တတ္လိုက္ပါေပ့ကြယ္....

“ သူငယ္ခ်င္း ငါ ဘီအီးခ်လာတာ ၾကာျပိ၊ ငါ အခုထိ ဘီအီးရဲ့ အဓိပၸယ္ကို မသိေသးဘူး။ ”
“ ျမင္းစီးျပီး အထီးမွန္း၊ အမမွန္း မသိဆိုတာလို ျဖစ္ေနျပီ။ ငါ
ရွင္းျပမယ္...'B' ဆိုတာက Bottle၊ 'E' ဆိုတာက Economics၊ အဓိပၸယ္က
ပုလင္းနဲ့ စီးပြားေရး လုပ္စားတာေပါ့ကြာ ”
“ ေၾသာ္...လက္စသတ္ေတာ့...ဘီအီးဆို တာ ပုလင္းခြံေကာက္တဲ့ သူကို ေျပာတာကိုး ”
( BE ဆိုသည္မွာ အစိုးရ အရက္ျဖဴဆိုင္ ေခတ္က အရက္ျဖန့္ျဖဴးေသာ ကုမၼဏီ၏ အမည္
ျဖစ္သည္။ အျပည့္အစံုမွာ BURMA ENTERPRISE DISTILERY COMPANY ျဖစ္ျပီး
B.E.D.C ကို BE ဟု အလြယ္ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ )

တတ္လိုက္ပါေပ့ကြယ္....

Posted 1:50 PM by Nai Nai in Labels:
“ သူငယ္ခ်င္း ငါ ဘီအီးခ်လာတာ ၾကာျပိ၊ ငါ အခုထိ ဘီအီးရဲ့ အဓိပၸယ္ကို မသိေသးဘူး။ ”
“ ျမင္းစီးျပီး အထီးမွန္း၊ အမမွန္း မသိဆိုတာလို ျဖစ္ေနျပီ။ ငါ
ရွင္းျပမယ္...'B' ဆိုတာက Bottle၊ 'E' ဆိုတာက Economics၊ အဓိပၸယ္က
ပုလင္းနဲ့ စီးပြားေရး လုပ္စားတာေပါ့ကြာ ”
“ ေၾသာ္...လက္စသတ္ေတာ့...ဘီအီးဆို တာ ပုလင္းခြံေကာက္တဲ့ သူကို ေျပာတာကိုး ”
( BE ဆိုသည္မွာ အစိုးရ အရက္ျဖဴဆိုင္ ေခတ္က အရက္ျဖန့္ျဖဴးေသာ ကုမၼဏီ၏ အမည္
ျဖစ္သည္။ အျပည့္အစံုမွာ BURMA ENTERPRISE DISTILERY COMPANY ျဖစ္ျပီး
B.E.D.C ကို BE ဟု အလြယ္ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ )


0 comment(s) to... “တတ္လိုက္ပါေပ့ကြယ္....”

0 comments:

Post a Comment