သိတတ္တယ္.

သားက ညတိုင္း ေမေမနဲ႔အိပ္ေတာ့ ေမေမက "သား ၾကီးလာလို႔ မိန္းမယူရင္ေကာ
ေမေမနဲ႔ပဲအိပ္မလား!"
"ေမေမနဲ႔ပဲ အိပ္မွာေပါ့"
"ဒီလိုဆိုရင္ ေမေမ့ေခြၽးမ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ"
"ေဖေဖနဲ႔ အိပ္ခိုင္းလိုက္မယ္"
ေဖေဖက သားစကားကို ဝင္ေထာက္တယ္ "အင္း.. ဒီကေလး ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ သိတတ္လိုက္တာ"

သိတတ္တယ္.

Posted 1:55 PM by Nai Nai in Labels:
သားက ညတိုင္း ေမေမနဲ႔အိပ္ေတာ့ ေမေမက "သား ၾကီးလာလို႔ မိန္းမယူရင္ေကာ
ေမေမနဲ႔ပဲအိပ္မလား!"
"ေမေမနဲ႔ပဲ အိပ္မွာေပါ့"
"ဒီလိုဆိုရင္ ေမေမ့ေခြၽးမ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ"
"ေဖေဖနဲ႔ အိပ္ခိုင္းလိုက္မယ္"
ေဖေဖက သားစကားကို ဝင္ေထာက္တယ္ "အင္း.. ဒီကေလး ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ သိတတ္လိုက္တာ"


0 comment(s) to... “သိတတ္တယ္.”

0 comments:

Post a Comment