ဖုန္းဖိုးေခၽြတာလိုသူေတြအတြက္

viber free phone call ထက္ပိုေကာင္းတဲ႔ Aire Talk Free Phone Call Viber ကိုေတာ့ ျမန္မာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကပါတယ္။ Wifi Connection ရရင္ Free SMS နဲ႔ Free Voice Call ေတြရတဲ့အတြက္ ဖံုးဖိုးေခၽြတာလိုတဲ့ သူေတြအဖို႔ အမ်ားႀကီး အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း Viber ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ ဖံုးေျပာတာနဲ႔ SMS အျပင္ Viber က တျခား Feature ေတြမပါတဲ့အတြက္ အျပည့္စံုဆံုး App တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

Aire Talk: Free All in One Communication App အ ခုေျပာျပမဲ့ App ကေတာ့ Viber ကဲ့သို႔ Free Phone Call/Free SMS အျပင္ Free Video Call, Walkie Talkie, Image Sharing, File Transfer အျပင္ မိမိေရာက္ေနတဲ့ Location ကိုပါ သူငယ္ခ်င္းေတြအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ဆက္သြယ္နိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Feature ေတြပိုမို စံုလင္တဲ့အျပင္ Adv Free လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာေတြ မေတြ႕ရပါဘူး။ Register Accout နဲ႔ ဆက္သြယ္နိဳင္သလို Facebook Account နဲ႔လည္း ဆက္သြယ္နိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Android ဖံုးေတြအျပင္ iOS Devices ေတြမွာလည္း အသံုးျပဳလို႔ရတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ App ကေတာ့ Aire Talk လို႔ေခၚပါတယ္။ Aire App ကို သြင္းထားတဲ့ Mobile ဖံုးအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆို ေ၀မွ်နိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Aire က ထြက္တာ သိပ္မၾကာေသးတဲ့အတြက္ မိမိမွာ ရွိတဲ့ Friend ေတြ သံုးထားခ်င္မွ သံုးထားပါလိမ့္မယ္။ အကယ္လို႔ မိမိအသံုးျပဳရတာ လြယ္ကူရင္ Invite လုပ္ၿပီး အသံုးျပဳၾကဖို႔ေတာ့ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ App ကို သြင္းၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ၁. ဖံုးေျပာလို႔ရပါမယ္။ Voice/Video ၂. SMS ပို႔လို႔ရပါမယ္။ ၃. Walki Talki လိုမ်ိဳး ေျပာလို႔ရပါမယ္။ ၄.Voice Message ပို႔လို႔ရပါမယ္။ ၅. Photo ေတြ ပို႔လို႔ရပါမယ္။ ၆. File ေတြ ပို႔လို႔ရပါမယ္။ ၇. Location ကို Share လို႔ရပါမယ္။ Internet Bandwidth အမ်ားႀကီး မေကာင္းရင္ေတာင္ အဆင္ေျပေျပ အသံုးျပဳနိဳင္မယ္လုိ႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ဒီမွာေဒါင္းေနာ္

ဖုန္းဖိုးေခၽြတာလိုသူေတြအတြက္

Posted 6:21 AM by Nai Nai in Labels:
viber free phone call ထက္ပိုေကာင္းတဲ႔ Aire Talk Free Phone Call Viber ကိုေတာ့ ျမန္မာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကပါတယ္။ Wifi Connection ရရင္ Free SMS နဲ႔ Free Voice Call ေတြရတဲ့အတြက္ ဖံုးဖိုးေခၽြတာလိုတဲ့ သူေတြအဖို႔ အမ်ားႀကီး အဆင္ေျပခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း Viber ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ ဖံုးေျပာတာနဲ႔ SMS အျပင္ Viber က တျခား Feature ေတြမပါတဲ့အတြက္ အျပည့္စံုဆံုး App တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

Aire Talk: Free All in One Communication App အ ခုေျပာျပမဲ့ App ကေတာ့ Viber ကဲ့သို႔ Free Phone Call/Free SMS အျပင္ Free Video Call, Walkie Talkie, Image Sharing, File Transfer အျပင္ မိမိေရာက္ေနတဲ့ Location ကိုပါ သူငယ္ခ်င္းေတြအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ဆက္သြယ္နိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Feature ေတြပိုမို စံုလင္တဲ့အျပင္ Adv Free လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာေတြ မေတြ႕ရပါဘူး။ Register Accout နဲ႔ ဆက္သြယ္နိဳင္သလို Facebook Account နဲ႔လည္း ဆက္သြယ္နိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Android ဖံုးေတြအျပင္ iOS Devices ေတြမွာလည္း အသံုးျပဳလို႔ရတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ App ကေတာ့ Aire Talk လို႔ေခၚပါတယ္။ Aire App ကို သြင္းထားတဲ့ Mobile ဖံုးအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆို ေ၀မွ်နိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Aire က ထြက္တာ သိပ္မၾကာေသးတဲ့အတြက္ မိမိမွာ ရွိတဲ့ Friend ေတြ သံုးထားခ်င္မွ သံုးထားပါလိမ့္မယ္။ အကယ္လို႔ မိမိအသံုးျပဳရတာ လြယ္ကူရင္ Invite လုပ္ၿပီး အသံုးျပဳၾကဖို႔ေတာ့ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ App ကို သြင္းၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ၁. ဖံုးေျပာလို႔ရပါမယ္။ Voice/Video ၂. SMS ပို႔လို႔ရပါမယ္။ ၃. Walki Talki လိုမ်ိဳး ေျပာလို႔ရပါမယ္။ ၄.Voice Message ပို႔လို႔ရပါမယ္။ ၅. Photo ေတြ ပို႔လို႔ရပါမယ္။ ၆. File ေတြ ပို႔လို႔ရပါမယ္။ ၇. Location ကို Share လို႔ရပါမယ္။ Internet Bandwidth အမ်ားႀကီး မေကာင္းရင္ေတာင္ အဆင္ေျပေျပ အသံုးျပဳနိဳင္မယ္လုိ႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။

ဒီမွာေဒါင္းေနာ္

0 comment(s) to... “ဖုန္းဖိုးေခၽြတာလိုသူေတြအတြက္”

0 comments:

Post a Comment