လုပ္ငန္းခြင္၀င္ ကြန္ျပဴတာ ( ဦးေဇာ္လင္း ) အတဲြ 2သိပ္ေထြေထြထူးထူးေျပာမေနေတာ့ဘူးေနာ္လိုခ်င္ရင္ေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းသြားလိုက္
တန္ဖိုးရွိမယ္လို႕ယူဆမိလို႕ျပန္ရွဲေပးလိုက္တာေနာ္

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္ 

လုပ္ငန္းခြင္၀င္ ကြန္ျပဴတာ ( ဦးေဇာ္လင္း ) အတဲြ 2

Posted 3:59 PM by Nai Nai in Labels:


သိပ္ေထြေထြထူးထူးေျပာမေနေတာ့ဘူးေနာ္လိုခ်င္ရင္ေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းသြားလိုက္
တန္ဖိုးရွိမယ္လို႕ယူဆမိလို႕ျပန္ရွဲေပးလိုက္တာေနာ္

ဒီမွာေဒါင္းလိုက္ေနာ္ 

0 comment(s) to... “လုပ္ငန္းခြင္၀င္ ကြန္ျပဴတာ ( ဦးေဇာ္လင္း ) အတဲြ 2”

0 comments:

Post a Comment