ကြန္ပ်ဴတာ Desktop ေျခာက္ဖက္ျမင္ေဆာဖ္၀ဲလ္free ဗားရွင္းပါ.....ဘာမွလုပ္စရာမလိုပါဘူး......
သူရဲ့ထူးျခားခ်က္ကမ်က္နွာျပင္ေျခာက္ခုလံုးမွာတစ္ခုခ်င္းအသံုးျပဳနုိင္တာပါဘဲ
ကြန္ပ်ဴတာဘားတန္းမွာ....ေလးေထာင့္အတံုးေလးနဲ႔1.2.3.4.5.6.ဆိုျပီးျပထားပါတယ္....
ကုိယ္ၾကိဳက္တဲ့မ်က္နွာျပင္ကုိအသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္....
1 သံုးေနရင္းနဲ႔ 1မွာမ်က္စိရႈပ္ေနရင္ 2ကုိေျပာင္းသံုးနုိင္ပါတယ္...
.ေလးေထာင့္အတံုးေလးကိုကလစ္နွစ္ခ်က္နုိပ္လိုက္ရင္
ပံုမွာျပတဲ့အတုိင္းေပၚလာမွာပါ......စိတ္၀င္စားရင္ေအာက္မွာေဒါင္းသြားနုိင္ပါတယ္

ဒီေနရာေလးကေနသြားျပီးေဒါင္းလိုက္ပါ

ကြန္ပ်ဴတာ Desktop ေျခာက္ဖက္ျမင္ေဆာဖ္၀ဲလ္

Posted 2:44 PM by Nai Nai in Labels:


free ဗားရွင္းပါ.....ဘာမွလုပ္စရာမလိုပါဘူး......
သူရဲ့ထူးျခားခ်က္ကမ်က္နွာျပင္ေျခာက္ခုလံုးမွာတစ္ခုခ်င္းအသံုးျပဳနုိင္တာပါဘဲ
ကြန္ပ်ဴတာဘားတန္းမွာ....ေလးေထာင့္အတံုးေလးနဲ႔1.2.3.4.5.6.ဆိုျပီးျပထားပါတယ္....
ကုိယ္ၾကိဳက္တဲ့မ်က္နွာျပင္ကုိအသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္....
1 သံုးေနရင္းနဲ႔ 1မွာမ်က္စိရႈပ္ေနရင္ 2ကုိေျပာင္းသံုးနုိင္ပါတယ္...
.ေလးေထာင့္အတံုးေလးကိုကလစ္နွစ္ခ်က္နုိပ္လိုက္ရင္
ပံုမွာျပတဲ့အတုိင္းေပၚလာမွာပါ......စိတ္၀င္စားရင္ေအာက္မွာေဒါင္းသြားနုိင္ပါတယ္

ဒီေနရာေလးကေနသြားျပီးေဒါင္းလိုက္ပါ

0 comment(s) to... “ကြန္ပ်ဴတာ Desktop ေျခာက္ဖက္ျမင္ေဆာဖ္၀ဲလ္”

0 comments:

Post a Comment