လဲမယ္ေလ......

တစ္ခါက လူသားစားတဲ့ေတာကလူရိုင္းသားအဖဟာ အိမ္မွာခ်က္ဖို႔အသားမရွိေတာ့
တာနဲ႔ ျမိဳ႕အစြန္နားအထိ တက္လာၾကတယ္။ ေတြ႕တဲ့သူကိုဖမ္းေခၚလာျပီး
ခ်က္စားဖို႔ေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔လူအရိပ္အေျခေစာင့္ေနတုန္း သူတို႔နားကို မိန္းမပိန္ပိန္
တစ္ေယာက္ျဖတ္လာတယ္။
သားကေမးတယ္ " အေဖ၊ အဲဒီမိန္းမကို ခ်က္စားရေအာင္ ဖမ္းသြား မလား.." ဆိုေတာ့
အေဖက " ေနဦး ဒီမိန္းမက ပိန္လြန္းတယ္။ အရိုးၾကီးပဲ။ စားလို႔မေကာင္းဘူး။ "
ေနာက္မိန္းမ၀၀တစ္ေယာက္ျဖတ္လာေတာ့.....
သားကေမးတယ္ " အေဖ၊ ဒီတစ္ေယာက္က ၀၀တုတ္တုတ္ၾကီး စားလို႔ေကာင္းမယ္။
ဖမ္းသြားရေအာင္..." အေဖကလည္း " ဒီတစ္ေယာက္က ၀လြန္းတယ္။
ငါတို႔စားလို႔ကုန္မွာမဟုတ္ဘူးတဲ့ "
ဒီလိုနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ေနရင္း ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္လွလွပပမိန္းမတစ္ေယာက္ျဖတ္လာတယ္။
သားကလည္း " အေဖ ဒီတစ္ေယာက္ဆိုအေနေတာ္ပဲ။ ပိန္လည္းမပိန္၊ ၀လည္းမ၀ဘူး။
ဖမ္းသြားရေအာင္..." လို႔ေမးတယ္။ အေဖကလည္း
" ဟုတ္တယ္၊ ဒီတစ္ေယာက္ကအေတာ္ပဲ။ ဖမ္းသြားရေအာင္။ အိမ္ေရာက္ရင္
မင္းအေမကို ခ်က္စားၾကတာေပါ့သားရယ္ …"

လဲမယ္ေလ......

Posted 1:59 PM by Nai Nai in Labels:
တစ္ခါက လူသားစားတဲ့ေတာကလူရိုင္းသားအဖဟာ အိမ္မွာခ်က္ဖို႔အသားမရွိေတာ့
တာနဲ႔ ျမိဳ႕အစြန္နားအထိ တက္လာၾကတယ္။ ေတြ႕တဲ့သူကိုဖမ္းေခၚလာျပီး
ခ်က္စားဖို႔ေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔လူအရိပ္အေျခေစာင့္ေနတုန္း သူတို႔နားကို မိန္းမပိန္ပိန္
တစ္ေယာက္ျဖတ္လာတယ္။
သားကေမးတယ္ " အေဖ၊ အဲဒီမိန္းမကို ခ်က္စားရေအာင္ ဖမ္းသြား မလား.." ဆိုေတာ့
အေဖက " ေနဦး ဒီမိန္းမက ပိန္လြန္းတယ္။ အရိုးၾကီးပဲ။ စားလို႔မေကာင္းဘူး။ "
ေနာက္မိန္းမ၀၀တစ္ေယာက္ျဖတ္လာေတာ့.....
သားကေမးတယ္ " အေဖ၊ ဒီတစ္ေယာက္က ၀၀တုတ္တုတ္ၾကီး စားလို႔ေကာင္းမယ္။
ဖမ္းသြားရေအာင္..." အေဖကလည္း " ဒီတစ္ေယာက္က ၀လြန္းတယ္။
ငါတို႔စားလို႔ကုန္မွာမဟုတ္ဘူးတဲ့ "
ဒီလိုနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ေနရင္း ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္လွလွပပမိန္းမတစ္ေယာက္ျဖတ္လာတယ္။
သားကလည္း " အေဖ ဒီတစ္ေယာက္ဆိုအေနေတာ္ပဲ။ ပိန္လည္းမပိန္၊ ၀လည္းမ၀ဘူး။
ဖမ္းသြားရေအာင္..." လို႔ေမးတယ္။ အေဖကလည္း
" ဟုတ္တယ္၊ ဒီတစ္ေယာက္ကအေတာ္ပဲ။ ဖမ္းသြားရေအာင္။ အိမ္ေရာက္ရင္
မင္းအေမကို ခ်က္စားၾကတာေပါ့သားရယ္ …"


0 comment(s) to... “လဲမယ္ေလ......”

0 comments:

Post a Comment