ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ကခုန္ျခင္း PDF
Virus မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ Virus ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြန္ပ်ဴတာထဲကို ဘယ္လို၀င္လာတယ္.. ဘာေတြကို ဒုကၡေပးတယ္.. ဘယ္လိုဖ်က္ဆီးတယ္.. ဘယ္လိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမယ္.စတဲ့ Virus နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို စံုစံုလင္လင္ေရးထားပါတယ္.. ကြန္ပ်ဴတာကို သံုးေနၿပီဆိုရင္ Virus နဲ႔ အၿမဲ ေဒါသထြက္ေနရတာပါပဲ.. ဒီစာအုပ္ေလးက Computer User ေတြကို တစ္နည္းနည္း အက်ဳိးျပဳေစပါလိမ့္မယ္...

ဒီမွာေဒါင္းပါေနာ္

ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ကခုန္ျခင္း PDF

Posted 3:29 AM by Nai Nai in Labels:Virus မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ Virus ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြန္ပ်ဴတာထဲကို ဘယ္လို၀င္လာတယ္.. ဘာေတြကို ဒုကၡေပးတယ္.. ဘယ္လိုဖ်က္ဆီးတယ္.. ဘယ္လိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမယ္.စတဲ့ Virus နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကို စံုစံုလင္လင္ေရးထားပါတယ္.. ကြန္ပ်ဴတာကို သံုးေနၿပီဆိုရင္ Virus နဲ႔ အၿမဲ ေဒါသထြက္ေနရတာပါပဲ.. ဒီစာအုပ္ေလးက Computer User ေတြကို တစ္နည္းနည္း အက်ဳိးျပဳေစပါလိမ့္မယ္...

ဒီမွာေဒါင္းပါေနာ္

0 comment(s) to... “ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ကခုန္ျခင္း PDF”

0 comments:

Post a Comment