ပညာရွိ အဆုိအမိန္႕ေလးမ်ား

ေျဖးေျဖးဖတ္ မ်ားမ်ား ေတြးနိုင္ပါေစ.....
အျပဳအမွဳ တစ္ခု ကို စိုက္ပ်ိဳးလိုက္ပါ
အက်င့္တစ္ခု ရိိပ္သိမ္း ရလိမ့္မည္။
အက်င့္ တစ္ခု ကိုစိုတ္ပ်ိဳး လိုက္ပါ
စာရိတၱတစ္ခုကရိပ္သိမ္းရလိမ့္ မည္။
စာရိတၱ တစ္ခုကို စိုက္ပ်ိဳ လိုက္ပါ
ဘ၀ ပန္းတိုင္ တစ္ခုကို ရိပ္သိမ္းရလိမ္မည္။

.....*****+*****......
ကိုယ္ က ၾကိဳက္လို.ေကာင္းတာ ထက္
ေကာင္းတာ မုိ.လို. ၾကိဳက္တယ္ဆုိရင္
အေကာင္းဆုံး ကို ရနုိင္တာေပါ.
· ** * * + ******.......
မမွားေသာေရွ.ေန မေသေသာ ေဆးသမား"တဲ.
ဒီေၿဖေဆးဟာ ေဆးယဥ္သြားရင္
 ေရာဂါ က်ြမ္းတတ္တယ္။
မမွားတာ အေကာင္းဆုံးပဲ။
...... ******=********.....
သင္သည္ ေလာက ကို
အေကာင္းဆံုး အရာကို သာေပးလိုက္ပါ
ေလာကၾကီးကလည္း သင့္ကို
အေကာင္းဆံုး အရာတို႔ျဖင့္ တုံျပန္ပါလိမ့္မယ္…။။
........*****+******.....
"ေဘး" ကိုၾကည္.လြန္းအားၾကီးရင္ "ေဘး" ေတြ.တတ္တယ္။
· · · .............................................................. · · ·
အၿမင္.ေရာက္မွ အၿမင္က်ယ္တာထက္
အၿမင္က်ယ္လို. အၿမင္.ေရာက္တာက ပိုေကာင္းတယ္။
.......*****+*****.......
မိမိလိုခ်င္တာရလိုက္နိုင္မွဳ သည္
ေအာင္ျမင္မွရထားတာကို
နွစ္သက္တန္းဖိုးထားျခင္း သည္ ေပ်ာ္၇ႊင္မွဳ။
......*****+*****......
အဟုတ္ပါလားလုိ. ထင္ထားသမွ်ေတြဟာ
လြဲေနတတ္သလို
မဟုတ္ဘူးလို. ၿမင္သမွ်ေတြကလည္း
မွန္ေနတတ္ၿပန္တယ္။
.......******+*****.....
ၿပသာနာ ဆုိတာ ေလာကရဲ
ဂုဏ္ပုဒ္ တစ္ခုပါ။
ကိုယ္နဲ.သိပ္မဆုိင္ရင္ ၿပသာနာက ေသးတယ္၊
မ်ားမ်ားဆုိင္ရင္ ၿပသာနာက ၾကီးလာၿပီ။
လုံး၀မဆုိင္ရင္ေတာ
ၿပသာနာ မရွိေတာ.ပါဘူး။
· * * * + * * *…….
စိတ္ပိုင္း အရစနစ္တက်ေလ့က်င့္သူသည္
္ ဥစၥာဓန တိုးပြားလာဖို႔ အလားအလာ မ်ား၏
ပ်င္းရီျခင္းက က်မ္းမာေ၇း ကိုေကာ ဥစၥာ ဓန ကိုပါ
ခ်ည္နဲ႔ေစပါသည္။။။
........***+***......
"ေစတနာသည္ လူတုိင္းနဲ. မတန္" သည္ မဟုတ္ · ·
လူတုိင္ထားနိုင္ဖုိ.သာ လုိအပ္ပါတယ္။
လူတိုင္းနဲ. တန္တဲ. ေစတနာမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့။
....*****=******...........
ဆင္းရဲသားမ်ားနဲ႔ လူလတ္တန္းစားမ်ားက
၀င္ေငြရဖို႔ အလုပ္ လုပ္သည္….
ခ်မ္းသာသူမ်ားတြင္ သူတို႔ ကို
ို အလုပ္အေကြ်းျပဳမည့္ ေငြ၇ွိသည္။
ဆင္းရဲသားမ်ားလို ၀င္ေငြ၇ဖို
အလုပ္ လုပ္ျခင္း မဟုတ္…။။။။
………***+***………..
ေလးစားထုိက္တဲ.သူရဲ.
စကားကိုမွ နားေထာင္ၾကတာ။
ကိုယ္.စကားကို နားေထာင္ေစခ်င္ရင္္
 ေလးစားထုိက္ေအာင္ ေနေပါ.။
· * * * + * * *
ဘုရားသခင္သည္ ငွက္တိုင္းအတြက္
တီေကာင္း ကို ေပးသည္ သိုေသာ္…
အသိုက္ထဲသို႔ အေရာက္ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ပါ…။။
……….***+***…………
သူမ်ား ေပးစာ ေက်ြးစာ
တစ္ေထာင္ဖုိး စားရတာထက္
ကို္ယ္.လုပ္စာ တစ္က်ပ္ဖုိးက ပိုၿပီး ၿမိန္တယ္။
· * * * + * * *
စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့ လူဟာ
အျမင္မွန္တယ္ သဘာသ က်က် ျမင္တယ္
အေကာင္း အဆိုး ေရာေနွာေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္…….. ………
****+******့့္္္္
စိတ္ဆိုးေနတဲ.အခါ ေကာင္းတဲ. စိတ္နဲ.လဲ လိုက္ပါ။
ရႈပ္ေနရင္ ရွင္းတဲ.စိတ္
ပူေနရင္ ေအးတဲ.စိတ္
ေနာက္ေနရင္ ၾကည္တဲ.စိတ္နဲ.
ခ်က္ခ်င္းလဲလိုက္ပါ။

ပညာရွိ အဆုိအမိန္႕ေလးမ်ား

Posted 3:19 AM by Nai Nai in Labels:
ေျဖးေျဖးဖတ္ မ်ားမ်ား ေတြးနိုင္ပါေစ.....
အျပဳအမွဳ တစ္ခု ကို စိုက္ပ်ိဳးလိုက္ပါ
အက်င့္တစ္ခု ရိိပ္သိမ္း ရလိမ့္မည္။
အက်င့္ တစ္ခု ကိုစိုတ္ပ်ိဳး လိုက္ပါ
စာရိတၱတစ္ခုကရိပ္သိမ္းရလိမ့္ မည္။
စာရိတၱ တစ္ခုကို စိုက္ပ်ိဳ လိုက္ပါ
ဘ၀ ပန္းတိုင္ တစ္ခုကို ရိပ္သိမ္းရလိမ္မည္။

.....*****+*****......
ကိုယ္ က ၾကိဳက္လို.ေကာင္းတာ ထက္
ေကာင္းတာ မုိ.လို. ၾကိဳက္တယ္ဆုိရင္
အေကာင္းဆုံး ကို ရနုိင္တာေပါ.
· ** * * + ******.......
မမွားေသာေရွ.ေန မေသေသာ ေဆးသမား"တဲ.
ဒီေၿဖေဆးဟာ ေဆးယဥ္သြားရင္
 ေရာဂါ က်ြမ္းတတ္တယ္။
မမွားတာ အေကာင္းဆုံးပဲ။
...... ******=********.....
သင္သည္ ေလာက ကို
အေကာင္းဆံုး အရာကို သာေပးလိုက္ပါ
ေလာကၾကီးကလည္း သင့္ကို
အေကာင္းဆံုး အရာတို႔ျဖင့္ တုံျပန္ပါလိမ့္မယ္…။။
........*****+******.....
"ေဘး" ကိုၾကည္.လြန္းအားၾကီးရင္ "ေဘး" ေတြ.တတ္တယ္။
· · · .............................................................. · · ·
အၿမင္.ေရာက္မွ အၿမင္က်ယ္တာထက္
အၿမင္က်ယ္လို. အၿမင္.ေရာက္တာက ပိုေကာင္းတယ္။
.......*****+*****.......
မိမိလိုခ်င္တာရလိုက္နိုင္မွဳ သည္
ေအာင္ျမင္မွရထားတာကို
နွစ္သက္တန္းဖိုးထားျခင္း သည္ ေပ်ာ္၇ႊင္မွဳ။
......*****+*****......
အဟုတ္ပါလားလုိ. ထင္ထားသမွ်ေတြဟာ
လြဲေနတတ္သလို
မဟုတ္ဘူးလို. ၿမင္သမွ်ေတြကလည္း
မွန္ေနတတ္ၿပန္တယ္။
.......******+*****.....
ၿပသာနာ ဆုိတာ ေလာကရဲ
ဂုဏ္ပုဒ္ တစ္ခုပါ။
ကိုယ္နဲ.သိပ္မဆုိင္ရင္ ၿပသာနာက ေသးတယ္၊
မ်ားမ်ားဆုိင္ရင္ ၿပသာနာက ၾကီးလာၿပီ။
လုံး၀မဆုိင္ရင္ေတာ
ၿပသာနာ မရွိေတာ.ပါဘူး။
· * * * + * * *…….
စိတ္ပိုင္း အရစနစ္တက်ေလ့က်င့္သူသည္
္ ဥစၥာဓန တိုးပြားလာဖို႔ အလားအလာ မ်ား၏
ပ်င္းရီျခင္းက က်မ္းမာေ၇း ကိုေကာ ဥစၥာ ဓန ကိုပါ
ခ်ည္နဲ႔ေစပါသည္။။။
........***+***......
"ေစတနာသည္ လူတုိင္းနဲ. မတန္" သည္ မဟုတ္ · ·
လူတုိင္ထားနိုင္ဖုိ.သာ လုိအပ္ပါတယ္။
လူတိုင္းနဲ. တန္တဲ. ေစတနာမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့။
....*****=******...........
ဆင္းရဲသားမ်ားနဲ႔ လူလတ္တန္းစားမ်ားက
၀င္ေငြရဖို႔ အလုပ္ လုပ္သည္….
ခ်မ္းသာသူမ်ားတြင္ သူတို႔ ကို
ို အလုပ္အေကြ်းျပဳမည့္ ေငြ၇ွိသည္။
ဆင္းရဲသားမ်ားလို ၀င္ေငြ၇ဖို
အလုပ္ လုပ္ျခင္း မဟုတ္…။။။။
………***+***………..
ေလးစားထုိက္တဲ.သူရဲ.
စကားကိုမွ နားေထာင္ၾကတာ။
ကိုယ္.စကားကို နားေထာင္ေစခ်င္ရင္္
 ေလးစားထုိက္ေအာင္ ေနေပါ.။
· * * * + * * *
ဘုရားသခင္သည္ ငွက္တိုင္းအတြက္
တီေကာင္း ကို ေပးသည္ သိုေသာ္…
အသိုက္ထဲသို႔ အေရာက္ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ပါ…။။
……….***+***…………
သူမ်ား ေပးစာ ေက်ြးစာ
တစ္ေထာင္ဖုိး စားရတာထက္
ကို္ယ္.လုပ္စာ တစ္က်ပ္ဖုိးက ပိုၿပီး ၿမိန္တယ္။
· * * * + * * *
စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့ လူဟာ
အျမင္မွန္တယ္ သဘာသ က်က် ျမင္တယ္
အေကာင္း အဆိုး ေရာေနွာေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္…….. ………
****+******့့္္္္
စိတ္ဆိုးေနတဲ.အခါ ေကာင္းတဲ. စိတ္နဲ.လဲ လိုက္ပါ။
ရႈပ္ေနရင္ ရွင္းတဲ.စိတ္
ပူေနရင္ ေအးတဲ.စိတ္
ေနာက္ေနရင္ ၾကည္တဲ.စိတ္နဲ.
ခ်က္ခ်င္းလဲလိုက္ပါ။

0 comment(s) to... “ပညာရွိ အဆုိအမိန္႕ေလးမ်ား ”

0 comments:

Post a Comment