ဓမၼစက္၀ုိင္း (Dahmma Cycle) for Androidျမန္မာ Mobile Application Store ရဲ႕ Facebook Mobile Group ျဖစ္တဲ့ Myanmar Mobile Users Group (http://www.facebook.com/groups/mmua.mobile) မွ member တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကုိေကာင္းျမတ္ဦး တင္ထားတဲ့ ေဆာ့၀ဲေလးကုိ ျမန္မာ Mobile Application Store မွ member မ်ားလည္းအသုံးျပဳနုိင္ေအာင္ share ေပးလုိက္ပါတယ္။Original Uploader- Kaung Myat Oo

ဗုဒၶဘာသာ၀င္အားလံုး အတြက္ ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္၊ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ၊ဓမၼစၾကာသုတ္ပါဠိ၊ပဠာန္း(၂၄ပစၥည္း)ပါတဲ႔ application ေလးၿဖစ္ပါတယ္။ Internet Connection ပါရွိမယ္ဆုိရင္ တရားကုိ အသံနဲ႕ပါနားဆင္နုိင္မွာပါ။ ေအာက္မွာရယူနုိင္ပါတယ္။
ဓမၼစက္၀ုိင္း (Dahmma Cycle) for Android အားရယူရန္

ဓမၼစက္၀ုိင္း (Dahmma Cycle) for Android

Posted 5:03 PM by Nai Nai in Labels:


ျမန္မာ Mobile Application Store ရဲ႕ Facebook Mobile Group ျဖစ္တဲ့ Myanmar Mobile Users Group (http://www.facebook.com/groups/mmua.mobile) မွ member တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကုိေကာင္းျမတ္ဦး တင္ထားတဲ့ ေဆာ့၀ဲေလးကုိ ျမန္မာ Mobile Application Store မွ member မ်ားလည္းအသုံးျပဳနုိင္ေအာင္ share ေပးလုိက္ပါတယ္။Original Uploader- Kaung Myat Oo

ဗုဒၶဘာသာ၀င္အားလံုး အတြက္ ပရိတ္ၾကီး(၁၁)သုတ္၊ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ၊ဓမၼစၾကာသုတ္ပါဠိ၊ပဠာန္း(၂၄ပစၥည္း)ပါတဲ႔ application ေလးၿဖစ္ပါတယ္။ Internet Connection ပါရွိမယ္ဆုိရင္ တရားကုိ အသံနဲ႕ပါနားဆင္နုိင္မွာပါ။ ေအာက္မွာရယူနုိင္ပါတယ္။
ဓမၼစက္၀ုိင္း (Dahmma Cycle) for Android အားရယူရန္


0 comment(s) to... “ဓမၼစက္၀ုိင္း (Dahmma Cycle) for Android”

0 comments:

Post a Comment