၀မ္းဗိုက္ၾကြက္သားေတြသန္မာေစဖို႕


ဒါကေတာ႕ကိုယ္ကာယက်န္းမာသန္စြမ္းေစဖို႕နည္းေပးလမ္းၿပညြန္ၾကားေပးတဲ႕Apk ေလးၿဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးလိုက္စားလိုသူမ်ား ေဆာင္ထားသင္႕တဲ႕ apk ေလးပါ။အထဲမွာ ၈မိနစ္စာ ေလ႕က်င္႕ခန္းေလးေတြကို ေဖာ္ၿပထားေပးပါတယ္။ အေၿခခံကစလို႕ တြဲေခၚေပးမယ္႕ ေလ႕က်င္႕ခန္းေတြနဲ႕အတူ ၈ပတ္ေလာက္ကစားလုိက္၇ုံနဲ႕တင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္႕မူ ပိုမိုတိုးတတ္လာပါလိမ္႕မယ္။ အခ်ိန္အခက္ခဲၿဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း  ၈မိနစ္စာေလာက္နဲ႕တင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကို ခံစားရရွိႏိူင္ပါလိမ္႕မယ္။သရုပ္ေဖာ္ပံုေလးေတြနဲ႕ ၿပသေပးထားလို႕ အခက္ခဲမရွိ ေလ႕က်င္႕ႏိူင္ပါလိမ္႕မယ္။အဆင္႕တစ္ဆင္ခ်င္းဆီ လုပ္ေဆာင္ႏိူင္ပါတယ္။အထူးသၿဖင္႕ ၀မ္းဗိုက္ၾကြက္သားေတြကို ပိုမိုသန္စြမ္းၿပီး အားေကာင္းေစမွာၿဖစ္ပါတယ္။မိမိမွာ ၀မ္းဗိုက္ၾကြက္သားေတြ  ပိုင္ဆိုင္ထားမယ္ဆိုရင္ မိန္းကေလးေတြ သေဘာက်ေစမွာလည္း မလြဲပါ။ဒါမို႕ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္႕မူအၿပည္႕ ရွိေစခ်င္ရင္ေတာ႕ ေဆာင္ထားသင္႕ၿပီး ေလ႕က်င္လို႕ရေအာင္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။ေနာက္လည္း Fitnessေလက်င္႕ခန္း မ်ားကို တင္သြားေပးဖုိ႕လည္းရွိပါတယ္။
 ScreenshotsDownload လုပ္ရန္ 

http://www.android.com/images/brand/google_play_logo_450.png
သို႕မဟုက္PC ေဒါင္းလုပ္
သို႕မဟုက္


Youtube မွာၾကည္႕ခ်င္ရင္

၀မ္းဗိုက္ၾကြက္သားေတြသန္မာေစဖို႕

Posted 4:27 PM by Nai Nai in Labels:

ဒါကေတာ႕ကိုယ္ကာယက်န္းမာသန္စြမ္းေစဖို႕နည္းေပးလမ္းၿပညြန္ၾကားေပးတဲ႕Apk ေလးၿဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးလိုက္စားလိုသူမ်ား ေဆာင္ထားသင္႕တဲ႕ apk ေလးပါ။အထဲမွာ ၈မိနစ္စာ ေလ႕က်င္႕ခန္းေလးေတြကို ေဖာ္ၿပထားေပးပါတယ္။ အေၿခခံကစလို႕ တြဲေခၚေပးမယ္႕ ေလ႕က်င္႕ခန္းေတြနဲ႕အတူ ၈ပတ္ေလာက္ကစားလုိက္၇ုံနဲ႕တင္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္႕မူ ပိုမိုတိုးတတ္လာပါလိမ္႕မယ္။ အခ်ိန္အခက္ခဲၿဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း  ၈မိနစ္စာေလာက္နဲ႕တင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကို ခံစားရရွိႏိူင္ပါလိမ္႕မယ္။သရုပ္ေဖာ္ပံုေလးေတြနဲ႕ ၿပသေပးထားလို႕ အခက္ခဲမရွိ ေလ႕က်င္႕ႏိူင္ပါလိမ္႕မယ္။အဆင္႕တစ္ဆင္ခ်င္းဆီ လုပ္ေဆာင္ႏိူင္ပါတယ္။အထူးသၿဖင္႕ ၀မ္းဗိုက္ၾကြက္သားေတြကို ပိုမိုသန္စြမ္းၿပီး အားေကာင္းေစမွာၿဖစ္ပါတယ္။မိမိမွာ ၀မ္းဗိုက္ၾကြက္သားေတြ  ပိုင္ဆိုင္ထားမယ္ဆိုရင္ မိန္းကေလးေတြ သေဘာက်ေစမွာလည္း မလြဲပါ။ဒါမို႕ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္႕မူအၿပည္႕ ရွိေစခ်င္ရင္ေတာ႕ ေဆာင္ထားသင္႕ၿပီး ေလ႕က်င္လို႕ရေအာင္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။ေနာက္လည္း Fitnessေလက်င္႕ခန္း မ်ားကို တင္သြားေပးဖုိ႕လည္းရွိပါတယ္။
 ScreenshotsDownload လုပ္ရန္ 

http://www.android.com/images/brand/google_play_logo_450.png
သို႕မဟုက္PC ေဒါင္းလုပ္
သို႕မဟုက္


Youtube မွာၾကည္႕ခ်င္ရင္0 comment(s) to... “၀မ္းဗိုက္ၾကြက္သားေတြသန္မာေစဖို႕ ”

0 comments:

Post a Comment