ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျမန္ေစဖို႕

၁) မိမိကြန္ပ်ဴတာကို ပိုျမန္ေစဖို႔အတြက္ Start ကို click ပါ။ Run box ကိုဖြင့္ပါ။ regedit လို႔ရိုက္ပါ။

(Registry editor ကိုဆိုလိုတာပါ။)

ဘယ္ဘက္ panel မွာ “HEYCURRENT USER” ကိုနိပ္ပါ။ အဲဒီထဲကမွ “control panel” ကို ထပ္ေရြးပါ။

“Control panel” ထဲကမွ Desktop ကို ေရြးပါ။ ညာဘက္Aကြက္မွာေပၚလာတဲ့ “Menu showdelay” ကို

Right click ႏိွပ္ပါ။ Modify ကိုေရြးၿပီး Value ကို “0″ ထားပါ။ ၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔စက္ကို Restart ျပန္လုပ္ပါ။

(၂) မလိုအပ္တ့ ဲ ဖိုင္ေတြကို ရွင္းပစ္ရင္ ပိုျမန္ဆန္ ေစပါတယ္။
- Start ကိုသြားပါ။
- Run box ကိုဖြင့္ပါ။
- “gpedit.msc” ဆိုၿပီး ရိုက္ပါ။
- ဘယ္ဘက္ panel မွာ “computer configuration” ေရြးပါ။
 “Administrative Templates” ကိုေရြပါ။
- “Windows components” ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
- “Terminal services” ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
- ညာဘက္ panel မွာ ေပၚလာမွာျဖစ္တဲ့ “Do not delete Temp Folder Upon
exit” မွာ Right click ႏွိပ္ပါ။
- Properties ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
- ၿပီးရင္ “disable” ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
(၃) မလိုအ ပ္တဲ့ ဖိုင္ေတြကို ရွင္းပစ္ရင္ ပိုမို ျမန္ဆန္ ေစပါတယ္။
ေနာက္တစ္မ်ိဳး ရွင္းနည္း ရွိပါေသးတယ္။
- Start ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
- Run box ကိုဖြင့္ပါ္။
- “% temp%” လို႔ ရိုက္ထည့္ပါ။
- အ ဲဒီမွာ ေတြ႔သမွ် ဖိုင္ေတြကို ‘Ctrl+A’ နဲ႔ Select ေပးၿပီး
ဖ်က္ထုတ္ပစ္ပါ။ (အ ခ်ိဳ ႔ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ
ဖိုင္ေတြကိုေတာ့ ဖ်က္လို႔မရတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလာတတ္ပါတယ္။)

အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ..................................
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျမန္ေစဖို႕

Posted 10:07 PM by Nai Nai in Labels:
၁) မိမိကြန္ပ်ဴတာကို ပိုျမန္ေစဖို႔အတြက္ Start ကို click ပါ။ Run box ကိုဖြင့္ပါ။ regedit လို႔ရိုက္ပါ။

(Registry editor ကိုဆိုလိုတာပါ။)

ဘယ္ဘက္ panel မွာ “HEYCURRENT USER” ကိုနိပ္ပါ။ အဲဒီထဲကမွ “control panel” ကို ထပ္ေရြးပါ။

“Control panel” ထဲကမွ Desktop ကို ေရြးပါ။ ညာဘက္Aကြက္မွာေပၚလာတဲ့ “Menu showdelay” ကို

Right click ႏိွပ္ပါ။ Modify ကိုေရြးၿပီး Value ကို “0″ ထားပါ။ ၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔စက္ကို Restart ျပန္လုပ္ပါ။

(၂) မလိုအပ္တ့ ဲ ဖိုင္ေတြကို ရွင္းပစ္ရင္ ပိုျမန္ဆန္ ေစပါတယ္။
- Start ကိုသြားပါ။
- Run box ကိုဖြင့္ပါ။
- “gpedit.msc” ဆိုၿပီး ရိုက္ပါ။
- ဘယ္ဘက္ panel မွာ “computer configuration” ေရြးပါ။
 “Administrative Templates” ကိုေရြပါ။
- “Windows components” ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
- “Terminal services” ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
- ညာဘက္ panel မွာ ေပၚလာမွာျဖစ္တဲ့ “Do not delete Temp Folder Upon
exit” မွာ Right click ႏွိပ္ပါ။
- Properties ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
- ၿပီးရင္ “disable” ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
(၃) မလိုအ ပ္တဲ့ ဖိုင္ေတြကို ရွင္းပစ္ရင္ ပိုမို ျမန္ဆန္ ေစပါတယ္။
ေနာက္တစ္မ်ိဳး ရွင္းနည္း ရွိပါေသးတယ္။
- Start ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
- Run box ကိုဖြင့္ပါ္။
- “% temp%” လို႔ ရိုက္ထည့္ပါ။
- အ ဲဒီမွာ ေတြ႔သမွ် ဖိုင္ေတြကို ‘Ctrl+A’ နဲ႔ Select ေပးၿပီး
ဖ်က္ထုတ္ပစ္ပါ။ (အ ခ်ိဳ ႔ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ
ဖိုင္ေတြကိုေတာ့ ဖ်က္လို႔မရတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလာတတ္ပါတယ္။)

အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ..................................


0 comment(s) to... “ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျမန္ေစဖို႕”