ဆရာ၀န္ရဲ႔ စမ္းသပ္ပံု

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ကေလးေခၚျပီး ကေလးေဆးရံုကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။
ဆရာ၀န္။....။ ကေလးကို မိခင္ႏို႔ တိုက္တာလား.. ႏြားႏို႔တိုက္တာလား...
အမ်ိဳးသမီး။....။ မိခင္ႏို႔ပါ။
ဆရာ၀န္။....။ ကြ်န္ေတာ္ စမ္းသပ္မလို႔ ခင္ဗ်ား အကၤ်ီကို ခြ်တ္လိုက္ပါ။
အမ်ဳိးသမီး။...။ ဟင္.. ဘာလို႔လဲ..
ဆရာ၀န္။....။ စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဒါ ေဆးရံုပါ။ က်ဴးလြန္တာေတြ မရွိပါဘူး။

အမ်ဳိးသမီးက ဇေ၀ဇ၀ါနဲ႔ အကၤ်ီခၽြတ္ၿပီး ဆရာ၀န္ရဲ႔ အစမ္းသပ္ကို ခံလိုက္တယ္။

ခဏေလာက္ စမ္းသပ္ျပီး ဆရာ၀န္က “ ခင္ဗ်ားမွာ မိခင္ႏို႔ရည္မွ မရွိတာ။
ဒါေၾကာင့္ ကေလးက အာဟာရ ျပတ္ေနတာေပါ့” လို႔ ေျပာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးက
“ကြ်န္မမွာ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး မိခင္ႏု႔ိရည္ ရွိမလဲ။ ကြ်န္မက သူ႔အန္တီ” လို႔
ေဒါသတၾကီး ျပန္ေအာ္လိုက္တယ္။

ဆရာ၀န္ရဲ႔ စမ္းသပ္ပံု

Posted 1:57 PM by Nai Nai in Labels:
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ကေလးေခၚျပီး ကေလးေဆးရံုကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။
ဆရာ၀န္။....။ ကေလးကို မိခင္ႏို႔ တိုက္တာလား.. ႏြားႏို႔တိုက္တာလား...
အမ်ိဳးသမီး။....။ မိခင္ႏို႔ပါ။
ဆရာ၀န္။....။ ကြ်န္ေတာ္ စမ္းသပ္မလို႔ ခင္ဗ်ား အကၤ်ီကို ခြ်တ္လိုက္ပါ။
အမ်ဳိးသမီး။...။ ဟင္.. ဘာလို႔လဲ..
ဆရာ၀န္။....။ စိတ္မပူပါနဲ႔။ ဒါ ေဆးရံုပါ။ က်ဴးလြန္တာေတြ မရွိပါဘူး။

အမ်ဳိးသမီးက ဇေ၀ဇ၀ါနဲ႔ အကၤ်ီခၽြတ္ၿပီး ဆရာ၀န္ရဲ႔ အစမ္းသပ္ကို ခံလိုက္တယ္။

ခဏေလာက္ စမ္းသပ္ျပီး ဆရာ၀န္က “ ခင္ဗ်ားမွာ မိခင္ႏို႔ရည္မွ မရွိတာ။
ဒါေၾကာင့္ ကေလးက အာဟာရ ျပတ္ေနတာေပါ့” လို႔ ေျပာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးက
“ကြ်န္မမွာ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး မိခင္ႏု႔ိရည္ ရွိမလဲ။ ကြ်န္မက သူ႔အန္တီ” လို႔
ေဒါသတၾကီး ျပန္ေအာ္လိုက္တယ္။


0 comment(s) to... “ဆရာ၀န္ရဲ႔ စမ္းသပ္ပံု”

0 comments:

Post a Comment