ပ်က္စီးသြားတဲ့ေခြထဲကေန Data ေတြျပန္ယူမယ္ပ်က္စီးသြားတဲ့ေခြထဲကေန....Data ေတြျပန္ယူဖို႕လိုအပ္တယ္ဆိုရင္
ဒီေကာင္ေလးကအသံုး၀င္ပါလိမ့္မယ္ေနာ္

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ပါေနာ္

Pass က  www.oxava.com  ေလးရိုက္ထည့္လိုက္ေနာ္.....

ပ်က္စီးသြားတဲ့ေခြထဲကေန Data ေတြျပန္ယူမယ္

Posted 3:28 PM by Nai Nai in Labels:


ပ်က္စီးသြားတဲ့ေခြထဲကေန....Data ေတြျပန္ယူဖို႕လိုအပ္တယ္ဆိုရင္
ဒီေကာင္ေလးကအသံုး၀င္ပါလိမ့္မယ္ေနာ္

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ပါေနာ္

Pass က  www.oxava.com  ေလးရိုက္ထည့္လိုက္ေနာ္.....

0 comment(s) to... “ပ်က္စီးသြားတဲ့ေခြထဲကေန Data ေတြျပန္ယူမယ္”

0 comments:

Post a Comment