သီခ်င္းဖြင့္ရင္ဂစ္တာလက္ကြက္ေလးျပေပးမယ့္ေဆာ့၀ဲဂစ္တာတီးတတ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္  သီခ်င္းေလးဖြင့္ျပလိုက္ရင္ဂစ္တာလက္ကြက္ေတြပါ
ျပေပးမယ့္ေဆာ့၀ဲေလးပါ...
လိုခ်င္ရင္ေတာ့ေအာက္မွာယူသြားလို႕ရပါတယ္
က်ေနာ္လည္းအမ်ိဳးေကာင္းသားဆီကေတြ႔လာလို႕ျပန္လည္ေ၀မွ် လိုက္တာပါ

ကဲဒီမွာ>>>>>>ေဒါင္းလိုက္ရေအာင္ 
         >>>>>>ဒီမွာလည္းေဒါင္းလို႕ရပါတယ္ 

သီခ်င္းဖြင့္ရင္ဂစ္တာလက္ကြက္ေလးျပေပးမယ့္ေဆာ့၀ဲ

Posted 5:11 PM by Nai Nai in Labels:


ဂစ္တာတီးတတ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္  သီခ်င္းေလးဖြင့္ျပလိုက္ရင္ဂစ္တာလက္ကြက္ေတြပါ
ျပေပးမယ့္ေဆာ့၀ဲေလးပါ...
လိုခ်င္ရင္ေတာ့ေအာက္မွာယူသြားလို႕ရပါတယ္
က်ေနာ္လည္းအမ်ိဳးေကာင္းသားဆီကေတြ႔လာလို႕ျပန္လည္ေ၀မွ် လိုက္တာပါ

ကဲဒီမွာ>>>>>>ေဒါင္းလိုက္ရေအာင္ 
         >>>>>>ဒီမွာလည္းေဒါင္းလို႕ရပါတယ္ 0 comment(s) to... “သီခ်င္းဖြင့္ရင္ဂစ္တာလက္ကြက္ေလးျပေပးမယ့္ေဆာ့၀ဲ”

0 comments:

Post a Comment