ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြကိုအျမဲတမ္းသံုးလိုရေအာင္

ဒီေဆာပ္ဝဲလ္ကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ဘယ္လုိသုံးမွန္းကုိ မသိဘူး ။ လိုက္ျပီးေတာ႔ ေလ႔လာေတာ႔မွ ေကာင္းေကာင္း သိတာ ။ အဲဒီေတာ႔မွ ေဆာပ္ဝဲလ္နာမည္နဲ႔ အာနိသင္နဲ႔တူေနတာပါကိုး ဆုိျပီးေတာ႔ေပါ႔ဗ်ာ ။ ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ .... ။ ဒီေဆာပ္ဝဲလ္ကို ဘယ္လုိအသုံးဝင္လဲဆုိရင္..... တစ္ခ်ိဳ႔ေဆာပ္ဝဲလ္ေတြက ရက္ေပါင္း သုံးဆယ္ပဲ အလကားေပးသုံးတယ္ ။ ရက္သုံးဆယ္ျပည္႔ရင္ Register လုပ္ခုိင္းတယ္ ။ မလုပ္ရင္ သုံးလုိ႔မရေတာ႔ဘူးေပါ႔ ။ ဒီေဆာပ္ဝဲလ္က အခ်ိန္ကို ဆြဲထားတဲ႔ ေဆာပ္ဝဲလ္ပါ ။ ဥပမာ ေဆာပ္ဝဲလ္ကို သုံးတာ ရက္သုံးဆယ္ပဲ ရမယ္ေပါ႔ .. ... အဲဒါကို ဒီေဆာပ္ဝဲလ္က သုံးဆယ္မတုိင္ခင္ ဘယ္ႏွစ္ရက္ပဲပဲထားထား ထားလုိက္ ။ အခ်ိန္က ေသသြားသလုိမ်ိဳးေပါ႔ ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ရပ္သြားသလိုမ်ိဳး ။ ဒီေဆာပ္ဝဲလ္က အဲလုိလုပ္ေပးတာ ။
ရက္သုံးဆယ္မေရာက္ႏုိင္ေတာ႔တဲ႔သေဘာပါ ။ ရွင္းရင္းရွင္းရင္းနဲ႔ နားပုိရႈပ္ေနဦးပါမယ္ ... သုံးသာသုံးၾကည္႔လိုက္ပါဗ်ာ ။

ပထမဆုံး ေဆာပ္ဝဲလ္ကိုဒီမွာေဒါင္းလိုက္ပါေနာ္ပါဗ်ာ ။ အဲဒီမွာ exe file ပါမယ္ ။ အသင္႔သုံးရုံသာ ။


အဲဒါကို ဖြင္႔လုိက္ပါ ။ မိမိလုပ္လုိတဲ႔ ေဆာပ္ဝဲလ္ကို Browser မွာ ေဆာပ္ဝဲလ္ရဲ႔ exe file ကို ေရြးပါ ။ အဲဒါက Install လုပ္ျပီးျဖစ္တဲ႔ C all program file မွာ ရွိမယ္....
အခ်ိန္ကို ေရြးေပးလုိက္ပါ ။ မတုိင္ခင္ရက္ေလးပါ ။ မနက္ဖန္ကုန္ရင္ ဒီေန႔ ေရြးေပးလုိက္ေပါ႔ ။
ျပီးရင္ Crate Desktop shortcut ရဲ႔ ေရွ႔မွာ ေဆာပ္ဝဲလ္နာမည္ကို ေရးထည္႔ျပီး ။ Crate Desktop shortcutကို နိပ္လုိက္ပါ ။ ျပီးပါျပီ ။ Close လုိက္ပါ ။ ပုံကို ၾကည္႔ပါဦး...

Desktop မွာ အဲဒီေဆာပ္ဝဲလ္ရဲ႔ Shortcut ေရာက္ေနပါလိမ္႔မယ္....။
အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ..

ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြကိုအျမဲတမ္းသံုးလိုရေအာင္

Posted 11:56 PM by Nai Nai in Labels:
ဒီေဆာပ္ဝဲလ္ကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ဘယ္လုိသုံးမွန္းကုိ မသိဘူး ။ လိုက္ျပီးေတာ႔ ေလ႔လာေတာ႔မွ ေကာင္းေကာင္း သိတာ ။ အဲဒီေတာ႔မွ ေဆာပ္ဝဲလ္နာမည္နဲ႔ အာနိသင္နဲ႔တူေနတာပါကိုး ဆုိျပီးေတာ႔ေပါ႔ဗ်ာ ။ ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ .... ။ ဒီေဆာပ္ဝဲလ္ကို ဘယ္လုိအသုံးဝင္လဲဆုိရင္..... တစ္ခ်ိဳ႔ေဆာပ္ဝဲလ္ေတြက ရက္ေပါင္း သုံးဆယ္ပဲ အလကားေပးသုံးတယ္ ။ ရက္သုံးဆယ္ျပည္႔ရင္ Register လုပ္ခုိင္းတယ္ ။ မလုပ္ရင္ သုံးလုိ႔မရေတာ႔ဘူးေပါ႔ ။ ဒီေဆာပ္ဝဲလ္က အခ်ိန္ကို ဆြဲထားတဲ႔ ေဆာပ္ဝဲလ္ပါ ။ ဥပမာ ေဆာပ္ဝဲလ္ကို သုံးတာ ရက္သုံးဆယ္ပဲ ရမယ္ေပါ႔ .. ... အဲဒါကို ဒီေဆာပ္ဝဲလ္က သုံးဆယ္မတုိင္ခင္ ဘယ္ႏွစ္ရက္ပဲပဲထားထား ထားလုိက္ ။ အခ်ိန္က ေသသြားသလုိမ်ိဳးေပါ႔ ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ရပ္သြားသလိုမ်ိဳး ။ ဒီေဆာပ္ဝဲလ္က အဲလုိလုပ္ေပးတာ ။
ရက္သုံးဆယ္မေရာက္ႏုိင္ေတာ႔တဲ႔သေဘာပါ ။ ရွင္းရင္းရွင္းရင္းနဲ႔ နားပုိရႈပ္ေနဦးပါမယ္ ... သုံးသာသုံးၾကည္႔လိုက္ပါဗ်ာ ။

ပထမဆုံး ေဆာပ္ဝဲလ္ကိုဒီမွာေဒါင္းလိုက္ပါေနာ္ပါဗ်ာ ။ အဲဒီမွာ exe file ပါမယ္ ။ အသင္႔သုံးရုံသာ ။


အဲဒါကို ဖြင္႔လုိက္ပါ ။ မိမိလုပ္လုိတဲ႔ ေဆာပ္ဝဲလ္ကို Browser မွာ ေဆာပ္ဝဲလ္ရဲ႔ exe file ကို ေရြးပါ ။ အဲဒါက Install လုပ္ျပီးျဖစ္တဲ႔ C all program file မွာ ရွိမယ္....
အခ်ိန္ကို ေရြးေပးလုိက္ပါ ။ မတုိင္ခင္ရက္ေလးပါ ။ မနက္ဖန္ကုန္ရင္ ဒီေန႔ ေရြးေပးလုိက္ေပါ႔ ။
ျပီးရင္ Crate Desktop shortcut ရဲ႔ ေရွ႔မွာ ေဆာပ္ဝဲလ္နာမည္ကို ေရးထည္႔ျပီး ။ Crate Desktop shortcutကို နိပ္လုိက္ပါ ။ ျပီးပါျပီ ။ Close လုိက္ပါ ။ ပုံကို ၾကည္႔ပါဦး...

Desktop မွာ အဲဒီေဆာပ္ဝဲလ္ရဲ႔ Shortcut ေရာက္ေနပါလိမ္႔မယ္....။
အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ..

0 comment(s) to... “ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြကိုအျမဲတမ္းသံုးလိုရေအာင္”

0 comments:

Post a Comment