အသံအရည္ေသြးျမင့္ POWERAMP PLAYER        စိတ္ၾကိဳက္ အသံခ်ိန္ညွိနိုင္တယ္ 10 band graphical equalizer Poweramp main screen
အသံကြာလတီ ေကာင္းလို႔ သံုးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္ အသံပိုင္းေတြ ကို စိတ္ၾကိဳက္ခ်ိန္ညွိနိုင္တယ္ ေလ
ေကာင္းတာမေကာင္းတာက ကိုယ္တိုင္သံုးၾကည့္မွ သိမွာမို႔ ေဒါင္းလုိက္ပါေနာ္
Poweramp-2.0.7 build-515 Trial
Poweramp Full Version Unlocker
Lucky Patcher 2.4.3

အေပၚက ေဒါင္းလုပ္ လင့္ေလးေတြ ကို အားလံုးစံုေအာင္ဆြဲလိုက္ပါ
မွတ္ခ်က္ ဖုန္းကRoot ေဖာက္ျပီး Super User ျဖစ္ပီးသားျဖစ္ရပါမယ္
(၁) အဆင့္ အေနနဲ႔ PowerAMP 2.0.7 build-515 Trial ကို အင္စေရာလုပ္ပါ #Open မလုပ္ပါနဲ႔ Done ပဲလုပ္္ပါ#
(၂) အဆင့္ အေနနဲ႔ Poweramp Full Version Unlocker v1.1-build-12 ကို အင္စေရာလုပ္ပါ #Open မလုပ္ပါနဲ႔ Done ပဲလုပ္္ပါ#
(၃) အဆင့္ အေနနဲ႔ Lucky Patcher 2.4.3 အင္စေရာ လုပ္ပါ
အဆင့္သံုးခုလံုးျပီးရင္ PowerAMP ကိုဖြင့္လိုက္ပါ “Thanks for purchasing Full version”ဆိုတဲ့ ေဘာက္စ္ေလးေပၚလာမယ္
ျပန္ပိတ္လိုက္ပါ ျပီးေတာ့ App ကိုဝင္ပီးေတာ့ PowerAMP ကိုForce Stop လုပ္ပါ Clear Data မလုပ္ရပါဘူး
Lucky Patcher ကို ဖြင့္လိုက္ပါ ... ပံုေလးအတိုင္းေပါ့
Suprer User ကတက္လာတဲ့ ေဘာက္ေလးမွာ Grant or Accept လုပ္ေပးလိုက္ပါ
ဒါဆို Loading အနည္းငယ္လုပ္ပီး ပီး Lucky Patcher ထဲမွာ Power AMP ကိုေတြ႔ရမွာပါ
သူ႔အေပၚမွာ Long Press လုပ္ထား ပါ ေဘာက္စ္ တစ္ခုတက္လာပါမယ္


အေပၚဆံုးက Custom patch! ကိုဝင္ ပီးေတာ့ “patch.by.sanx_com.maxmpz.audioplayer”
ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ပါ......ဒါဆိုရင္ Power AMP ကိုဖြင့္လိုက္ပါ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာနဲ႔ ပြင့္လာပါမယ္
Full Version ျဖစ္မျဖစ္ ၾကည့္ဖို႔ ကို Power AMP ရဲ႕Setting >More>About ကိုဝင္ပီးၾကည့္လိုက္ပါ
Full Version အျဖစ္ ျမင္ရမွာပါ ဒါဆိုရင္ အသံအရည္အေသြးျမင့္တဲ့ Power AMP ကိုသံုးစြဲနိုင္ပါၿပီ....

အသံအရည္ေသြးျမင့္ POWERAMP PLAYER

Posted 2:04 PM by Nai Nai in Labels:


        စိတ္ၾကိဳက္ အသံခ်ိန္ညွိနိုင္တယ္ 10 band graphical equalizer Poweramp main screen
အသံကြာလတီ ေကာင္းလို႔ သံုးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္ အသံပိုင္းေတြ ကို စိတ္ၾကိဳက္ခ်ိန္ညွိနိုင္တယ္ ေလ
ေကာင္းတာမေကာင္းတာက ကိုယ္တိုင္သံုးၾကည့္မွ သိမွာမို႔ ေဒါင္းလုိက္ပါေနာ္
Poweramp-2.0.7 build-515 Trial
Poweramp Full Version Unlocker
Lucky Patcher 2.4.3

အေပၚက ေဒါင္းလုပ္ လင့္ေလးေတြ ကို အားလံုးစံုေအာင္ဆြဲလိုက္ပါ
မွတ္ခ်က္ ဖုန္းကRoot ေဖာက္ျပီး Super User ျဖစ္ပီးသားျဖစ္ရပါမယ္
(၁) အဆင့္ အေနနဲ႔ PowerAMP 2.0.7 build-515 Trial ကို အင္စေရာလုပ္ပါ #Open မလုပ္ပါနဲ႔ Done ပဲလုပ္္ပါ#
(၂) အဆင့္ အေနနဲ႔ Poweramp Full Version Unlocker v1.1-build-12 ကို အင္စေရာလုပ္ပါ #Open မလုပ္ပါနဲ႔ Done ပဲလုပ္္ပါ#
(၃) အဆင့္ အေနနဲ႔ Lucky Patcher 2.4.3 အင္စေရာ လုပ္ပါ
အဆင့္သံုးခုလံုးျပီးရင္ PowerAMP ကိုဖြင့္လိုက္ပါ “Thanks for purchasing Full version”ဆိုတဲ့ ေဘာက္စ္ေလးေပၚလာမယ္
ျပန္ပိတ္လိုက္ပါ ျပီးေတာ့ App ကိုဝင္ပီးေတာ့ PowerAMP ကိုForce Stop လုပ္ပါ Clear Data မလုပ္ရပါဘူး
Lucky Patcher ကို ဖြင့္လိုက္ပါ ... ပံုေလးအတိုင္းေပါ့
Suprer User ကတက္လာတဲ့ ေဘာက္ေလးမွာ Grant or Accept လုပ္ေပးလိုက္ပါ
ဒါဆို Loading အနည္းငယ္လုပ္ပီး ပီး Lucky Patcher ထဲမွာ Power AMP ကိုေတြ႔ရမွာပါ
သူ႔အေပၚမွာ Long Press လုပ္ထား ပါ ေဘာက္စ္ တစ္ခုတက္လာပါမယ္


အေပၚဆံုးက Custom patch! ကိုဝင္ ပီးေတာ့ “patch.by.sanx_com.maxmpz.audioplayer”
ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ပါ......ဒါဆိုရင္ Power AMP ကိုဖြင့္လိုက္ပါ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာနဲ႔ ပြင့္လာပါမယ္
Full Version ျဖစ္မျဖစ္ ၾကည့္ဖို႔ ကို Power AMP ရဲ႕Setting >More>About ကိုဝင္ပီးၾကည့္လိုက္ပါ
Full Version အျဖစ္ ျမင္ရမွာပါ ဒါဆိုရင္ အသံအရည္အေသြးျမင့္တဲ့ Power AMP ကိုသံုးစြဲနိုင္ပါၿပီ....

0 comment(s) to... “အသံအရည္ေသြးျမင့္ POWERAMP PLAYER”

0 comments:

Post a Comment