေရြ၀ါေရာင္ သန္းလာရင္ မီးဖုိမွ ခ်ၿပီး ဆီထဲသုိ. Black Pepper အမူန္. အနည္းငယ္ထည္.ထားပါ။
ေခါက္ဆြဲ အနွစ္ခ်က္နည္း
-
ဆီပူလာလွ်င္ လွီးထာတဲ. ၾကက္သြန္နီ ကုိေၾကာ္ပါ။
- ၾကက္သြန္ နြမ္းသြားလွ်င္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ထည္.ေၾကာ္ပါ။
- ပဲငပိ စတီဇြန္း ၂ဇြန္းေလာက္၊ ဆား၊ အခ်ိဳမူန္.ထည္. ၿပီး ေရအနည္းငယ္ေရာ၍ ခဏအဖံုးအုပ္ထားပါ။
- ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေၾကသြားလွ်င္ လွီးထားေသာ ပဲၿပား အတံုးေလးမ်ားကုိ ေရာလုိက္ပါတယ္။
- ဆီၿပန္လာလွ်င္ရပါတယ္။
ေခါက္ဆြဲ ၿပင္နည္း- ေခါက္ဆြဲ ကုိ တပြဲစာ ထည္.ပါ၊
- ဆား၊ အခ်ိဳမုန္.၊ ပဲငၿပာရည္(ၾကာညိဳ.)အနည္းငယ္ ထည္.ပါ။
- ၾကက္သြန္ၿဖဴဆီ ထည္.ပါ။
- ေခါက္ဆြဲအႏွစ္ ထည္.ပါ။
- ေနာက္ဆံုးမွာ ေထာင္းထားတဲ. ေၿမပဲဆံ ၿဖဴးၿပီး နယ္ စားလုိက္ရံုပါပဲ။
- မုန္.ညွင္းခ်ဥ္ ထည္.စားလုိက္ရင္ ေတာ. ဘာေၿပာေကာင္းမလဲ။

ကဲ....ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုစိတ္ၾကိဳက္ေကၽြးလိုက္ေတာ့ေနာ္......0 comment(s) to... “ခ်စ္သူစားဖို႕ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ(သက္သတ္လြတ္)”

0 comments:

Post a Comment